НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Уговором између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Града Ниша и ProCredit Bakn-e обезбеђена су средства у износу од 8.000.000,00 динара за дугорочно кредитирање пољопривредне производње на територији Града Ниша. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривредекална и локална самоуправа обезбеђују по 25% средстава, а банка остатак од 50% средстава.  Програм кредитирања реализује Град Ниш преко  Управе за пољопривреду и развој села износе  и ProCredit Bakn-e.

Услови кредитирања и кораци у реализацији:

Право на кредит
 • РПГ- Физичка и правна лица  са територије града
 • Привремени носиоци РПГ немају право подношељња захтева
Износ кредита
 • Минимални износ 5.000 ЕВРА
 • Максимални није прецизиран
Камата
 • 3,6 до 3,9 % на годишњем нивоу на укупам износ кредита
Рок отплате
 • Од 3 до 5 година у завизности од типа кредита
 • Отплата кредита може бити у месечним, тромесечним, шестомесечним и годишњим ратама
Грејс период
 • 6-12 месеци

( у току грејс периода-периода мировања кредита        клијент плаћа камату и провизују на средства банке према пословној политици банке, а главница мирује)

Валутна клаузула
 • Износ кредита и отплатних рата утврђује се у еврима
 • Доспеле рате плаћају се у динарској противвредности по средљњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања
Кредитна способност
 • Одређује ProCredit  банка
Намена 1.Унапређење производње меса и млека и то за:

-набавку основног стада

-адаптацију и подизање штала, стаја и других смештајних објеката

-опрему и машине за производњу млека

-опрему и машине за припрему сточне хране

2.Унапређење производње поврћа и то за :

-пластенике

-системе за наводњавање

-опрему и машине за гајење поврћа

3. Унапређење воћарско-виноградарске и винарске производње и то за :

-сертификовани садни материјал

-опрему и машине за производњу воћа, винове лозе и винарија

-подизање засада под воћем и виновом лозом

-пластенике и

-системе за наводњавање

Први корак
 • Корисник средстава подноси Захтев за давање сагласности    за учешће у  дугорочном кредитирању  пољопривредне и прехрамбене производње за 2010. и 2011.годину
 • Уз Захтев прилажу фотокопије

– Профактуре или

Уговора (оверен) за набавку основног  стада

– Потврду о активном статусу газдинства – Фотокопија

Даље По добијању сагласности обраћају се ProCredit банци

И сву даљу процедуру завршавају преко банке

Преузми захтев за дугорочни ктредит;

Додатне информације:

Управа за пољопривреду и развој села

Лесковачка 4

18000 Ниш

Тел: 018 290 243


ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ