2.jpg

Прогнозно-извештајна служба:

ПРЕПОРУКА ЗАШТИТЕ ВОЋАКА У ЈУНУ

КРУШКА- Крушка је сада у фенофази формираних плодова. У овом периоду треба пратити  појаву и развој крушкине буве (Psylla pyri). Крушкина бува је највећа штеточина крушке и због тога треба посветити посебну пажњу њеном сузбијању. Потребно је прегледати засаде крушке и чим се уочи почетак стварања медне росе потребно је обавити третирање. За сузбијање крушкине [...]

Заштита воћака

Променљиво  време захтева наставак третирања, како од болести тако и од штеточина. Код воћака плодови су већ формирани  и сада су у фази раста.

Сузбијање корова применом хербицида

Сузбијање корова можемо обавити након сетве, а пре ницања, применом земљишних хербицида као и након ницања кукуруза, као корективну меру.

Заштита пшенице од корова, болести и штеточина

Да би се обезбедили оптимални приноси неопходно је пшеницу заштитити од корова, биљних болести и штеточина.

Заштита коштичавог воћа

ПИС-прогнозно извештајна служба Града Ниша организована у Центру за виноградарство и винарство Ниш објављује: