3.jpg
Обавештења Датум: 22. септембар 2016.

Јавни позив

Град Ниш, Комисија за израду Годишњег програма  заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини расписује Јавни позив за остварење права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног државног земљишта за територију Града Ниша.

Преузми: Јавни позив Закуп без Накнаде

Обавештења Датум: 5. септембар 2016.

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА НИШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

сваке године наш Град у свом буџету опредељује средства за подизање капацитета пољопривредне производње

сваке године наш Град у свом буџету опредељује средства за подизање капацитета пољопривредне производње

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша организовала је и ове године пријем за пољопривредне произвођаче који су по Програму буџетског Фонда за пољопривреду и рурални развој остварили право на субвенције за развој своје производње.

Конкурс за доделу подстицајних средстава расписан је почетком априла месеца a износ подстицаја се кретао од 50-80% вредности инвестиције, док су млади пољопривредници и жене  имали додатних 10 % .

Опширније >>

Обавештења Датум: 25. август 2016.

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ НИШУ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана __ Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (Службени лист Града Ниша 5/07, 52/15), Градоначелник града Ниша је дана 11.08.2016.  године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ НИШУ

и расписује 

ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ НИШУ

- Предмет јавног надметања -

У наставку можете преузети и погледати Оглас и Одлуку у целости:  Одлжука и Оглас

Обавештења Датум: 24. август 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2017. ГОДИНУ (измена и допуна)

Република Србија
Град Ниш
Управа за пољопривреду и развој села
Број:
10-668/2016-4
Датум:
23.08.2016. год.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НИША ЗА 2017. ГОДИНУ
(измена и допуна)

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта/надлежни орган јединице локалне самоуправе Управа за пољопривреду и развој села града Ниша, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

У наставку можете погледати и преузети  „Јавни позив“ у целости: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2017. ГОДИНУ (измена и допуна)

Обавештења Датум: 22. август 2016.

ZAVRŠEN KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA

Uprava za poljoprivredu I razvoj sela, počev od 22.8.2016.godine, obustavlja prijem prijava po Konkursu za izbor korisnika sredstava Budžetskog fonda za poljoprivredu I ruralni razvoj Grada Niša za 2016. godinu.

Ovogodišnje interesovanje poljoprivrednika za subvencije Grada je bilo veliko, tako da su sredstva predvidjena za ovu namenu raspodeljena dosadašnjim učesnicima konkursa.