28. маја 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 88/2008  и 143/2016 и 18/2019), члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 90/2013,  98/2015, 138/2017),  Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2019. годину број 323-4/2019-03 од 28.03.2019. године, број 491-2/2019-03 од 20.05.2019. године и  број 974-2/2019-03 од 03.10.2019. године

Градоначелник Града Ниша расписује
К О Н К У Р С
за избор корисника средстава Буџетског фонда за
пољопривреду и рурални развој
Града Ниша за 2019. годину
за обнову пластеника

Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2019. годину за обнову  пластеника оштећених услед временских непогода у текућој години у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за  Град Ниш за 2019. годину број  (323-4/2019-03 од 28.03.2019. године, број 491-2/2019-03 од 20.05.2019. године и број 974-2/2019-03 од 03.10.2019. године), а у оквиру реализације мере „Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава“ – инвестиција „Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу“.

Корисници мере

Kорисници мере су:

            физичка лица – уписана у Регистар пољопривредних газдинстава као  носиоци комерцијалних породичних регистрованих пољопривредних газдинстава у активном статусу.   

Општи услов

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ