4.jpg
Савети стручњака Датум: 14. септембар 2018.

Дан поља кукуруза

У организацији ПССС Ниш, дана 13.09.2018. године на газдинству Зорана Митровића из нишког села Бубањ, одржана је презентација „Дан поља кукуруза“.  40 заступњених хибрида  из седам селекционарских кућа презентовали су саветодавци ПССС Ниш и промотери семенских кућа. Презентовани хибриди били су заступљени у огледима.

У сарадњи са произвођачем Зораном Митровићем презентовано је све о примењеној сортној агротехници  у огледу, о агроеколошким условима у току производње кукуруза, са напоменом да Опширније >>

Обавештења Датум: 12. септембар 2018.

Сортимент пшенице на територији Града Ниша

На тржишту је све више нових сорти пшенице прилагођене потребама нашим агроеколошким условима.  Међутим поред одговарајућег сортимента главни кључ доброг приноса  је и агротехника.  Све сорте на тржишту су сорте које су у испитивањима наше комисија за признавање сорти у нашој земљи, показале у неколико година боље приносе и квалитет од одговарајућих стандарда.  Што се тиче сортимента пшенице на територији Града Ниша заступљене су како  домаће тако и стране  сорте.

Од домаћих сорти пшенице  заступљене су следеће: Опширније >>

Обавештења Датум: 11. септембар 2018.

ИЗВЕШТАЈ ЗА САЈТ ПРОТИВПОПЛАВНИ СИСТЕМ – МОБИЛНЕ БРАНЕ

Расклапање система у почетни положај

Град Ниш, преко  Секретаријата за пољопривреду, према чл. 55. (став 5) Закона о водама („Службени гласник РС“ број 30/10, 93/12 и 101/16), надлежан је за спровођење поступака Одбране од поплава на водотоцима II реда на територији Града Ниша.

            Ради што ефикасније одбране од поплава, Град Ниш је ове године набавио, у складу са Законом о Јавним Набавкама, 180 метара система за одбрану од поплава Опширније >>

Обавештења Датум: 24. август 2018.

Радови на пчелињаку у септембру месецу

„А ОД МЕДА НИШТА СЛАЂЕ,
ЗДРАВА ХРАНА, ПА И ЛЕК;
КО ГА КУША УМЕРЕНО,
ПРОДУЖУЈЕ СЕБИ ВЕК.“
Чика Змајова

Све започете радове на пчелињаку током августа месеца, треба наредног месеца обавити и завршити, а нарочито:  Опширније >>

Обавештења Датум: 24. август 2018.

Стање у усевима кукуруза

Технологија гајења сваке биљне врсте се у већој или мањој мери разликује из године у годину а то је све директно повезано са агроклиматским условима. За производњу кукуруза 2018. година је, може се рећи, била веома повољна све до краја јула месеца. Количина и распоред падавина, температуре (дневне и ноћне) уз квалитетну и правовремену агротехнику указивале су на надпросечне приносе за сваки реон.

Да ли ће тако и бити Опширније >>