3.jpg

Ратарство:

СЕТВА ПШЕНИЦЕ

Обрада земљишта за пшеницу обавља се у јесен после скидања предусева. Оптимално време од 10.10 до 25.10 најкасније до 10.11.  Како се ближе оптимални рокови, а у нишком региону више од четири месеца није било озбиљнијих падавина, почетак сетве у оптималним роковима је под знаком питања. Наиме, за квалитетну сетву и успешно ницање неопходна је [...]

Лисна рђа жита (Puccinia recondita)

Житна рђа је гљивично оболење које може да буде узрок 100 %  штете на нетретираној, осетљивој  пшеници, развија се

Пасуљ – узгој, технолошка зрелост и берба

Пасуљ се као чист усев у Србији гаји на преко 20.000 хектара, са просечним приносом од око 1,3 т/ха. Пасуљ се код нас доста гаји и у здруженој сетви са кукурузом, али површине статистички нису обрађене. Значај пасуља као варива у исхрани нашег становништва је велик. Просечна годишња потрошња по глави становника код нас је [...]

Исхрана кукуруза

Ђубрива су веома ефикасно средство за повећање приноса. Међутим, треба имати у виду да ђубрива имају знатан удео у трошковима биљне производње и да они износе између 10 и 30% цене коштања. Зато се данас пред сваког произвођача поставља задатак да се ђубрива користе рационално, што се постиже правилним одређивањем доза, начином и временом примене [...]

Утицај ниских температура на ницање кукуруза

Кукуруз је топлољубива биљка  и треба га сејати кад се температура земљишта на дубини сетве (5-7цм) устали на 10-12 степени. Оптимални рок сетве кад временски услови то дозволе.  У пракси је битно, конкретно за сваку годину и сваку њиву, прецизно одредити време сетве. У неким годинама као што је ова оптимални рок за сету кукуруза [...]