3.jpg
Конкурси Датум: 3. август 2015.

Управа за пољопривреди и развој села расписује још један КОНКУРС за доделу подстицајних средстава за набавку оваца, коза и свиња

Ради реализације расположивих средстава Управа за Пољопривреду и развој села расписује још један конкурс за доделу за доделу подстицајних средстава за набавку оваца, коза и свиња.

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Ниша за 2015. годину број 427-15/2015-03 од 30.03.2015. године и Решења о утврђивању критеријума за реализацију мере Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију „Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса“ број  10-932/2015 од 29.05.2015. године, Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша, расписује:

 К О Н К У Р С

за доделу подстицајних средстава за

набавку  оваца, коза и свиња

Опширније >>

Конкурси Датум: 31. јул 2015.

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Ниша за 2015. годину број 427-15/2015-03 од 30.03.2015. године и Решења о утврђивању критеријума за реализацију мере Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за набавку механизације и опреме број 10-931/2015 од 29.05. 2015. године,

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша, расписује

К О Н К У Р С

за доделу подстицајних средстава за

набавку механизације и опреме

 - Преузмите Критеријуме: Критеријуми за реализацију мере Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за набавку механизације и опреме, за инвестицијe
- Преузмите Конкурсни образац: Конкурсни образац -  за доделу подстицајних средстава за набавку механизације и опреме

Опширније >>

Конкурси Датум: 31. јул 2015.

Управа за пољопривреди и развој села расписује још један КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ УМАТИЧЕНИХ СТЕОНИХ ЈУНИЦА СИМЕНТАЛСКЕ РАСЕ

Ради реализације расположивих средстава Управа за Пољопривреду и развој села расписује још један конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку набавку уматичених стеоних јуница сименталске расе.

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Ниша за 2015. годину број 427-15/2015-03 од 30.03.2015. године и Решења о утврђивању критеријума за реализацију мере Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију „Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета“ број 10-511/2015 од 01.04.2015 године,

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша, расписује

К О Н К У Р С

за доделу подстицајних средстава за

набавку уматичених стеоних јуница сименталске расе

Преузмите пријаву: Пријава – Конкурсни образац за доделу подстицајних средстава за набавку уматичених стеоних јуница сименталске расе у току 2015. године

Преузмите решење: Решење – Критеријуми за набавку квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета

Опширније >>

Конкурси Датум: 31. јул 2015.

Управа за пољопривреди и развој села расписује још један КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ПЛАСТЕНИКА

Ради реализације расположивих средстава Управа за Пољопривреду и развој села расписује још један конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку пластеника.

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Ниша за 2015. годину број 427-15/2015-03 од 30.03.2015. године и Решења о утврђивању критеријума за реализацију мере Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију „Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу расада) за пластенике и стакленике“  број 10-513/2015 од 01.04.2015. године

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша, расписује

К О Н К У Р С

за доделу подстицајних средстава

 за набавку пластеника

Преузмите пријаву: Пријава – Конкурсни образац за доделу подстицајних средстава за набавку пластеника у току 2015. године

Преузмите решење: Решење – Критеријуми за набавку пластеника

Опширније >>

Конкурси Датум: 31. јул 2015.

Управа за пољопривреди и развој села расписује још један КОНКУРС за доделу подстицајних средстава за набавку/доделу садног материјала – сертификованог садног материјала

Ради реализације расположивих средстава Управа за Пољопривреду и развој села расписује још један конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку/доделу садног материјала – сертификованог садног материјала.

На основу Програмa мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Ниша за 2015. годину број 427-15/2015-03 од 30.03.2015. године и Решења о утврђивању критеријума за реализацију мере Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију „Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала“ број 10- 934/2015 од29.05. 2015. године,

 Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша, расписује

 К О Н К У Р С

за доделу подстицајних средстава

 за набавку/доделу садног материјала – сертификованог садног материјала 

  Опширније >>