4.jpg
Обавештења Датум: 21. август 2017.

Постоји решење: Порез неће бити вишеструко већи!

Град Ниш најавио је промену одлуке о одређивању врсте земљишта за утврђивање пореза на имовину.

Око 6.000 домаћинстава у нишком крају која су протеклих месеци добила вишеструко увећана пореска решења на имовину због промене намене земљишта из пољопривредног у грађевинско, могла би ускоро да одахну јер је град Ниш најавио промену одлуке о одређивању врсте земљишта за утврђивање пореза на имовину.

Та одлука ће се наћи пред одборницима Скупштине града у уторак, 22. августа, а њом је предвиђено да се грађевинско земљиште које се искључиво користи за пољопривредну производњу, за потребе утврђивања пореза на имовину сматра пољопривредним земљиштем.

Иницијативу за решење проблема је покренуо секретаријат за пољопривреду, што је одмах наишло на подршку градоначелника Ниша Дарка Булатовића и кренуло са тражењем решења за увећане порезе који су последица доношења ГУП-а 2011-те године. Опширније >>

Обавештења Датум: 10. јул 2017.

Електронска водна књига

Сагласно члану 16. Правилника о садржини, начину вођења образца водне књиге („Службени Гласник РС“ број 86/10), а у вези поглавља В. Водна акта и водна документација Закона о водама („Службени Гласник РС“ број 30/10).

ЕЛЕКТРОНСКА ВОДНА КЊИГА

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Ниша Датум: 19. јун 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2018. ГОДИНУ

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а

Град Ниш
Градска управа
Секретаријат за пољопривреду
Број: 10-66/2017-8
Датум: 19.06.2017. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ГРАДА НИША ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Ниша, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава: Опширније >>

Обавештења Датум: 15. јун 2017.

Уручени Уговори изабраним корисницима подстицајних средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину

У Градској кући дана 12.06.2017. год. градоначелник Града Ниша уручио је Уговоре о додели подстицајних средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину пољопривредним произвођачима.

Комисија за давање предлога за избор корисника подстицајних средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину по Конкурсу од 22.03.2017. Опширније >>

Виноградарство Датум: 8. јун 2017.

Извештај о стању воћа и винове лозе на терену

Дана 01. и 02.06.2017. године Зоран Душановић, Иван Петковић и Малиша Радовановић обишли су атаре следећих села: Хум, Бреница, Каменица, Горњи и Доњи Матејевац, Малча, Сићево, Лалинац, Вукманово, Габровац, Сечаница, Суповац, Мезграја, Доња Топоница, Доња и Горња Трнава, Велепоље и Вртиште. Циљ обиласка је био утврђивање тренутног стања воћа и винове лозе. Опширније >>