1.jpg
Конкурси Датум: 11. јун 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обуставља се даљи пријем захтева за меру „Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинастава“ у оквиру Конкурсa за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2018. годину, број 1461/2018-01  од 26.04.2018. године закључно са 07.06.2018. године.

 Средства у износу од 25.500.000,00 динара Опширније >>

Обавештења Датум: 8. јун 2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а
Град Ниш
Градска управа
Секретаријат за пољопривреду
Број: 10-15/2018-10
Датум: 07.06. 2018. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ

 У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015 и 80/17) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017 и 111/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Ниша, расписује јавни позив П Р Е У З М И

Захтев право пречег закупа по основу Узгоја Животиња_2019

Захтев_право пречег закупа инфраструктура_2019

Обавештења Датум: 8. јун 2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а
Град Ниш
Градска управа
Секретаријат за пољопривреду
Број: 10-15/2018-11
Датум: 07.06. 2018. године 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017 и 111/2017 ), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија) града Ниша, расписује јавни позив П Р Е У З М И:

Захтев_без плаћања накнаде_2019

Обавештења Датум: 29. мај 2018.

О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ НИШ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017) и члана 2 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист града НИШ» број 5/07, 52/15 и 138/20), Градоначелник НИШ је дана 25.05.2018 године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ГРАДУ НИШ
и расписује
О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У
У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У
ГРАДУ НИШ
I
- Предмет јавног надметања -Погледај О Г Л А С:

Конкурси Датум: 8. мај 2018.

К О Н К У Р С за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој

Овде можете преузети захтеве:

Захтев прерада на газдинству 2018

Захтев водокорисници 2018

Захтев манифестације 2018

Захтев регрес за ВО 2018

Захтев за подстицаје у физичку имовину за 2018

Захтев за подстицаје за осигурање 2018

Захтев за сертификацију 2018

Захтев за суфинансирање камате 2018

На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 88/2008  и 143/2016), члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 90/2013,  98/2015, 138/2017)  и  Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2018. годину број 423-5/2018-03 од 30.03.2018.

Градоначелник Града Ниша расписује

 К О Н К У Р С

за избор корисника средстава Буџетског фонда за

пољопривреду и рурални развој

Града Ниша за 2018. годину

Kонкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2018. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2018. годину који је донело Градско веће Града Ниша на седници од 30.03.2018. године, под бројем 423-5/2018-03.

 РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ  (ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ)

Корисници мере

  • Физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава. Опширније >>