2.jpg

Конкурси:

Конкурс за помоћ пољопривредницима

Министарство пољопривреде расписало је конкурс за доделу средстава за набавку нове опреме за наводњавање и ископ бунара. Рок за подношење пријава министарству је до 16. октобар, а заинтересовани пољопривредници све информације могу добити у Пољопривредној саветодавној и стручној служби. Више шансе на конкурсу имаће они, који ће систем за наводњавање поставити на већој површини земље, [...]

Земљорадничке задруге _ Конкурс Министарства пољопривреде

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ СПРОВОЂЕЊУ МЕРА РАВНОМЕРНОГ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КРОЗ УЧЕШЋЕ ДРЖАВЕ У ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИМ ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ОСНИВАЊЕ НОВИХ ЗАДРУГА И ИHВЕСТИЦИОНЕ ПРОЈЕКТЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЗАДРУГА у 2017. години НАРОЧИТО у НИШАВСКОМ, ТОПЛИЧКОМ, ПИРОТСКОМ, ЈАБЛАНИЧКОМ и ПЧИЊСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Законом о  буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 99/16), у члану 8. [...]

ОБАВЕШТЕЊЕ

             Обуставља се даљи пријем захтева за меру „Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинастава“ у оквиру Конкурса  за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину број 863/2017-01 од 22.03.2017. годину закључно са 20.04.2017. године.             Средства у износу од 12.400.000 динара

К О Н К У Р С за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину

На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 88/2008  и 143/2016) и члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 90/2013 и 98/2015) Градоначелник Града Ниша расписује  К О Н К У Р С за избор корисника средстава Буџетског фонда [...]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2017. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта/надлежни орган јединице града Ниша, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава: У наставку можете преузети и погледати документ у целости: Јавни позив [...]