5.jpg

Конкурси:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обуставља се даљи пријем захтева за меру „Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинастава“ у оквиру Конкурсa за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2018. годину, број 1461/2018-01  од 26.04.2018. године закључно са 07.06.2018. године.  Средства у износу од 25.500.000,00 динара

К О Н К У Р С за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој

Овде можете преузети захтеве: Захтев прерада на газдинству 2018 Захтев водокорисници 2018 Захтев манифестације 2018 Захтев регрес за ВО 2018 Захтев за подстицаје у физичку имовину за 2018 Захтев за подстицаје за осигурање 2018 Захтев за сертификацију 2018 Захтев за суфинансирање камате 2018 На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број [...]

Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта

Дана 15.01.2018. године расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Нишу. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у [...]

Конкурс за помоћ пољопривредницима

Министарство пољопривреде расписало је конкурс за доделу средстава за набавку нове опреме за наводњавање и ископ бунара. Рок за подношење пријава министарству је до 16. октобар, а заинтересовани пољопривредници све информације могу добити у Пољопривредној саветодавној и стручној служби. Више шансе на конкурсу имаће они, који ће систем за наводњавање поставити на већој површини земље, [...]

Земљорадничке задруге _ Конкурс Министарства пољопривреде

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ СПРОВОЂЕЊУ МЕРА РАВНОМЕРНОГ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КРОЗ УЧЕШЋЕ ДРЖАВЕ У ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИМ ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ОСНИВАЊЕ НОВИХ ЗАДРУГА И ИHВЕСТИЦИОНЕ ПРОЈЕКТЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЗАДРУГА у 2017. години НАРОЧИТО у НИШАВСКОМ, ТОПЛИЧКОМ, ПИРОТСКОМ, ЈАБЛАНИЧКОМ и ПЧИЊСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Законом о  буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 99/16), у члану 8. [...]