5.jpg
Обавештења Датум: 15. децембар 2017.

Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2017. год.

Велепољска река пре чишћења

Велепољска река након чишћења

На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС“ број 30/10; 93/12; 101/16 ), члана 3. Одлукe о приступању и изради Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда („Службени лист Града Ниша“ број 39/11), а по прибављеном Мишљењу Јавног водопривредног предузећа „СРБИЈАВОДЕ“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, бр.02-07-859/2 од 23.2.2017. године, Градско веће Града Ниша, на седници од 03.03.2017.године, усвојио  је  Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда  за 2017. годину. У складу са наведеним планоm реализоване су следеће активности: Опширније >>

Обавештења Датум: 12. децембар 2017.

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА – УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

Секретаријат  за пољопривреду је, уназад неколико година (од 2012. год.) инвеститор за радове на санацији – ревитализацији атарских путева на сеоском подручју Града Ниша. Средства за радове, обезбеђују се делом из буџета Града Ниша, а делом из средстава Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управа за пољопривредно земљиште, а на основу конкурса које поменуто Министарство расписује сваке године.

Ове године, након  спроведеног поступка јавне набавке, изабран је извођач радова “ELIT COP“ Ниш. У току новембра месеца, на основу приоритета, завршени су радови на уређењу атарских путева на следећим путним правцима:

  • Атарски пут Вртиште Трупале, укупна дужина пута 1.200 м, просечна ширина 3,5 м;
  • Атарски пут Опширније >>
Манифестације Датум: 5. децембар 2017.

Одржано V Саветовање повртара

У петак 01. децембра 2017. године у Нишу одржано је V Саветовање повртара Јужне Србије. Организатори саветовања АГРО ЈУГ ТИМ (емисија Агројуг), Секретаријат за пољопривреду Града Ниша и ПССС Ниш су и овога пута омогућили пољопривредним произвођачима са територије јужне Србије низ стручних предавања из области повртарства. За предаваче су одабрани еминентни стручњаци, лидери у својој области и то Др Саша Станковић, Проф. Др Иво Ђиновић, Проф. Др Небојша Момировић, Проф. Др Саша Петровић, као и представници фирме ЕцКЕР Нови Сад и И-Зеолит спонзори менифестације. Опширније >>

Обавештења Датум: 1. новембар 2017.

Кинески купус

Производња кинеског купуса на газдинству Југослава Јанковића у Доњој Трнави

(Brassica rapa subsp. pekinensis)

Кинески купус у Нишу!

На газдинству Југослава Јанковића у Доњој Трнави посађен је кинески купус на 3 хектара. Ова култура може се гајити директном сетвом  или из расада, има  танак и жиличаст коренов систем, а цела биљка је висока 30 см. Ваљкасти листови имају изражено средишње ребро беле или ружичасте боје.

У европи и код нас гаје се типови  светло зелене  до  тамно зелене боје,  главице ваљкастог до цилиндричног облика. Основна обрада Опширније >>

Воћарство Датум: 19. октобар 2017.

Одабир садног материјала за подизање засада воћа

Полако улазимо у период оптималног рока за јесењу садњу воћа. Поред квалитетне припреме земљишта одабир квалитетног садног материјала је од пресудног значаја за успешно заснивање засада.

За подизање воћњака треба користити искључиво једногодишње сертификоване саднице воћа из познатих расадника.

Добра садница мора да Опширније >>