3.jpg
Конкурси Датум: 15. октобар 2014.

„FRUITS & BERRIES“ – КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДУ И УВОЂЕЊЕ СТАНДАРДА

Дански програм развоја воћарства на Југу Србије има за циљ да унапреди производњу, прераду, пласман и продају вишње, шљиве, трешње, малине, боровнице, јагоде и купине.

Програм се реализује на простору Нишавског, Топличког, Јабланичког, Пчињског и Пиротског округа.

Текст у целини као и сву пратећу документацију можете видети на веб страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине (линк у наставку)

http://www.fb.org.rs/sr/index.htm

Обавештења Датум: 15. октобар 2014.

СТУПИО НА СНАГУ ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРИМАРНУ ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ

 Министарство пољопривредe и заштите животне средине Србије донело је Правилник о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу.
Овим правилником ближe се прописују врсте подстицаја за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу, услoви и нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, кao и мaксимaлни изнoси пoдстицaja пo кoриснику и по појединој врсти мере.

Текст у целини као и сву пратећу документацију можете видети на веб страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине (линк у наставку)

http://uap.gov.rs/vesti/stupio-na-snagu-pravilnik-o-podsticajima-za-podrsku-investicijama-u-primarnu-poljoprivrednu-proizvodnju/

 

Обавештења Датум: 15. октобар 2014.

ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ ЗА 2014.ГОДИНЕ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Европска комисија је 8.октобра 2014.године објавила Извештај о напретку Србије за 2014.годину (COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: SERBIA 2014 PROGRESS REPORT)  и пратећи документ Стратегија проширења и кључни изазови 2014-2015 (Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-15).

Овај извештај Комисија припрема на годишњем нивоу и подноси Савету и Парламенту којим се детаљно појашњава напредак који је Србија начинила у процесу европских интеграција, оцењујући напоре државе да се усагласи са критеријума из Копенхагена и условима из Процеса о стабилизацији и придруживања. Опширније >>

Обавештења Датум: 8. октобар 2014.

План руралног развоја Нишавског округа 2012-2021

План руралног развоја Нишавског округа је стратешко планско-програмски документ

План руралног развоја Нишавског округа је стратешко планско-програмски документ

Град Ниш је препознао потребу прилагођавања сопственог програма руралног развоја систему планирања развоја какав се примењује у ЕУ, па је због тога одлучила да изради „План руралног развоја Нишавског округа 2012-2021”.   Сама израда овог стратешког документа је подразумевала међуопштинску и међусекторску сарадњу општина  Алексинац, Дољевац, Гаџин Хан, Сврљиг, Мерошина, Ражањ и Сокобања. Овај план нису припремали само стручњаци, већ су били укључени појединци односно сви заинтересирани локални носоци развоја из приватног, јавног или цивилног сектора на подручју Нишавског округа. Опширније >>

Обавештења Датум: 8. октобар 2014.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Пољопривреда је једна од кључних компоненти економског развоја Србије

Пољопривреда је једна од кључних компоненти економског развоја Србије

Налазимо се у раздобљу коме следи интензивна припрема за приступање Републике Србије  Европској унији. То је уједно раздобље бројних расправа о предностима и могућим проблемима који произилазе из чланства у ЕУ. Многи ће се сложити да ће Србија имати користи од отварања граница, а тиме и једноставнијег рада и школовања у земљама Европске уније, од могућности коришћења фондова за слабије развијене области или генерално од примене демократских и правних стандарда који су камен темељац ЕУ. Знамо то из искуства других земаља које су пре нас успешно окончале свој пут у ЕУ па сада бележе позитивне трендове у свим сегментима друштва. Опширније >>