3.jpg
Обавештења Датум: 25. април 2014.

Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље

Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље

*Захтев за подстицаје за краве дојиље можете преузети на линку у наставку -

Образац „ЗАХТЕВ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА КРАВЕ ДОЈИЉЕ ЗА _________ ГОДИНУ“ *

Опширније >>

Обавештења Датум: 23. април 2014.

САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша жели да окупи све снаге на југу Србије

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша жели да окупи све снаге на југу Србије

Представници Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства одржали су 17.04.2014 године презентацију у сали скупштине града Ниша. Они су представили Уредбу о програму извођења радова на уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2014. годину. Посебно интересовање Представника општина са територије Нишавског, Пиротског и Топличког округа, Опширније >>

Обавештења Датум: 23. април 2014.

ПЕТИ УСКРШЊИ САЈАМ ЦВЕЋА БАШТЕНСКЕ ОПРЕМЕ

На сајму учествује више од 20 излагача и произвођача цвећа

На сајму учествује више од 20 излагача и произвођача цвећа

У организацији Медивест КТ уз помоћ Управе за пољопривреду и развој села града Ниша, почео је V Ускршњи сајам цвећа и баштенске опреме, који се одржава у парку Св. Саве у Нишу.

На сајму учествује више од 20 излагача, произвођача цвећа и дендро материјала, али и произвођача здраве хране, чајева и лековитог биља. На сајму преовладавају цветнице (сезонско цвеће за балконе и дворишта), али има и собног цвећа, четинара, украсних жбунова, перена и кактуса. Опширније >>

Обавештења Датум: 17. април 2014.

ИНФОРМАТОР О РАДУ УПРАВЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА – ИЗМЕЊЕНА ВЕРЗИЈА 14-04-2014.

Информатор о раду Управе за пољопривреду и развој села - Измењена верзија 14-04-2014

Информатор о раду Управе за пољопривреду и развој села - Измењена верзија 14-04-2014

 Информатор о раду Управе за пољопривреду и развој села објављен је сагласно одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутства за израду и објављивање Информатора о раду државног органа(„Службени гласник РС“, бр. 68/10).

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Циљ објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује Управа за пољопривреду и развој села у оквиру делокруга рада.

Информатор се објављује у електронској верзији на www.niskoselo.com

Управа за пољопривреду и развој села ће заинтересованом лицу, без накнаде, омогућити увид у Информатор.

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама у Управи за пољопривреду и развој села је правник Весна Симић.

Информатор о раду можете преузети овде

Захтев за приступ информацији од јавног значаја преузети овде

Обавештења Датум: 15. април 2014.

Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за гориво

На основу члана 31. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, број 10/13) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС“, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12 и 7/14 – УС),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за гориво

(Образац захтева можете преузети са линка у наставку :  ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ГОРИВО)  

 Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 40/2014 од 11.4.2014. године, а ступио је на снагу 12.4.2014.

Опширније >>