3.jpg
Конкурси Датум: 12. мај 2015.

На основу Програмa мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Ниша за 2015. годину број 427-15/2015-03 од 30.03.2015. године и Решења о утврђивању критеријума за реализацију мере Регреси – Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) број 10-509/2015 од 01.04.2015. године, Управа за пољопривреду и развој села објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал

(вештачко осемењавање)

  Опширније >>

Конкурси Датум: 30. април 2015.

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА ЗА УСЕВЕ, ПЛОДОВЕ, ВИШЕГОДИШЊЕ ЗАСАДЕ, РАСАДНИКЕ И ЖИВОТИЊЕ

На основу Програмa мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Ниша за 2015. годину број 427-15/2015-03 од 30.03.2015. године и Решења о утврђивању критеријума за реализацију мере Регреси – регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње број 10-508/2015 од 01.04.2015. године, Управа за пољопривреду и развој села објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за остваривање права на регрес за премију осигурања за усеве,

плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње

 Преузмите Захтев: З А Х Т Е В за остваривање права на  регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње

Опширније >>

Конкурси Датум: 8. април 2015.

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ПЛАСТЕНИКА

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Ниша за 2015. годину број 427-15/2015-03 од 30.03.2015. године и Решења о утврђивању критеријума за реализацију мере Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију „Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу расада) за пластенике и стакленике“  број 10-513/2015 од 01.04.2015. године

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша, расписује

К О Н К У Р С

за доделу подстицајних средстава

 за набавку пластеника

Преузмите пријаву: Пријава – Конкурсни образац за доделу подстицајних средстава за набавку пластеника у току 2015. године

Преузмите решење: Решење – Критеријуми за набавку пластеника

Опширније >>

Конкурси Датум: 8. април 2015.

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ УМАТИЧЕНИХ СТЕОНИХ ЈУНИЦА СИМЕНТАЛСКЕ РАСЕ

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Ниша за 2015. годину број 427-15/2015-03 од 30.03.2015. године и Решења о утврђивању критеријума за реализацију мере Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију „Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета“ број 10-511/2015 од 01.04.2015 године,

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша, расписује

К О Н К У Р С

за доделу подстицајних средстава за

набавку уматичених стеоних јуница сименталске расе

Преузмите пријаву: Пријава – Конкурсни образац за доделу подстицајних средстава за набавку уматичених стеоних јуница сименталске расе у току 2015. године

Преузмите решење: Решење – Критеријуми за набавку квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета Опширније >>

Обавештења Датум: 2. април 2015.

ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА НИША ЗА 2015. ГОДИНУ

Град Ниш

Град Ниш

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник Републике Србије“ број 10/13, 142/14), члана 8. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 90/2013), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист Града Ниша” број 1/2013),

По прибављеном Решењу о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (број 320-00-00757/2015-09 од 12.02.2015. године),

Градско веће Града Ниша, на седници од _________.2015. године, доноси

ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА НИША ЗА 2015. ГОДИНУ 

Опширније >>