4.jpg
Обавештења Датум: 21. септембар 2018.

Берба кукуруза

Кукуруз је једногодишња биљка јарог типа развића, а његова дужина вегетације од ницања до пуне зрелости зависи од особине сорте, односно хибрида са једне стране и начина гајења са друге стране. По дужини вегетације све хибриде можемо поделити у ране, средње ране и касне вегетације.  Под веома раним хибридима подразумевају се хибриди с временом вегетације од 90-110 дана, а под средње раним с вегетацијом од 120-135 дана а касним 135-145 дана. Време бербе кукуруз Опширније >>

Обавештења Датум: 20. септембар 2018.

РАДОВИ НА ОПЕРАТИВНОМ ПЛАНУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

Радови у Горњој Трнави

Град Ниш, преко Секретаријата за пољопривреду, према чл. 55. (став 5) Закона о водама („Службени гласник РС“ број 30/10, 93/12 и 101/16), надлежан је за спровођење поступака Одбране од поплава на водотоцима II реда на територији Града Ниша.

У складу са усвојеним Оперативним планом одбране од  поплава на водотоцима II реда на територији Града Ниша, изводе се радови на чишћењу Опширније >>

Савети стручњака Датум: 14. септембар 2018.

Дан поља кукуруза

У организацији ПССС Ниш, дана 13.09.2018. године на газдинству Зорана Митровића из нишког села Бубањ, одржана је презентација „Дан поља кукуруза“.  40 заступњених хибрида  из седам селекционарских кућа презентовали су саветодавци ПССС Ниш и промотери семенских кућа. Презентовани хибриди били су заступљени у огледима.

У сарадњи са произвођачем Зораном Митровићем презентовано је све о примењеној сортној агротехници  у огледу, о агроеколошким условима у току производње кукуруза, са напоменом да Опширније >>

Обавештења Датум: 12. септембар 2018.

Сортимент пшенице на територији Града Ниша

На тржишту је све више нових сорти пшенице прилагођене потребама нашим агроеколошким условима.  Међутим поред одговарајућег сортимента главни кључ доброг приноса  је и агротехника.  Све сорте на тржишту су сорте које су у испитивањима наше комисија за признавање сорти у нашој земљи, показале у неколико година боље приносе и квалитет од одговарајућих стандарда.  Што се тиче сортимента пшенице на територији Града Ниша заступљене су како  домаће тако и стране  сорте.

Од домаћих сорти пшенице  заступљене су следеће: Опширније >>

Обавештења Датум: 11. септембар 2018.

ИЗВЕШТАЈ ЗА САЈТ ПРОТИВПОПЛАВНИ СИСТЕМ – МОБИЛНЕ БРАНЕ

Расклапање система у почетни положај

Град Ниш, преко  Секретаријата за пољопривреду, према чл. 55. (став 5) Закона о водама („Службени гласник РС“ број 30/10, 93/12 и 101/16), надлежан је за спровођење поступака Одбране од поплава на водотоцима II реда на територији Града Ниша.

            Ради што ефикасније одбране од поплава, Град Ниш је ове године набавио, у складу са Законом о Јавним Набавкама, 180 метара система за одбрану од поплава Опширније >>