2.jpg
Савети стручњака Датум: 30. јун 2016.

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ НИШУ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана __ Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (Службени лист Града Ниша 5/07, 52/15), Градоначелник града Ниша је дана ____________ године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ НИШУ

 и расписује 

ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ НИШУ

- Предмет јавног надметања -

У наставку можете преузети и погледати Оглас и Одлуку у целости:  Одлжука и Оглас

Конкурси Датум: 29. јун 2016.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2017. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта/надлежни орган јединице града Ниша, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

У наставку можете преузети и погледати документ у целости: Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Ниша за 2017. годину

Преузмите захтеве:
- Захтев за право пречег закупа Инфраструктуре
- Захтев за право пречег закупа Узгој животиња
Опширније >>

Конкурси Датум: 11. април 2016.

К О Н К У Р С ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ГРАДА НИША ЗА 2016. ГОДИНУ

На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 88/2008) и члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 90/13 и 98/15)

Градоначелник Града Ниша расписује

К О Н К У Р С

за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2016. годину

Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2016. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2016. годину који је донело Градско веће Града Ниша на седници од 11.03.2016. године, под бројем 312-4/2016-03.

Опширније >>

Обавештења Датум: 31. март 2016.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА НИША ЗА 2016. ГОДИНУ

На основу члана 20. став 1. тачка 20. Закона о локалној самуправи (“Службени гласник РС“ број 129/07), члана 60. став 2, 3. и 4. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС“, број 62/2006,  65/08-др. Закон, 41/2009, 112/15), члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за доношење Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист Града Ниша“, број 18/16),

Опширније >>

Обавештења Датум: 31. март 2016.

О П Е Р А Т И В Н И П Л А Н

О П Е Р А Т И В Н И   П Л А Н одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2016. годину

На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС“ број 30/10; 93/12), члана 3. Одлукe о приступању и изради Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда („Службени лист Града Ниша“ број 39/11),

Опширније >>