4.jpg
Конкурси Датум: 11. април 2016.

К О Н К У Р С ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА НИША ЗА 2016. ГОДИНУ

На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 88/2008) и члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 90/13 и 98/15)

Градоначелник Града Ниша расписује

К О Н К У Р С

за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2016. годину

Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2016. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2016. годину који је донело Градско веће Града Ниша на седници од 11.03.2016. године, под бројем 312-4/2016-03.

Опширније >>

Обавештења Датум: 31. март 2016.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА НИША ЗА 2016. ГОДИНУ

На основу члана 20. став 1. тачка 20. Закона о локалној самуправи (“Службени гласник РС“ број 129/07), члана 60. став 2, 3. и 4. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС“, број 62/2006,  65/08-др. Закон, 41/2009, 112/15), члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за доношење Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист Града Ниша“, број 18/16),

Опширније >>

Обавештења Датум: 31. март 2016.

О П Е Р А Т И В Н И П Л А Н

О П Е Р А Т И В Н И   П Л А Н одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2016. годину

На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС“ број 30/10; 93/12), члана 3. Одлукe о приступању и изради Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда („Службени лист Града Ниша“ број 39/11),

Опширније >>

Обавештења Датум: 25. март 2016.

УСПЕШНА ГОДИНА УПРАВЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

            Град Ниш је, преко Управе за пољопривреду и развој села у току 2015.године, спроводио Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, којим је утврђена структура мера, односно намена и начин коришћења средстава намењених подстицају пољопривредне производње у 2015. години.

            Спроведено је и финансирано више мера, за које је укупно из буџета Града утрошено 34.117.594 динара.

Опширније >>

Конкурси Датум: 15. март 2016.

Ј А В Н И П О З И В ЗА КОРИШЋЕЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ СУШАОНЕ

Ј А В Н И   П О З И В

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша  расписује јавни позив за избор  заинтересованог кандидата,  коме ће се уступити на коришћење индустријска сушаона – комбинована, марке контејнерска, тип 260-15м3.

Наведена опрема ће се уступити изабраном кандидату на период од 10 година, без надокнаде.

Право пријаве имају носиоци регистрованог пољопоривредног газдинства са територије Града Ниша, који поседују најмање 6 ха пољопривредног земљишта у власништву под засадом и располажу адекватним простором за успостављање  предметне линије за сушење.

Опширније >>