2.jpg
Конкурси Датум: 30. април 2015.

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА ЗА УСЕВЕ, ПЛОДОВЕ, ВИШЕГОДИШЊЕ ЗАСАДЕ, РАСАДНИКЕ И ЖИВОТИЊЕ

На основу Програмa мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Ниша за 2015. годину број 427-15/2015-03 од 30.03.2015. године и Решења о утврђивању критеријума за реализацију мере Регреси – регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње број 10-508/2015 од 01.04.2015. године, Управа за пољопривреду и развој села објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за остваривање права на регрес за премију осигурања за усеве,

плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње

 Преузмите Захтев: З А Х Т Е В за остваривање права на  регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње

Опширније >>

Конкурси Датум: 8. април 2015.

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ПЛАСТЕНИКА

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Ниша за 2015. годину број 427-15/2015-03 од 30.03.2015. године и Решења о утврђивању критеријума за реализацију мере Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију „Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу расада) за пластенике и стакленике“  број 10-513/2015 од 01.04.2015. године

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша, расписује

К О Н К У Р С

за доделу подстицајних средстава

 за набавку пластеника

Преузмите пријаву: Пријава – Конкурсни образац за доделу подстицајних средстава за набавку пластеника у току 2015. године

Преузмите решење: Решење – Критеријуми за набавку пластеника

Опширније >>

Конкурси Датум: 8. април 2015.

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ УМАТИЧЕНИХ СТЕОНИХ ЈУНИЦА СИМЕНТАЛСКЕ РАСЕ

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Ниша за 2015. годину број 427-15/2015-03 од 30.03.2015. године и Решења о утврђивању критеријума за реализацију мере Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију „Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета“ број 10-511/2015 од 01.04.2015 године,

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша, расписује

К О Н К У Р С

за доделу подстицајних средстава за

набавку уматичених стеоних јуница сименталске расе

Преузмите пријаву: Пријава – Конкурсни образац за доделу подстицајних средстава за набавку уматичених стеоних јуница сименталске расе у току 2015. године

Преузмите решење: Решење – Критеријуми за набавку квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета Опширније >>

Обавештења Датум: 2. април 2015.

ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА НИША ЗА 2015. ГОДИНУ

Град Ниш

Град Ниш

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник Републике Србије“ број 10/13, 142/14), члана 8. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 90/2013), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист Града Ниша” број 1/2013),

По прибављеном Решењу о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде (број 320-00-00757/2015-09 од 12.02.2015. године),

Градско веће Града Ниша, на седници од _________.2015. године, доноси

ПРОГРАМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА НИША ЗА 2015. ГОДИНУ 

Опширније >>

Савети стручњака Датум: 20. март 2015.

Оперативни План одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2015 годину

Предлог Оперативног Плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2015 годину, можете преузети са линка испод текста:

Оперативни План одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2015 годину