5.jpg
Виноградарство Датум: 17. август 2018.

Стање винограда пред бербу на територији Сићевачког и Матејевачког виногорја

На територији Града Ниша у Сићевачком и Матејевачком виногорју, винова лоза се гаји на око 1000 ха.  На већој површини заступљени су екстензивни  „густи“ засади, у којима преовлађују сорте намењене добијању стоних вина. Мању површину под виновом лозом на подручју града Ниша  заузимају засади виско квалитетних  сорти, не старији од 10 година старости у механизованој обради.

Већина засада винове лозе у Сићевачко – Матејевачком виногорју налазе се  на надморској висини од 220м до 450м, на јужној експозицији, на кречњачком  земљишту, погодном за гајење   винове лозе. Опширније >>

Конкурси Датум: 11. јун 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обуставља се даљи пријем захтева за меру „Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинастава“ у оквиру Конкурсa за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2018. годину, број 1461/2018-01  од 26.04.2018. године закључно са 07.06.2018. године.

 Средства у износу од 25.500.000,00 динара Опширније >>

Обавештења Датум: 8. јун 2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а
Град Ниш
Градска управа
Секретаријат за пољопривреду
Број: 10-15/2018-10
Датум: 07.06. 2018. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ

 У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015 и 80/17) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017 и 111/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Ниша, расписује јавни позив П Р Е У З М И

Захтев право пречег закупа по основу Узгоја Животиња_2019

Захтев_право пречег закупа инфраструктура_2019

Обавештења Датум: 8. јун 2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а
Град Ниш
Градска управа
Секретаријат за пољопривреду
Број: 10-15/2018-11
Датум: 07.06. 2018. године 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ

ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017 и 111/2017 ), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија) града Ниша, расписује јавни позив П Р Е У З М И:

Захтев_без плаћања накнаде_2019

Обавештења Датум: 29. мај 2018.

О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ НИШ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017) и члана 2 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист града НИШ» број 5/07, 52/15 и 138/20), Градоначелник НИШ је дана 25.05.2018 године, донео

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ГРАДУ НИШ
и расписује
О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У
У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У
ГРАДУ НИШ
I
- Предмет јавног надметања -Погледај О Г Л А С: