4.jpg

Обавештења:

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА ВОДЕ II РЕДА

На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС“ број . 30/10, 93/12 и 101/16), члана 3. Одлукe о приступању и изради Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда („Службени лист Града Ниша“ број 39/11), По прибављеном Мишљењу Јавног водопривредног предузећа „СРБИЈАВОДЕ“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ [...]

Усвојен ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА НИША ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу члана 20 став 1 тачка 20 Закона о локалној самoуправи (“Службени гласник РС“ бр.129/07), члана 60 став 2, 3 и 4 Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС“, број 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015 и 80/17), и члана 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08 и 143/16), прибављене претходне Сагласности Министарства [...]

Зимска школа пољопривредних произвођача

У организацији Секретаријата за пољопривреду Града Ниша 15.08.2018. год. у великој сали Дома културе у Доњем Међурову одржана је Зимска школа пољопривредних произвођача намењена произвођачима поврћа. Уводну реч испред организатора за пољопривреду дао је спец. инж. пољ. Ненад Стојиљковић, поздравио све присутне како учеснике тако и предаваче  и отворио Зимску школу.

Зимска школа за повртаре

У организацији Секретаријата за пољопривреду – Града Ниша одржаће се предавање  дана 15.03.2018. године са почетком у 1800 часова  у   Сали  Домa културе  Месне заједнице Доње Међурово, са следећим темама по распореду:    « Зимска школа пољопривредних произвођача» 18:00 – 18:15  Уводна реч организатора 18:15 – 18:25  Програм осигуравајуће куће Дунав осигарање – Тамара Милосављевић [...]

Зимска школа пољопривредних произвођача

У организацији Удружења сточара „Румлек“ из Рујника и Секретаријата за пољопривреду – Града Ниша одржана су предавања дана 08.03.2018. године са почетком у 1100 часова у Скупштинској сали Града Ниша улица Николе Пашића бр.24. Уводну реч је дао помоћник секретара Љубиша Стојановић где је поздравио све присутне учеснике и