4.jpg

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Ниша:

Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл. гласник РС» бр.16/2017), и члана 54. Статута Града („Сл. лист Града Ниша“ бр. 88/08 и 143/16) и члана 2. [...]

Јавни позив

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а Град Ниш Градска управа Секретаријат за пољопривреду Број: 10-66/2017-9 Датум: 04.09. 2017. године ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2018. ГОДИНУ  У складу са Законом о пољопривредном [...]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2018. ГОДИНУ

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а Град Ниш Градска управа Секретаријат за пољопривреду Број: 10-66/2017-8 Датум: 19.06.2017. године ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2018. ГОДИНУ У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник [...]

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА НИША ЗА 2017. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ  ГРАДА  НИША ЗА 2017. ГОДИНУ Ниш, март 2017. године У прилогу је документ који је усвојило Годишњи_Програм_зрмљишта_за_2017_годину Програм_Земљишта 2017 ГРАД НИШ_табеларни_приказ  

Јавни позив

Град Ниш, Комисија за израду Годишњег програма  заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини расписује Јавни позив за остварење права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног државног земљишта за територију Града Ниша. Преузми: Јавни позив Закуп без Накнаде