1.jpg
Обавештења Датум: 30. јануар 2018.

ПРАВИЛНИК о малим количинама примарних производа

Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

На основу члана 46. став 2. и члана 49. Закона безбедности хране („Службени гласник РС”, број 41/09),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

ПРАВИЛНИК

о малим количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и одступања која се односе на мале субјекте у пословању храном животињског порекла

„Службени гласник РС“, број 111 од 11. децембра 2017.

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређења

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују мале количине примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручје за обављање тих делатности као и одступања која се односе на мале субјекте у пословању храном у односу на изградњу, уређење и опремање објеката, услови у пословању храном у случају примене традиционалних метода у одређеним фазама производње и промета хране као и код субјеката у пословању храном који се налазе у подручјима у којима постоје посебна географска ограничења.

Храна из става 1. овог члана јесте храна животињског порекла (у даљем тексту: храна).

Члан 2.

Одредбе овог правилника не односе се на примарну производњу хране за употребу у сопственом домаћинству, као и на припрему, руковање или складиштење хране за конзумирање у сопственом домаћинству. Опширније >>

Обавештења Датум: 30. јануар 2018.

Обавештење за пчеларе

Поштовани,

обавештавамо Вас да Удружење пчелара „Ниш“  организује посету X Стучном сајму пчеларства у Београду. Сајам је међународног карактера. На сајму ће бити организован и низ стручних предавања на којима су предавачи гости из иностранства.

Удружење организује одлазак аутобусом у суботу, дана 03.02.2018. године са поласком у 06.00 часова. Полазак је планиран са паркинга код Гусара.

Цена повратне карте је 1.300,00 динара.

Информације на телефон 018/245-948 Миле.

Конкурси Датум: 15. јануар 2018.

Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта

Дана 15.01.2018. године расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Нишу.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017) и члана 2. Одлуке о именама Одлуке  о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Ниша (“Службени лист Града Ниша“, број 5/2007, 52/15), Градоначелник града Ниша је дана 03.01.2018. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ГРАДУ НИШУ

и расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ НИШУ

 I

- Предмет јавног надметања -

 Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Нишу, у следећим катастарским општинама:

Преузми О Г Л А С:

Обавештења Датум: 15. децембар 2017.

Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2017. год.

Велепољска река пре чишћења

Велепољска река након чишћења

На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС“ број 30/10; 93/12; 101/16 ), члана 3. Одлукe о приступању и изради Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда („Службени лист Града Ниша“ број 39/11), а по прибављеном Мишљењу Јавног водопривредног предузећа „СРБИЈАВОДЕ“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, бр.02-07-859/2 од 23.2.2017. године, Градско веће Града Ниша, на седници од 03.03.2017.године, усвојио  је  Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда  за 2017. годину. У складу са наведеним планоm реализоване су следеће активности: Опширније >>

Обавештења Датум: 12. децембар 2017.

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА – УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

Секретаријат  за пољопривреду је, уназад неколико година (од 2012. год.) инвеститор за радове на санацији – ревитализацији атарских путева на сеоском подручју Града Ниша. Средства за радове, обезбеђују се делом из буџета Града Ниша, а делом из средстава Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управа за пољопривредно земљиште, а на основу конкурса које поменуто Министарство расписује сваке године.

Ове године, након  спроведеног поступка јавне набавке, изабран је извођач радова “ELIT COP“ Ниш. У току новембра месеца, на основу приоритета, завршени су радови на уређењу атарских путева на следећим путним правцима:

  • Атарски пут Вртиште Трупале, укупна дужина пута 1.200 м, просечна ширина 3,5 м;
  • Атарски пут Опширније >>