1.jpg

Обавештења:

ПРАВИЛНИК о малим количинама примарних производа

Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs На основу члана 46. став 2. и члана 49. Закона безбедности хране („Службени гласник РС”, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК о малим количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и одступања која се односе на мале субјекте у пословању храном животињског [...]

Обавештење за пчеларе

Поштовани, обавештавамо Вас да Удружење пчелара „Ниш“  организује посету X Стучном сајму пчеларства у Београду. Сајам је међународног карактера. На сајму ће бити организован и низ стручних предавања на којима су предавачи гости из иностранства. Удружење организује одлазак аутобусом у суботу, дана 03.02.2018. године са поласком у 06.00 часова. Полазак је планиран са паркинга код [...]

Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта

Дана 15.01.2018. године расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Нишу. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у [...]

Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2017. год.

На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС“ број 30/10; 93/12; 101/16 ), члана 3. Одлукe о приступању и изради Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда („Службени лист Града Ниша“ број 39/11), а по прибављеном Мишљењу Јавног водопривредног предузећа „СРБИЈАВОДЕ“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ [...]

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА – УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

Секретаријат  за пољопривреду је, уназад неколико година (од 2012. год.) инвеститор за радове на санацији – ревитализацији атарских путева на сеоском подручју Града Ниша. Средства за радове, обезбеђују се делом из буџета Града Ниша, а делом из средстава Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управа за пољопривредно земљиште, а на основу конкурса које поменуто [...]