2.jpg

Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл. гласник РС» бр.16/2017), и члана 54. Статута Града („Сл. лист Града Ниша“ бр. 88/08 и 143/16) и члана 2. Одлуке о именама Одлуке  о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Ниша (“Службени лист Града Ниша“, број 5/2007, 52/15), Градоначелник града Ниша је дана 12.09.2017. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ НИШУ

и расписује

ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ

У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ НИШУ

- Предмет јавног надметања -

 

 1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини  у  граду Нишу,  у следећим катастарским општинама:

КО

Број јавног надметања

Површина

(ха, ари, м2)

Почетна цена

Депозит

Период закупа

Степен заштите

( дин / ха)

(дин) 20%

(год)

БАНЦАРЕВО

1

0,3860

4.350,00

336,00

1

 
БАНЦАРЕВО

2

0,3111

6.000,00

374,00

1

БАНЦАРЕВО

3

0,6085

1.100,00

134,00

1

БАНЦАРЕВО

4

0,6495

1.250,00

163,00

1

БАНЦАРЕВО

5

0,1227

1.100,00

27,00

1

БАНЦАРЕВО

6

0,8531

2.450,00

419,00

1

БАНЦАРЕВО

7

11,3854

950,00

2.164,00

1

БЕРБАТОВО

8

0,9038

6.550,00

1.184,00

1

БЕРБАТОВО

9

0,4782

1.350,00

130,00

1

БЕРБАТОВО

10

0,8906

1.350,00

241,00

1

БЕРБАТОВО

11

0,1449

4.350,00

127,00

1

БЕРБАТОВО

12

15,2447

1.350,00

4.117,00

1

БЕРБАТОВО

13

7,1999

1.350,00

1.944,00

1

БЕРЧИНАЦ

14

1,0838

7.450,00

1.615,00

1

БЕРЧИНАЦ

15

2,3535

1.300,00

612,00

1

БЕРЧИНАЦ

16

0,4722

1.600,00

152,00

1

БРЕНИЦА

17

0,5811

6.550,00

762,00

1

БРЕНИЦА

18

0,2373

7.450,00

354,00

1

БРЕНИЦА

19

0,2256

6.300,00

285,00

1

БРЕНИЦА

20

0,0826

7.450,00

124,00

1

БРЕНИЦА

21

0,1313

5.300,00

140,00

1

БРЕНИЦА

22

0,1000

6.550,00

131,00

1

БРЕНИЦА

23

0,0832

7.300,00

122,00

1

БРЕНИЦА

24

0,5317

2.450,00

261,00

1

БРЕНИЦА

25

0,0654

8.300,00

109,00

1

БРЕНИЦА

26

0,9688

7.250,00

1.405,00

1

БРЕНИЦА

27

0,1909

7.450,00

285,00

1

БРЕНИЦА

28

50,5431

900,00

9.098,00

1

БРЗИ БРОД

29

0,8239

1.700,00

281,00

1

БРЗИ БРОД

30

0,1928

9.450,00

365,00

1

БРЗИ БРОД

31

4,4318

9.450,00

8.377,00

1

БРЗИ БРОД

32

2,8944

9.500,00

5.500,00

1

БРЗИ БРОД

33

7,0700

4.100,00

5.798,00

1

БРЗИ БРОД

34

21,8148

9.450,00

41.230,00

1

БУБАЊ

35

0,6850

8.400,00

1.151,00

1

ВЕЛЕ ПОЉЕ

36

0,9411

6.550,00

1.233,00

1

ВЕЛЕ ПОЉЕ

37

3,3263

8.450,00

5.622,00

1

ВЕЛЕ ПОЉЕ

38

0,3724

7.050,00

526,00

1

ВЕЛЕ ПОЉЕ

39

0,8143

8.400,00

1.369,00

1

ВЕЛЕ ПОЉЕ

40

3,4127

7.450,00

5.085,00

1

ВЕЛЕ ПОЉЕ

41

0,1131

1.900,00

43,00

1

ВЕЛЕ ПОЉЕ

42

8,7074

1.450,00

2.526,00

1

ВЕЛЕ ПОЉЕ

43

2,4329

7.450,00

3.626,00

1

ВЕЛЕ ПОЉЕ

44

1,2237

7.400,00

1.812,00

1

ВЕЛЕ ПОЉЕ

45

0,2186

4.150,00

182,00

1

ВЕЛЕ ПОЉЕ

46

2,8541

4.100,00

2.341,00

1

ВЕЛЕ ПОЉЕ

47

0,4835

7.050,00

682,00

1

ВЕЛЕ ПОЉЕ

48

1,4731

6.650,00

1.960,00

1

ВЕЛЕ ПОЉЕ

49

0,5909

6.200,00

733,00

1

ВЕЛЕ ПОЉЕ

50

1,3797

5.400,00

1.491,00

1

ВЕЛЕ ПОЉЕ

51

0,3221

5.300,00

342,00

1

ВЕЛЕ ПОЉЕ

52

0,7799

7.450,00

1.163,00

1

ВЕЛЕ ПОЉЕ

53

0,5815

8.400,00

977,00

1

ВЕЛЕ ПОЉЕ

54

0,3468

6.000,00

417,00

1

ВЕЛЕ ПОЉЕ

55

0,6697

5.250,00

704,00

1

ВЕЛЕ ПОЉЕ

56

0,2955

5.700,00

337,00

1

ВРЕЛО

57

0,1434

7.450,00

214,00

1

ВРЕЛО

58

0,2996

2.000,00

120,00

1

ВРЕЛО

59

0,2959

2.000,00

119,00

1

ВРЕЛО

60

39,2818

950,00

7.464,00

1

ВРТИШТЕ

61

0,3417

7.000,00

479,00

1

ВРТИШТЕ

62

0,1661

7.450,00

248,00

1

ВРТИШТЕ

63

0,1947

2.100,00

82,00

1

ВРТИШТЕ

64

0,1902

9.100,00

347,00

1

ВРТИШТЕ

65

0,2332

6.000,00

280,00

1

ВРТИШТЕ

66

0,0228

9.450,00

44,00

1

ВРТИШТЕ

67

0,4825

4.500,00

435,00

1

ВРТИШТЕ

68

0,7361

1.900,00

280,00

1

ВРТИШТЕ

69

0,6696

8.400,00

1.125,00

1

ВРТИШТЕ

70

0,8582

9.050,00

1.554,00

1

ВРТИШТЕ

71

0,1122

2.850,00

64,00

1

ВУКМАНОВО

72

0,3352

1.350,00

91,00

1

ГАБРОВАЦ

73

0,8698

1.700,00

296,00

1

ГАБРОВАЦ

74

9,4877

7.400,00

14.042,00

1

ГАБРОВАЦ

75

0,8089

4.400,00

712,00

1

ГАБРОВАЦ

76

0,1633

6.550,00

214,00

1

ГАБРОВАЦ

77

0,4640

4.900,00

455,00

1

ГАБРОВАЦ

78

0,4780

1.700,00

163,00

1

ГАБРОВАЦ

79

0,7028

4.400,00

619,00

1

ГАБРОВАЦ

80

0,8703

4.650,00

810,00

1

ГОРЊА ВРЕЖИНА

81

9,6582

8.400,00

16.226,00

1

ГОРЊА ВРЕЖИНА

82

3,6131

950,00

687,00

1

ГОРЊА ВРЕЖИНА

83

0,2225

8.650,00

385,00

1

ГОРЊА ВРЕЖИНА

84

0,2252

7.950,00

359,00

1

ГОРЊА ВРЕЖИНА

85

3,4013

8.500,00

5.783,00

1

ГОРЊА ВРЕЖИНА

86

0,6924

7.700,00

1.067,00

1

ГОРЊА СТУДЕНА

87

0,0913

4.350,00

80,00

1

ГОРЊА СТУДЕНА

88

0,1775

3.250,00

116,00

1

ГОРЊА СТУДЕНА

89

0,6269

2.700,00

339,00

1

ГОРЊА СТУДЕНА

90

2,1483

900,00

387,00

1

ГОРЊА СТУДЕНА

91

0,0474

4.350,00

42,00

1

ГОРЊА СТУДЕНА

92

0,1818

1.100,00

40,00

1

ГОРЊА СТУДЕНА

93

1,8337

2.650,00

972,00

1

ГОРЊА СТУДЕНА

94

1,1435

2.200,00

504,00

1

III

ГОРЊА ТОПОНИЦА

95

0,3148

7.450,00

470,00

1

ГОРЊА ТОПОНИЦА

96

0,1012

9.450,00

192,00

1

ГОРЊА ТОПОНИЦА

102

1,2991

9.400,00

2.443,00

1

ГОРЊА ТОПОНИЦА

103

0,5830

6.900,00

805,00

1

ГОРЊА ТОПОНИЦА

104

0,9733

8.400,00

1.636,00

1

ГОРЊА ТОПОНИЦА

105

1,6731

6.850,00

2.293,00

1

ГОРЊА ТОПОНИЦА

106

0,0808

3.150,00

51,00

1

ГОРЊА ТОПОНИЦА

107

4,8089

2.050,00

1.972,00

1

ГОРЊА ТОПОНИЦА

108

0,0285

8.400,00

48,00

1

ГОРЊА ТОПОНИЦА

109

0,1205

8.400,00

203,00

1

ГОРЊА ТОПОНИЦА

110

0,0943

9.450,00

179,00

1

ГОРЊА ТОПОНИЦА

111

1,8423

5.550,00

2.045,00

1

ГОРЊА ТОПОНИЦА

112

0,4490

4.950,00

445,00

1

ГОРЊА ТОПОНИЦА

113

1,4050

5.600,00

1.574,00

1

ГОРЊА ТОПОНИЦА1

114

0,0146

4.500,00

14,00

1

ГОРЊА ТОПОНИЦА

115

0,4800

6.400,00

615,00

1

ГОРЊА ТРНАВА

116

0,9249

6.550,00

1.212,00

1

ГОРЊА ТРНАВА

117

0,1018

8.400,00

172,00

1

ГОРЊА ТРНАВА

118

0,2893

2.100,00

122,00

1

ГОРЊА ТРНАВА

119

0,4026

1.450,00

117,00

1

ГОРЊА ТРНАВА

120

1,4361

4.850,00

1.394,00

1

ГОРЊА ТРНАВА

121

0,1055

1.500,00

32,00

1

ГОРЊЕ МЕЂУРОВО

122

0,6322

8.300,00

1.050,00

1

ГОРЊЕ МЕЂУРОВО

123

0,3000

9.450,00

567,00

1

ГОРЊЕ МЕЂУРОВО

124

0,5749

9.450,00

1.087,00

1

ГОРЊЕ МЕЂУРОВО

125

0,2894

9.450,00

547,00

1

ГОРЊЕ МЕЂУРОВО

126

19,2990

9.450,00

36.476,00

1

ГОРЊЕ МЕЂУРОВО

127

0,1685

9.450,00

319,00

1

ГОРЊЕ МЕЂУРОВО

128

7,0681

9.150,00

12.935,00

1

ГОРЊЕ МЕЂУРОВО

129

8,5624

10.350,00

17.725,00

1

ГОРЊЕ МЕЂУРОВО

130

20,2214

9.000,00

36.399,00

1

ГОРЊЕ МЕЂУРОВО

131

0,9742

2.600,00

507,00

1

ГОРЊИ КОМРЕН

132

3,9451

6.550,00

5.169,00

1

ГОРЊИ КОМРЕН

133

0,7837

6.550,00

1.027,00

1

ГОРЊИ КОМРЕН

134

0,1715

7.450,00

256,00

1

ГОРЊИ КОМРЕН

135

4,0315

6.550,00

5.282,00

1

ГОРЊИ КОМРЕН

136

0,0404

8.400,00

68,00

1

ГОРЊИ КОМРЕН

137

1,1536

8.150,00

1.881,00

1

ГОРЊИ КОМРЕН

138

0,0072

8.100,00

12,00

1

ГОРЊИ КОМРЕН

139

0,0418

2.100,00

18,00

1

ГОРЊИ КОМРЕН

140

15,8525

7.800,00

24.730,00

1

ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ

141

0,2661

5.250,00

280,00

1

ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ

142

4,8426

2.950,00

2.858,00

1

ДОЊА ВРЕЖИНА

143

0,2265

6.450,00

293,00

1

ДОЊА ВРЕЖИНА

144

1,0883

8.550,00

1.861,00

1

ДОЊА ВРЕЖИНА

145

3,5341

8.400,00

5.938,00

1

ДОЊА ВРЕЖИНА

146

0,1607

9.450,00

304,00

1

ДОЊА ВРЕЖИНА

147

12,7772

8.150,00

20.827,00

1

ДОЊА ВРЕЖИНА

148

5,3539

8.250,00

8.834,00

1

ДОЊА СТУДЕНА

149

0,4397

3.800,00

335,00

1

ДОЊА СТУДЕНА

150

0,2093

650,00

28,00

1

ДОЊА СТУДЕНА

151

2,1552

3.000,00

1.294,00

1

ДОЊА СТУДЕНА

152

11,7344

2.200,00

5.164,00

1

ДОЊА ТОПОНИЦА

153

0,2426

6.550,00

318,00

1

ДОЊА ТОПОНИЦА

154

0,0558

6.550,00

74,00

1

ДОЊА ТОПОНИЦА

155

2,4046

1.950,00

938,00

1

ДОЊА ТОПОНИЦА

156

1,0597

1.350,00

287,00

1

ДОЊА ТОПОНИЦА

157

0,1090

1.900,00

42,00

1

ДОЊА ТОПОНИЦА

158

8,4322

7.450,00

12.564,00

1

ДОЊА ТОПОНИЦА

159

1,2885

6.800,00

1.753,00

1

ДОЊА ТОПОНИЦА

160

0,1712

1.900,00

66,00

1

ДОЊА ТОПОНИЦА

161

5,7120

2.300,00

2.628,00

1

ДОЊА ТОПОНИЦА

162

8,0936

1.100,00

1.781,00

1

ДОЊА ТОПОНИЦА

163

0,5706

1.100,00

126,00

1

ДОЊА ТРНАВА

164

1,3751

7.450,00

2.049,00

1

ДОЊА ТРНАВА

165

2,5427

10.350,00

5.264,00

1

ДОЊА ТРНАВА

166

0,7465

8.400,00

1.255,00

1

ДОЊА ТРНАВА

167

0,0798

8.400,00

135,00

1

ДОЊА ТРНАВА

168

0,1896

10.250,00

389,00

1

ДОЊА ТРНАВА

169

1,2121

8.200,00

1.988,00

1

ДОЊА ТРНАВА

170

0,5731

7.450,00

854,00

1

ДОЊА ТРНАВА

171

6,1632

10.350,00

12.758,00

1

ДОЊА ТРНАВА

172

0,1123

2.100,00

48,00

1

ДОЊА ТРНАВА

173

1,5863

4.150,00

1.317,00

1

ДОЊЕ ВЛАСЕ

174

0,1060

6.550,00

139,00

1

ДОЊЕ ВЛАСЕ

175

0,1148

7.450,00

172,00

1

ДОЊЕ ВЛАСЕ

176

0,2643

7.450,00

394,00

1

ДОЊЕ ВЛАСЕ

177

10,8970

1.650,00

3.597,00

1

ДОЊЕ МЕЂУРОВО

178

0,5238

4.600,00

482,00

1

ДОЊЕ МЕЂУРОВО

179

0,1014

8.400,00

171,00

1

ДОЊЕ МЕЂУРОВО

180

25,6744

7.200,00

36.972,00

1

ДОЊЕ МЕЂУРОВО

181

0,4024

10.350,00

833,00

1

ДОЊЕ МЕЂУРОВО

182

0,1068

2.550,00

55,00

1

ДОЊЕ МЕЂУРОВО

183

0,2177

4.150,00

181,00

1

ДОЊЕ МЕЂУРОВО

184

0,3910

5.100,00

399,00

1

ДОЊЕ МЕЂУРОВО

185

0,3951

5.450,00

431,00

1

ДОЊЕ МЕЂУРОВО

186

0,0418

8.400,00

71,00

1

ДОЊЕ МЕЂУРОВО

187

0,1274

9.450,00

241,00

1

ДОЊЕ МЕЂУРОВО

188

0,4308

9.500,00

819,00

1

ДОЊЕ МЕЂУРОВО

189

0,1966

9.450,00

372,00

1

ДОЊЕ МЕЂУРОВО

190

0,3236

8.500,00

551,00

1

ДОЊЕ МЕЂУРОВО

191

1,1712

3.900,00

914,00

1

ДОЊЕ МЕЂУРОВО

192

0,3750

8.750,00

657,00

1

ДОЊЕ МЕЂУРОВО

193

4,9564

7.500,00

7.435,00

1

ДОЊИ КОМРЕН

194

0,1061

9.450,00

201,00

1

ДОЊИ КОМРЕН

195

0,1620

9.450,00

307,00

1

ДОЊИ КОМРЕН

196

0,8089

8.400,00

1.359,00

1

ДОЊИ КОМРЕН

197

0,0689

8.400,00

116,00

1

ДОЊИ КОМРЕН

198

4,0130

3.300,00

2.649,00

1

ДОЊИ КОМРЕН

199

0,4003

8.400,00

673,00

1

ДОЊИ КОМРЕН

200

14,8997

7.450,00

22.201,00

1

ДОЊИ КОМРЕН

201

0,9197

6.900,00

1.270,00

1

ДОЊИ КОМРЕН

202

2,1086

1.900,00

802,00

1

ДОЊИ КОМРЕН

203

7,0721

6.650,00

9.406,00

1

ДОЊИ КОМРЕН

204

1,0734

4.150,00

891,00

1

ДОЊИ КОМРЕН

205

0,8893

6.750,00

1.201,00

1

ДОЊИ КОМРЕН

206

0,2008

8.850,00

356,00

1

ДОЊИ КОМРЕН

207

1,0132

5.450,00

1.105,00

1

ДОЊИ КОМРЕН

208

0,2059

4.050,00

167,00

1

ДОЊИ КОМРЕН

209

0,3091

9.450,00

585,00

1

ДОЊИ КОМРЕН

210

0,0566

8.400,00

96,00

1

ДОЊИ КОМРЕН

211

25,9281

8.700,00

45.115,00

1

ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ 1

212

0,2416

9.450,00

457,00

1

ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ 1

213

0,2051

9.450,00

388,00

1

ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ 1

214

0,4620

8.250,00

763,00

1

ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ 1

215

0,2653

2.700,00

144,00

1

ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ 1

216

0,8639

8.400,00

1.452,00

1

ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ 1

217

0,0439

1.700,00

15,00

1

ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ 1

218

0,6633

8.400,00

1.115,00

20

ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ 1

219

0,0498

6.750,00

68,00

1

ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ 1

220

1,1729

9.100,00

2.135,00

1

ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ 1

221

4,5500

9.450,00

8.600,00

1

ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ 1

222

1,5275

2.550,00

780,00

1

ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ 1

223

1,1925

7.900,00

1.885,00

1

ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ 1

224

0,3076

8.400,00

517,00

1

ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ 1

225

0,4054

6.550,00

532,00

1

ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ 1

226

0,9996

9.450,00

1.890,00

1

ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ 1

227

0,2790

8.850,00

494,00

1

ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ 1

228

2,2316

8.750,00

3.906,00

1

ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ 1

229

0,4221

9.250,00

781,00

1

ЈАСЕНОВИК

230

0,0745

6.550,00

98,00

1

ЈАСЕНОВИК

231

1,3252

700,00

186,00

1

ЈАСЕНОВИК

232

0,8668

2.100,00

365,00

1

ЈАСЕНОВИК

233

0,0465

6.700,00

63,00

1

ЈЕЛАШНИЦА

234

0,1660

9.550,00

318,00

1

ЈЕЛАШНИЦА

235

1,1888

900,00

214,00

1

ЈЕЛАШНИЦА

236

1,1717

2.150,00

504,00

1

III

ЈЕЛАШНИЦА

237

29,3292

900,00

5.280,00

1

КАМЕНИЦА

238

0,1525

6.400,00

196,00

1

КАМЕНИЦА

239

1,7485

9.450,00

3.305,00

1

КАМЕНИЦА

240

0,5395

8.400,00

907,00

1

КАМЕНИЦА

241

0,5752

8.450,00

973,00

1

КАМЕНИЦА

242

0,1066

7.450,00

159,00

1

КАМЕНИЦА

243

0,3652

8.400,00

614,00

1

КАМЕНИЦА

244

3,2910

8.250,00

5.431,00

1

КАМЕНИЦА

245

0,2798

6.500,00

364,00

1

КАМЕНИЦА

246

0,1514

7.050,00

214,00

1

КАМЕНИЦА

247

2,4573

1.250,00

615,00

1

КАМЕНИЦА

248

43,1530

7.750,00

66.888,00

1

КНЕЗ СЕЛО

249

0,7075

2.800,00

397,00

1

КНЕЗ СЕЛО

250

0,0141

4.350,00

13,00

1

КНЕЗ СЕЛО

251

0,3105

4.500,00

280,00

1

КНЕЗ СЕЛО

252

0,3267

6.400,00

419,00

1

КРАВЉЕ

253

0,0868

4.700,00

82,00

1

КРАВЉЕ

254

0,0804

1.850,00

30,00

1

КРАВЉЕ

255

0,7316

6.550,00

959,00

1

КРАВЉЕ

256

8,0845

6.550,00

10.591,00

1

КРАВЉЕ

257

0,3348

2.800,00

188,00

1

КРАВЉЕ

258

0,1248

900,00

23,00

1

КРАВЉЕ

259

0,0133

4.900,00

14,00

1

КРАВЉЕ

260

0,3495

5.500,00

385,00

1

КРАВЉЕ

261

0,2619

1.500,00

79,00

1

КРАВЉЕ

262

0,5040

6.850,00

691,00

1

КРАВЉЕ

263

0,0478

9.450,00

91,00

1

КРАВЉЕ

264

0,2546

6.550,00

334,00

1

КРАВЉЕ

265

0,8947

1.500,00

269,00

1

КРАВЉЕ

266

0,0552

4.350,00

49,00

1

КРАВЉЕ

267

0,2621

1.700,00

90,00

1

КРАВЉЕ

268

0,3121

3.450,00

216,00

1

КРАВЉЕ

269

1,0329

3.250,00

672,00

1

КРАВЉЕ

270

3,0953

2.750,00

1.703,00

1

КРАВЉЕ

271

2,9636

900,00

534,00

1

КРУШЦЕ

272

1,7629

1.900,00

670,00

1

КРУШЦЕ

273

1,0054

8.400,00

1.690,00

1

КРУШЦЕ

274

0,1337

1.900,00

51,00

1

КРУШЦЕ

275

0,9442

8.400,00

1.587,00

1

КРУШЦЕ

276

0,1225

7.450,00

183,00

1

КРУШЦЕ

277

0,1918

8.400,00

323,00

1

КРУШЦЕ

278

0,4655

1.900,00

177,00

1

КРУШЦЕ

279

0,1417

8.400,00

239,00

1

КРУШЦЕ

280

3,4499

6.550,00

4.520,00

1

КРУШЦЕ

281

0,1833

6.550,00

241,00

1

КРУШЦЕ

282

0,9803

10.350,00

2.030,00

1

КУНОВИЦА

283

15,4714

1.100,00

3.404,00

1

III

КУНОВИЦА

284

1,6777

2.300,00

772,00

1

III

КУНОВИЦА

285

3,7642

1.350,00

1.017,00

1

III

ЛАЗАРЕВО СЕЛО

286

2,5834

1.100,00

569,00

1

ЛАЛИНАЦ

287

23,0252

1.100,00

5.066,00

1

ЛАЛИНАЦ

288

1,9873

6.750,00

2.683,00

1

ЛАЛИНАЦ

289

6,5185

6.550,00

8.540,00

1

ЛАЛИНАЦ

290

1,2546

6.900,00

1.732,00

1

ЛАЛИНАЦ

291

0,3908

7.450,00

583,00

1

ЛАЛИНАЦ

292

0,2561

6.550,00

336,00

1

ЛАЛИНАЦ

293

0,9310

6.100,00

1.136,00

1

ЛАЛИНАЦ

294

2,1309

2.000,00

853,00

1

ЛАЛИНАЦ

295

2,9881

2.900,00

1.734,00

1

ЛАЛИНАЦ

296

2,1293

6.550,00

2.790,00

1

ЛАЛИНАЦ

297

2,4002

6.550,00

3.145,00

1

ЛАЛИНАЦ

298

0,9791

7.400,00

1.450,00

1

ЛАЛИНАЦ

299

1,1115

6.700,00

1.490,00

1

ЛАЛИНАЦ

300

2,4067

2.150,00

1.035,00

1

ЛАЛИНАЦ

301

1,8027

6.550,00

2.362,00

1

ЛАЛИНАЦ

302

0,1835

7.450,00

274,00

1

ЛАЛИНАЦ

303

0,0641

9.450,00

122,00

1

ЛАЛИНАЦ

304

0,5872

6.550,00

770,00

1

ЛАЛИНАЦ

305

1,1993

7.450,00

1.787,00

1

II

ЛАЛИНАЦ

306

0,0563

7.450,00

84,00

1

ЛАЛИНАЦ

307

0,2235

8.400,00

376,00

1

ЛАЛИНАЦ

308

0,6196

7.450,00

924,00

1

ЛАЛИНАЦ

309

4,4899

6.550,00

5.882,00

1

ЛЕСКОВИК

310

0,5213

900,00

94,00

1

ЛЕСКОВИК

311

1,0532

900,00

190,00

1

ЛЕСКОВИК

312

0,3983

3.250,00

259,00

1

ЛЕСКОВИК

313

0,4018

5.350,00

430,00

1

ЛЕСКОВИК

314

1,5123

5.100,00

1.543,00

1

ЛЕСКОВИК

315

1,3952

2.100,00

586,00

1

МАЛЧА

316

0,3213

7.450,00

479,00

1

МАЛЧА

317

0,2034

6.800,00

277,00

1

МАЛЧА

318

0,1034

6.200,00

129,00

1

МАЛЧА

319

0,0430

6.400,00

56,00

1

МАЛЧА

320

0,9175

8.400,00

1.542,00

1

МАЛЧА

321

0,5810

8.400,00

977,00

1

МАЛЧА

322

0,1405

8.100,00

228,00

1

МАЛЧА

323

0,8982

7.450,00

1.339,00

1

МАЛЧА

324

0,1032

1.200,00

25,00

1

МАЛЧА

325

0,8642

7.450,00

1.288,00

1

МАЛЧА

326

0,2111

1.500,00

64,00

1

МАЛЧА

327

0,2514

6.000,00

302,00

1

МАЛЧА

328

0,5614

7.000,00

786,00

1

МАЛЧА

329

0,4513

8.400,00

759,00

1

МАЛЧА

330

0,4389

1.200,00

106,00

1

МАЛЧА

331

0,3254

9.450,00

616,00

1

МАЛЧА

332

0,1453

5.300,00

155,00

1

МАЛЧА

333

0,5788

8.400,00

973,00

1

МАЛЧА

334

0,0936

8.750,00

164,00

1

МАЛЧА

335

0,4187

9.450,00

792,00

1

МАЛЧА

336

0,7313

8.950,00

1.310,00

1

МАЛЧА

337

0,3543

8.400,00

596,00

1

МАЛЧА

338

23,7203

2.100,00

9.963,00

1

МЕДОШЕВАЦ

339

2,6162

8.250,00

4.317,00

1

МЕДОШЕВАЦ

340

120,7210

9.650,00

232.992,00

1

МЕЗГРАЈА

341

0,2844

1.900,00

109,00

1

МЕЗГРАЈА

342

0,0499

2.100,00

21,00

1

МЕЗГРАЈА

343

0,0446

10.350,00

93,00

1

МЕЗГРАЈА

344

2,0002

2.000,00

801,00

1

МЕЗГРАЈА

345

0,5391

1.700,00

184,00

1

МЕЗГРАЈА

346

0,3460

8.950,00

620,00

1

МЕЗГРАЈА

347

12,2468

8.400,00

20.575,00

1

МЕЗГРАЈА

348

0,4365

1.700,00

149,00

1

МЕЗГРАЈА

349

0,6731

1.700,00

229,00

1

МИЉКОВАЦ

350

0,5884

5.650,00

665,00

1

МРАМОР

351

0,2733

7.450,00

408,00

1

МРАМОР

352

0,2932

7.450,00

437,00

1

МРАМОР

353

0,7610

6.550,00

997,00

1

МРАМОР

354

0,0929

9.450,00

176,00

1

МРАМОР

355

0,5385

8.400,00

905,00

1

МРАМОР

356

0,2421

8.400,00

407,00

1

МРАМОР

357

0,2624

8.400,00

441,00

1

МРАМОР

358

0,2821

8.400,00

474,00

1

МРАМОР

359

0,8701

5.250,00

914,00

1

МРАМОР

360

0,1493

6.550,00

196,00

1

НИШ-БУБАЊ

361

20,8069

7.950,00

33.083,00

1

НИШ-БУБАЊ

362

0,1496

8.400,00

252,00

1

НИШ-БУБАЊ

363

7,5516

8.300,00

12.536,00

1

НИШ-БУБАЊ

364

1,3863

8.300,00

2.302,00

1

НИШ-БУБАЊ

365

4,5465

7.550,00

6.866,00

1

НИШ-БУБАЊ

366

0,4430

7.450,00

661,00

1

НИШ-БУБАЊ

367

0,6780

8.300,00

1.126,00

1

НИШ-БУБАЊ

368

0,1734

9.450,00

328,00

1

НИШ-БУБАЊ

370

0,3869

2.100,00

163,00

1

НИШ-БУБАЊ

371

8,1703

8.300,00

13.563,00

1

НИШ-БУБАЊ

372

1,1560

2.100,00

486,00

1

НИШ-БУБАЊ

373

2,0122

9.450,00

3.804,00

1

НИШ-БУБАЊ

374

0,7632

8.400,00

1.283,00

1

НИШ-БУБАЊ

375

4,1943

8.100,00

6.795,00

1

НИШ-БУБАЊ

376

251,3391

8.500,00

427.277,00

1

НИШ-БУБАЊ

377

23,4938

900,00

4.229,00

1

НИШ-БУБАЊ

378

18,7730

8.550,00

32.102,00

1

НИШ-БУБАЊ13А

379

0,9494

9.750,00

1.852,00

1

НИШ-БУБАЊ19А

380

0,1719

8.400,00

289,00

1

НИШ-БУБАЊ20А

381

0,0091

8.400,00

16,00

1

НИШКА БАЊА

382

5,9393

9.450,00

11.226,00

1

НИШКА БАЊА

383

0,3741

5.900,00

442,00

1

НИШКА БАЊА

384

237,2835

8.600,00

408.128,00

1

НИШКА БАЊА01

385

0,3025

9.700,00

587,00

1

НИШ-ПАНТЕЛЕЈ

386

7,6301

8.100,00

12.361,00

1

НИШ-ПАНТЕЛЕЈ

387

95,2802

8.600,00

163.882,00

1

НИШ-ПАНТЕЛЕЈ

388

15,6029

900,00

2.809,00

1

НИШ-ПАНТЕЛЕЈ ДЕО

389

0,3285

8.400,00

552,00

1

НИШ-ПАНТЕЛЕЈ16А

390

4,1068

8.900,00

7.311,00

1

НИШ-ПАНТЕЛЕЈ20А

391

1,2858

9.450,00

2.431,00

1

НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА

392

0,6306

4.300,00

543,00

1

НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА

393

26,0322

10.350,00

53.887,00

1

НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА

394

3,0008

2.100,00

1.261,00

1

НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА

395

19,2059

2.100,00

8.067,00

1

НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА

396

0,9874

7.650,00

1.511,00

1

НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА

397

0,2407

9.450,00

455,00

1

НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА

398

14,3593

9.650,00

27.714,00

1

НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА

399

9,0739

10.100,00

18.330,00

1

НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА

400

0,2112

2.100,00

89,00

1

НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА

401

1,0598

2.100,00

446,00

1

НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА

402

0,6572

9.450,00

1.243,00

1

НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА

403

49,5087

2.100,00

20.794,00

1

НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА

404

0,0592

2.100,00

25,00

1

НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА

405

1,1901

7.250,00

1.726,00

1

НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА

406

1,9579

2.100,00

823,00

1

НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА

407

8,3238

4.300,00

7.159,00

1

НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА

408

1,7003

7.050,00

2.398,00

1

НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА

409

339,4220

8.450,00

573.624,00

1

НИШ-ЋЕЛЕ КУЛА33А

410

0,0208

9.450,00

40,00

1

НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ

411

1,6846

8.700,00

2.932,00

1

НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ

412

20,8856

9.450,00

39.474,00

1

НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ

413

1,9599

9.450,00

3.705,00

1

НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ

414

0,3654

9.450,00

691,00

1

НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ

415

0,4770

1.900,00

182,00

1

НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ1

416

0,5031

8.400,00

846,00

1

НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ

417

0,1837

9.450,00

348,00

1

НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ

418

0,0051

2.550,00

3,00

1

НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ

419

0,3071

9.450,00

581,00

1

НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ

420

95,9179

8.150,00

156.347,00

1

НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ05

421

0,1791

9.450,00

339,00

1

НОВО СЕЛО

422

0,0919

10.350,00

191,00

1

НОВО СЕЛО

423

0,0507

9.450,00

96,00

1

НОВО СЕЛО

424

0,7205

8.400,00

1.211,00

1

НОВО СЕЛО

425

38,1116

9.400,00

71.650,00

1

ОРЕОВАЦ

426

0,3127

7.450,00

466,00

1

ОРЕОВАЦ

427

0,7809

4.100,00

641,00

1

ОРЕОВАЦ

428

0,1193

8.350,00

200,00

1

ОРЕОВАЦ

429

0,1444

6.550,00

190,00

1

ОРЕОВАЦ

430

0,1671

7.450,00

249,00

1

ОРЕОВАЦ

431

0,5992

5.300,00

636,00

1

ОРЕОВАЦ

432

1,8596

2.100,00

782,00

1

ОСТРОВИЦА

433

0,4798

1.950,00

188,00

1

ОСТРОВИЦА

434

0,0717

2.950,00

43,00

1

III

ОСТРОВИЦА

435

1,2233

1.550,00

380,00

1

III

ОСТРОВИЦА

436

0,2730

6.900,00

377,00

1

III

ОСТРОВИЦА

437

0,1626

3.550,00

116,00

1

III

ОСТРОВИЦА

438

0,5507

1.550,00

171,00

1

III

ОСТРОВИЦА

439

0,4125

1.600,00

132,00

1

III

ОСТРОВИЦА

440

1,0852

8.300,00

1.802,00

1

III

ОСТРОВИЦА

441

0,4428

4.900,00

434,00

1

ОСТРОВИЦА

442

2,3556

1.900,00

896,00

1

ОСТРОВИЦА

443

2,6932

1.800,00

970,00

1

III

ОСТРОВИЦА

444

1,6548

2.450,00

811,00

1

ОСТРОВИЦА

445

0,1062

2.750,00

59,00

1

ОСТРОВИЦА

446

1,2409

2.650,00

658,00

1

III

ОСТРОВИЦА

447

0,3047

3.250,00

199,00

1

ОСТРОВИЦА

448

1,3256

4.500,00

1.194,00

1

III

ОСТРОВИЦА

449

2,5890

1.100,00

570,00

1

III

ОСТРОВИЦА

450

0,5837

1.400,00

164,00

1

III

ПАЛИГРАЦЕ

451

0,2974

7,450,00

444,00

1

ПАЛИГРАЦЕ

452

1,5813

7.050,00

2.230,00

1

ПАЛИГРАЦЕ

453

0,0990

1.900,00

38,00

1

ПАЛИГРАЦЕ

454

0,2277

1.900,00

87,00

1

ПАЛИГРАЦЕ

455

1,5896

5.300,00

1.685,00

1

ПАЛИГРАЦЕ

456

0,1456

9.450,00

276,00

1

ПАЛИГРАЦЕ

457

0,2784

5.300,00

296,00

1

ПАЛИГРАЦЕ

458

1,3268

5.300,00

1.407,00

1

ПАЛИГРАЦЕ

459

0,1737

7.450,00

259,00

1

ПАЛИГРАЦЕ

460

6,0144

5.300,00

6.376,00

1

ПАЛИГРАЦЕ

461

3,9996

8.400,00

6.720,00

1

ПАЛИГРАЦЕ

462

0,7501

6.550,00

983,00

1

ПАЛИГРАЦЕ

463

0,0760

8.400,00

128,00

1

ПАЛИГРАЦЕ

464

0,4704

4.350,00

410,00

1

ПАЛИГРАЦЕ

465

0,2888

2.650,00

154,00

1

ПАЛИГРАЦЕ

466

0,5884

4,350,00

512,00

1

ПАЛИГРАЦЕ

467

0,0927

4.400,00

82,00

1

ПАЛИГРАЦЕ

468

1,1154

4.300,00

960,00

1

ПАЉИНА

469

0,4496

6.550,00

589,00

1

ПАЉИНА

470

0,5050

7.400,00

748,00

1

ПАЉИНА

471

0,0644

5.050,00

66,00

1

ПАЉИНА

472

0,2951

6.550,00

387,00

1

ПАЉИНА

473

0,2112

3.600,00

153,00

1

ПАЉИНА

474

0,2158

6.550,00

283,00

1

ПАЉИНА

475

0,1844

7.450,00

275,00

1

ПАЉИНА

476

0,7238

1.100,00

160,00

1

ПАЉИНА

477

0,7224

5.250,00

759,00

1

ПАЉИНА

478

0,3577

5.800,00

415,00

1

ПАСИ ПОЉАНА

479

0,4550

10.350,00

942,00

1

ПАСИ ПОЉАНА

480

0,0790

10.350,00

164,00

1

ПАСИ ПОЉАНА

481

0,2191

9.150,00

401,00

1

ПАСИ ПОЉАНА

482

0,1390

3.550,00

99,00

1

ПАСИ ПОЉАНА

483

0,2623

1.100,00

58,00

1

ПАСИ ПОЉАНА

484

0,3372

2.000,00

135,00

1

ПАСИ ПОЉАНА

485

143,0084

8.900,00

254.555,00

1

ПАСЈАЧА

486

0,1858

650,00

25,00

1

ПАСЈАЧА

487

0,1220

9.000,00

220,00

1

ПАСЈАЧА

488

0,8585

2.350,00

404,00

1

ПАСЈАЧА

489

0,0810

7.450,00

121,00

1

ПОПОВАЦ

490

0,1032

9.450,00

196,00

1

ПОПОВАЦ

491

0,1689

2.900,00

98,00

1

ПОПОВАЦ

492

0,0456

9.450,00

87,00

1

ПОПОВАЦ

493

0,2777

9.450,00

525,00

1

ПОПОВАЦ

494

0,0822

9.000,00

148,00

1

ПОПОВАЦ

495

0,5149

9.450,00

974,00

1

ПОПОВАЦ

496

0,0441

9.450,00

84,00

1

ПОПОВАЦ

497

0,1741

2.000,00

70,00

1

ПОПОВАЦ

498

0,8418

8.900,00

1.499,00

1

ПОПОВАЦ

499

0,4049

7.750,00

628,00

1

ПОПОВАЦ

500

0,0693

9.450,00

131,00

1

ПОПОВАЦ

501

1,9799

9.400,00

3.723,00

1

ПОПОВАЦ

502

0,3701

9.150,00

678,00

1

ПОПОВАЦ

503

2,6527

9.450,00

5.014,00

1

ПОПОВАЦ

504

1,1522

8.400,00

1.936,00

1

ПОПОВАЦ

505

0,6915

6.300,00

872,00

1

ПОПОВАЦ

506

6,5173

8.950,00

11.666,00

1

ПОПОВАЦ

507

30,5032

9.250,00

56.431,00

1

ПОПОВАЦ

508

0,4232

9.750,00

826,00

1

ПРВА КУТИНА

509

0,3566

1.700,00

122,00

1

ПРВА КУТИНА

510

0,1285

1.700,00

44,00

1

ПРВА КУТИНА

511

0,5199

7450,00

775,00

1

ПРВА КУТИНА

512

0,5568

6.700,00

747,00

1

ПРВА КУТИНА

513

0,0982

8.150,00

161,00

1

ПРВА КУТИНА

514

0,3654

5.450,00

399,00

1

ПРОСЕК-МАНАСТИР

515

0,1700

9.900,00

337,00

1

ПРОСЕК-МАНАСТИР

516

1,3526

4.950,00

1.340,00

1

ПРОСЕК-МАНАСТИР

517

0,1076

5.800,00

125,00

1

ПРОСЕК-МАНАСТИР

518

0,6982

4.400,00

615,00

1

III

ПРОСЕК-МАНАСТИР

519

2,6451

1.200,00

635,00

1

III

ПРОСЕК-МАНАСТИР

520

3,6840

9.050,00

6.669,00

1

III

ПРОСЕК-МАНАСТИР

521

1,5384

1.100,00

339,00

1

III

ПРОСЕК-МАНАСТИР

522

2,1992

9.300,00

4.091,00

1

РАВНИ ДО

523

0,0397

6.550,00

53,00

1

РАВНИ ДО

524

0,2028

3.250,00

132,00

1

РАВНИ ДО

525

1,0989

3.750,00

825,00

1

РАВНИ ДО

526

2,0113

1.950,00

785,00

1

III

РАДИКИНА БАРА

527

0,5064

3.450,00

350,00

1

РАДИКИНА БАРА

528

23,9431

2.850,00

13.648,00

1

РАУТОВО

529

0,1397

1.500,00

42,00

1

РАУТОВО

530

0,1686

6.550,00

221,00

1

РАУТОВО

531

2,3524

750,00

353,00

1

РАУТОВО

532

13,4821

1.000,00

2.697,00

1

РУЈНИК

533

0,0457

6.550,00

60,00

1

РУЈНИК

534

2,1180

1.550,00

657,00

1

РУЈНИК

535

0,1090

7.450,00

163,00

1

РУЈНИК

536

14,6110

1.350,00

3.945,00

1

РУЈНИК

537

0,3500

8.150,00

571,00

1

РУЈНИК

538

1,7428

1.300,00

454,00

1

СЕЧАНИЦА

539

13,5375

900,00

2.437,00

1

СЕЧАНИЦА

540

1,3038

6.950,00

1.813,00

1

СЕЧАНИЦА

541

0,4669

8.400,00

785,00

1

СЕЧАНИЦА

542

0,3632

900,00

66,00

1

СЕЧАНИЦА

543

0,0664

6.000,00

80,00

1

СЕЧАНИЦА

544

4,1013

3.650,00

2.994,00

1

СЕЧАНИЦА

545

1,4250

5.050,00

1.440,00

1

СЕЧАНИЦА

546

0,2234

6.550,00

293,00

1

СЕЧАНИЦА

547

0,1148

6.550,00

151,00

1

СЕЧАНИЦА

548

1,2181

6.300,00

1.535,00

1

СЕЧАНИЦА

549

0,3348

6.600,00

442,00

1

СЕЧАНИЦА

550

0,0762

6.550,00

100,00

1

СЕЧАНИЦА

551

0,0806

1.350,00

22,00

1

СЕЧАНИЦА

552

0,3552

2.000,00

143,00

1

СЕЧАНИЦА

553

1,0202

2.750,00

562,00

1

СЕЧАНИЦА

554

8,1433

1.000,00

1.629,00

1

СЕЧАНИЦА

555

0,9495

3.950,00

751,00

1

СЕЧАНИЦА

556

13,0000

900,00

2.340,00

1

III

СИЋЕВО

557

0,2440

8.400,00

410,00

1

III

СИЋЕВО

558

0,0354

6.550,00

47,00

1

III

СИЋЕВО

559

0,0934

8.400,00

157,00

1

III

СИЋЕВО

560

0,0573

9.450,00

109,00

1

III

СИЋЕВО

561

0,3315

1.200,00

80,00

1

СИЋЕВО

562

0,2654

4.350,00

231,00

1

СИЋЕВО

563

0,1249

6.550,00

164,00

1

III

СИЋЕВО

564

0,1296

1.850,00

48,00

1

III

СИЋЕВО

565

0,2253

6.550,00

296,00

1

III

СИЋЕВО

566

0,5153

1.300,00

134,00

1

СИЋЕВО

567

1,8675

7.450,00

2.783,00

1

СИЋЕВО

568

2,1854

7.400,00

3.235,00

1

СИЋЕВО

569

1,1825

8.400,00

1.987,00

1

СИЋЕВО

570

0,1849

7.350,00

272,00

1

СИЋЕВО

571

1,7392

1.050,00

366,00

1

СИЋЕВО

572

1,0209

1.300,00

266,00

1

СИЋЕВО

573

8,0606

3.150,00

5.079,00

1

III

СИЋЕВО

574

0,2743

8.400,00

461,00

1

III

СУВИ ДО

575

16,8091

8.400,00

28.240,00

1

СУВИ ДО

576

0,2525

8.400,00

425,00

1

СУВИ ДО

577

0,2084

8.400,00

351,00

1

СУВИ ДО

578

0,0949

7.450,00

142,00

1

СУВИ ДО

579

5,8187

1.700,00

1.979,00

1

СУВИ ДО

580

0,9044

5.300,00

959,00

1

СУВИ ДО

581

0,1895

1.350,00

52,00

1

СУВИ ДО

582

1,0492

1.700,00

357,00

1

СУВИ ДО

583

0,2011

9.050,00

364,00

1

СУВИ ДО

584

0,1267

1.350,00

35,00

1

СУВИ ДО

585

0,1662

9.450,00

315,00

1

СУВИ ДО

586

13,0843

9.450,00

24.730,00

1

СУВИ ДО

587

0,1591

7.250,00

231,00

1

СУВИ ДО

588

0,1040

2.950,00

62,00

1

СУВИ ДО

589

1,0817

1.350,00

293,00

1

СУВИ ДО

590

0,7389

1.350,00

200,00

1

СУВИ ДО

591

2,0608

1.350,00

557,00

1

СУВИ ДО

592

0,2979

7.950,00

474,00

1

СУВИ ДО

593

8,2426

1.700,00

2.803,00

1

СУВИ ДО

594

1,3883

9.450,00

2.624,00

1

СУВИ ДО

595

0,1002

8.400,00

169,00

1

СУВИ ДО

596

3,8164

1.700,00

1.298,00

1

СУВИ ДО

597

2,1737

1.350,00

587,00

1

СУВИ ДО

598

0,1869

8.350,00

313,00

1

СУВИ ДО

599

9,1599

8.550,00

15.664,00

1

СУПОВАЦ

600

0,2117

6.550,00

278,00

1

СУПОВАЦ

601

0,1512

7.550,00

229,00

1

СУПОВАЦ

602

0,0712

5.950,00

85,00

1

СУПОВАЦ

603

0,2321

7.750,00

360,00

1

СУПОВАЦ

604

33,3249

1.050,00

6.999,00

1

СУПОВАЦ

605

0,5761

8.400,00

968,00

1

ТРУПАЛЕ

606

0,1159

9.450,00

220,00

1

ТРУПАЛЕ

607

4,5474

6.500,00

5.912,00

1

ТРУПАЛЕ

608

0,1056

6.550,00

139,00

1

ТРУПАЛЕ

609

0,4352

7.450,00

649,00

1

ТРУПАЛЕ

610

0,9195

6.800,00

1.251,00

1

ТРУПАЛЕ

611

0,4139

2.650,00

220,00

1

ТРУПАЛЕ

612

0,2618

8.650,00

453,00

1

ТРУПАЛЕ

613

1,8708

1.850,00

693,00

1

ТРУПАЛЕ

614

3,8230

1.900,00

1.453,00

1

ТРУПАЛЕ

615

0,2415

8.350,00

404,00

1

ТРУПАЛЕ

616

0,9903

8.650,00

1.714,00

1

ТРУПАЛЕ

617

1,2388

2.450,00

608,00

1

ТРУПАЛЕ

618

0,0999

8.400,00

168,00

1

ТРУПАЛЕ

619

0,5446

2.250,00

246,00

1

ТРУПАЛЕ

620

2,4751

6.550,00

3.243,00

1

ТРУПАЛЕ

621

0,1982

8.400,00

333,00

1

ТРУПАЛЕ

622

0,9829

7.700,00

1.514,00

1

ТРУПАЛЕ

623

1,7076

6.250,00

2.135,00

1

ТРУПАЛЕ

624

0,0658

8.400,00

111,00

1

ТРУПАЛЕ

625

0,2675

8.600,00

461,00

1

ТРУПАЛЕ

626

0,2816

7.000,00

395,00

1

ТРУПАЛЕ

627

1,1258

8.400,00

1.892,00

1

ТРУПАЛЕ

628

0,2262

3.250,00

148,00

1

ТРУПАЛЕ

629

3,2543

8.400,00

5.468,00

1

ТРУПАЛЕ

630

5,5821

5.050,00

5.638,00

1

ТРУПАЛЕ

631

2,0607

6.400,00

2.638,00

1

ТРУПАЛЕ

632

0,1970

9.050,00

357,00

1

ХУМ

633

0,1877

6.550,00

246,00

1

ХУМ

634

3,8755

6.550,00

5.077,00

1

ХУМ

635

15,0629

6.100,00

18.377,00

1

ХУМ

636

0,5627

6.200,00

698,00

1

ХУМ

637

0,6146

5.300,00

652,00

1

ХУМ

638

0,0182

7.550,00

28,00

1

ХУМ

639

0,0149

7.450,00

23,00

1

ХУМ

640

13,1706

1.100,00

2.898,00

1

ЦЕРЈЕ

641

0,1499

650,00

20,00

1

ЦЕРЈЕ

642

1,0107

3.250,00

657,00

1

ЦЕРЈЕ

643

0,2426

4.350,00

212,00

1

ЦЕРЈЕ

644

3,3398

3.200,00

2.138,00

1

ЦЕРЈЕ

645

139,6838

650,00

18.159,00

1

ЧАМУРЛИЈА

646

0,2637

5.750,00

304,00

1

ЧАМУРЛИЈА

647

0,3679

7.450,00

549,00

1

ЧАМУРЛИЈА

648

5,9180

2.100,00

2.486,00

1

ЧОКОТ

649

0,0398

9.450,00

76,00

1

ЧОКОТ

650

0,6333

8.400,00

1.064,00

1

ЧОКОТ

651

0,8628

8.400,00

1.450,00

1

ЧОКОТ

652

2,0809

8.400,00

3.496,00

1

ЧОКОТ

653

2,9460

8.400,00

4.950,00

1

ЧОКОТ

654

1,6033

8.400,00

2.694,00

1

ЧОКОТ

655

3,4360

8.000,00

5.498,00

1

ЧОКОТ

656

4,5817

9.400,00

8.614,00

1

ЧОКОТ

657

0,7392

7.100,00

1.050,00

1

ЧОКОТ

658

0,2925

9.200,00

539,00

1

ЧОКОТ

659

0,2960

8.400,00

498,00

1

ЧОКОТ

660

28,5228

3.100,00

17.685,00

1

ЧОКОТ

661

98,6873

9.100,00

179.611,00

1

ЧУКЉЕНИК

662

0,1575

4.650,00

147,00

1

Укупно

3239,8932

2. Јавно надметање број 218 опредељено је за подизање воћњака. Закупац предметног јавног надметања је дужан да поднесе захтев за давање одобрења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у смислу члана 67. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09 и 112/2015), по закључењу Уговора о закупу, а најкасније у року од 60 дана.

3. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет давања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Секретаријата за пољопривреду Градске управе града Ниша, ул. Кеј Мике Палигорића 18а, сваког радног дана од 8,00 до 15,30 часова. Контакт особа je Татјана Балабан , тел. 018 505695.

4. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

5. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:

 • За  КО Горња Топоница, Доња Топоница, Мезграја, Поповац, Сечаница, Суповац, Трупале, Вртиште, Берчинац, Горња Трнава, Доња Трнава, Горњи Комрен, Доњи Комрен, Чамурлија, Кравље, Веле Поље, Лесковик, Миљковац, Палиграце, Паљина, Рујник, Хум, Ниш-Црвени Крст, Бреница, Врело, Доњи Матејевац 1 и 2, Горњи Матејевац, Каменица, Кнез Село,  Малча, Ореовац, Горња Врежина, Јасеновик, Церје, Доња Врежина, Пасјача и Ниш – Пантелеј, дана 15.09.2017.године од  8.30 часова до 14,30 часова.
 • за КО Банцарево, Брзи Брод, Горња Студена, Доња Студена, Јелашница, Островица, Прва Кутина, Сићево, Чукљеник, Суви До, Нишка Бања, Куновица, Просек-Манастир, Равни До,  Лазарево село, Радикина Бара, Раутово, Бербатово, Вукманово, Габровац, Доње Власе, Ниш-Ћеле Кула, Ниш – Бубањ Крушце, Паси Пољана, Чокот, Доње Међурово, Горње Међурово, Бубањ, Медошевац, Мрамор, Ново село и Лалинац, дана 18.09.2017. године од 8.30 часова до 14,30 часова.

6. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

7. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.

8. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

9. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.

10. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:
 • физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;
 • физичко лице – уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;
 • правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

 • физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;
 • физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

 • доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица;
 • извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;
 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за три године;
 • извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);
 • извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);
 • извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци).
 • за јавно надметање број 218 елаборат за подизање воћњака, који садржи кратак опис инвестиције, врсту, сортимент (за вишегодишње засаде), динамику радова, предмер и предрачун радова (елаборат се доставља за сваку јединицу јавног надметања посебно). Динамику радова треба дефинисати тако да се укупна инвестиција реализује најкасније у року од пет година од дана закључења Уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде. Закупац предметног земљишта дужан је да поступа у складу са динамиком наведеном у Елаборату.

4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

 • фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
 • за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине;
 • за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.

7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на  јавном надметању.

9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за   свако   јавно   надметање   појединачно,   на   рачун   Градске  управе града Ниша број: 840-1105804-19.

10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

11. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.

12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.

13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

 1. су у пасивном статусу;
 2. нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
 3. су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
 4. су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
 5. су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
 6. су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине,  се  могу преузети  сваког  радног  дана  на писарници Градске управе града Ниша.  Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

 На предњој страни:

 • Адреса: Градска управа града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24 „ Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Број јавног надметања          (навести и КО)

·         Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ

 На задњој страни:

 • име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

– Рок за подношење пријаве -

             Рок  за  подношење  документације  за  пријављивање  је 22.09.2017. године,  до 14,00 часова. Благовременим  ће  се  сматрати  све  пријаве  које  стигну  у  писарницу Градске  управе  града Ниша до  наведеног  рока,  без  обзира  на начин достављања.

            Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

V

– Јавно надметање -

 Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у  згради Градске управе Града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24, сала у приземљу, и то:

 1. За  КО Горња Топоница, Доња Топоница, Мезграја, Поповац, Сечаница, Суповац, Трупале, Вртиште, Берчинац , Горња Трнава, Доња Трнава, Горњи Комрен, Доњи Комрен, Чамурлија, Кравље, Веле Поље, Лесковик, Миљковац, Палиграце, Паљина, Рујник, Хум, Ниш-Црвени Крст, Бреница, Врело, Доњи Матејевац 1 и 2, Горњи Матејевац, Каменица, Кнез Село,  Малча, Ореовац, Горња Врежина, Јасеновик, Церје, Доња Врежина, Пасјача и Ниш – Пантелеј, дана 25.09. 2017.године,  од 9,00 часова.

 2. за КО Банцарево, Брзи Брод, Горња Студена, Доња Студена, Јелашница, Островица, Прва Кутина, Сићево, Чукљеник, Суви До, Нишка Бања, Куновица, Просек-Манастир, Равни До,  Лазарево село, Радикина Бара, Раутово, Бербатово, Вукманово, Габровац, Доње Власе, Ниш-Ћеле Кула, Ниш – Бубањ Крушце, Паси Пољана, Чокот, Доње Међурово, Горње Међурово, Бубањ, Медошевац, Мрамор, Ново село и Лалинац, дана 26.09.2017. године,  oд 9,00 часова.

VI

- Плаћање закупнине -

 Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -

 Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине преко Градске управе града Ниша.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30. септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или

 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или

 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити у службеном гласилу јединице локалне самоуправе, на огласној табли, Градске управе Града Ниша, огласним таблама градских општина, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у службеном гласилу јединице локалне самоуправе.

Број: 2823/2017-01

Дана,  30.08. 2017. године                

                                                                                                                         Град Ниш

Градоначелник

Дарко Булатовић

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ НИШУ