1.jpg
Конкурси Датум: 27. октобар 2014.

Ј А В Н И П О З И В – ДЕСТИЛЕРИЈА

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша  расписује јавни позив за избор  заинтересованог кандидата-правног лица регистрованог за производњу алкохолних пића,  коме ће се уступити на коришћење следећи елементи (делови) линије за производњу алкохолних пића (дестилерије)

  • Прохромска аутоматска мешалица,
  • Прохромска аутоматска пунилица,
  • Прохромска аутоматска мешалица са вјицима. Опширније >>
Конкурси Датум: 27. октобар 2014.

Ј А В Н И П О З И В – ЛИНИЈА ЗА СТОЧНУ ХРАНУ

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша  расписује јавни позив за избор  заинтересованог кандидата-правног лица регистрованог за производњу сточне хране,  коме ће се уступити на коришћење следећи елементи (делови) линије за производњу сточне хране:

  • Против струјна хоризонтална мешалица,
  • Контролни орман за електронски надзор,
  • Пужни потезни транспортер са траке,
  • Пакерица за вентил врећу са електроником,
  • Пужни потезни транспортер до траке. Опширније >>
Конкурси Датум: 15. октобар 2014.

„FRUITS & BERRIES“ – КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДУ И УВОЂЕЊЕ СТАНДАРДА

Дански програм развоја воћарства на Југу Србије има за циљ да унапреди производњу, прераду, пласман и продају вишње, шљиве, трешње, малине, боровнице, јагоде и купине.

Програм се реализује на простору Нишавског, Топличког, Јабланичког, Пчињског и Пиротског округа.

Текст у целини као и сву пратећу документацију можете видети на веб страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине (линк у наставку)

http://www.fb.org.rs/sr/index.htm

Обавештења Датум: 15. октобар 2014.

СТУПИО НА СНАГУ ПРАВИЛНИК О ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ПОДРШКУ ИНВЕСТИЦИЈАМА У ПРИМАРНУ ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ

 Министарство пољопривредe и заштите животне средине Србије донело је Правилник о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу.
Овим правилником ближe се прописују врсте подстицаја за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу, услoви и нaчин oствaривaњa прaвa нa пoдстицaje, кao и мaксимaлни изнoси пoдстицaja пo кoриснику и по појединој врсти мере.

Текст у целини као и сву пратећу документацију можете видети на веб страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине (линк у наставку)

http://uap.gov.rs/vesti/stupio-na-snagu-pravilnik-o-podsticajima-za-podrsku-investicijama-u-primarnu-poljoprivrednu-proizvodnju/

 

Обавештења Датум: 15. октобар 2014.

ИЗВЕШТАЈ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ О НАПРЕТКУ СРБИЈЕ ЗА 2014.ГОДИНЕ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Европска комисија је 8.октобра 2014.године објавила Извештај о напретку Србије за 2014.годину (COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: SERBIA 2014 PROGRESS REPORT)  и пратећи документ Стратегија проширења и кључни изазови 2014-2015 (Enlargement Strategy and Main Challenges 2014-15).

Овај извештај Комисија припрема на годишњем нивоу и подноси Савету и Парламенту којим се детаљно појашњава напредак који је Србија начинила у процесу европских интеграција, оцењујући напоре државе да се усагласи са критеријума из Копенхагена и условима из Процеса о стабилизацији и придруживања. Опширније >>