4.jpg
Конкурси Датум: 19. јун 2015.

К О Н К У Р С за доделу подстицајних средстава за набавку оваца, коза и свиња

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Ниша за 2015. годину број 427-15/2015-03 од 30.03.2015. године и Решења о утврђивању критеријума за реализацију мере Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију „Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса“ број  10-932/2015 од 29.05.2015. године, Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша, расписује:

 К О Н К У Р С

за доделу подстицајних средстава за

набавку  оваца, коза и свиња

Право коришћења подстицајних средстава имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са пребивалиштем и производњом на територији града Ниша и  активним статусом, под условом да  немају захтев за исто улагање у другим јавним фондовима и да су испунили доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета Града Ниша.

 

Специфични критеријуми које корисници треба да испуњавају су: Опширније >>

Конкурси Датум: 8. јун 2015.

К О Н К У Р С за доделу подстицајних средстава за набавку/доделу садног материјала – сертификованог садног материјала

На основу Програмa мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Ниша за 2015. годину број 427-15/2015-03 од 30.03.2015. године и Решења о утврђивању критеријума за реализацију мере Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију „Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала“ број 10- 934/2015 од29.05. 2015. године,

 Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша, расписује

 К О Н К У Р С

за доделу подстицајних средстава

 за набавку/доделу садног материјала – сертификованог садног материјала 

 

Право коришћења подстицајних средстава имају Опширније >>

Конкурси Датум: 12. мај 2015.

На основу Програмa мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Ниша за 2015. годину број 427-15/2015-03 од 30.03.2015. године и Решења о утврђивању критеријума за реализацију мере Регреси – Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) број 10-509/2015 од 01.04.2015. године, Управа за пољопривреду и развој села објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за остваривање права на регрес за репродуктивни материјал

(вештачко осемењавање)

  Опширније >>

Конкурси Датум: 30. април 2015.

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ПРЕМИЈУ ОСИГУРАЊА ЗА УСЕВЕ, ПЛОДОВЕ, ВИШЕГОДИШЊЕ ЗАСАДЕ, РАСАДНИКЕ И ЖИВОТИЊЕ

На основу Програмa мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Ниша за 2015. годину број 427-15/2015-03 од 30.03.2015. године и Решења о утврђивању критеријума за реализацију мере Регреси – регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње број 10-508/2015 од 01.04.2015. године, Управа за пољопривреду и развој села објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за остваривање права на регрес за премију осигурања за усеве,

плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње

 Преузмите Захтев: З А Х Т Е В за остваривање права на  регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње

Опширније >>

Конкурси Датум: 8. април 2015.

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ПЛАСТЕНИКА

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Ниша за 2015. годину број 427-15/2015-03 од 30.03.2015. године и Решења о утврђивању критеријума за реализацију мере Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију „Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу расада) за пластенике и стакленике“  број 10-513/2015 од 01.04.2015. године

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша, расписује

К О Н К У Р С

за доделу подстицајних средстава

 за набавку пластеника

Преузмите пријаву: Пријава – Конкурсни образац за доделу подстицајних средстава за набавку пластеника у току 2015. године

Преузмите решење: Решење – Критеријуми за набавку пластеника

Опширније >>