5.jpg

Обавештења:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обуставља се даљи пријем захтева за меру „Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинастава“ у оквиру Конкурсa за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2018. годину, број 1461/2018-01  од 26.04.2018. године закључно са 07.06.2018. године.  Средства у износу од 25.500.000,00 динара

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а Град Ниш Градска управа Секретаријат за пољопривреду Број: 10-15/2018-10 Датум: 07.06. 2018. године ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ  У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени [...]

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а Град Ниш Градска управа Секретаријат за пољопривреду Број: 10-15/2018-11 Датум: 07.06. 2018. године  ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ У складу са Законом о пољопривредном [...]

О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ НИШ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017) и члана 2 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп [...]

К О Н К У Р С за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој

Овде можете преузети захтеве: Захтев прерада на газдинству 2018 Захтев водокорисници 2018 Захтев манифестације 2018 Захтев регрес за ВО 2018 Захтев за подстицаје у физичку имовину за 2018 Захтев за подстицаје за осигурање 2018 Захтев за сертификацију 2018 Захтев за суфинансирање камате 2018 На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број [...]