3.jpg

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА ВОДЕ II РЕДА

На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС“ број . 30/10, 93/12 и 101/16), члана 3. Одлукe о приступању и изради Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда („Службени лист Града Ниша“ број 39/11),

По прибављеном Мишљењу Јавног водопривредног предузећа „СРБИЈАВОДЕ“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, бр. 2814/1 од 22.03.2018. год.,

Градско веће Града Ниша, на седници од 30.03.2018.године, донело је

 ОПЕРАТИВНИ ПЛАН

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА ВОДЕ II РЕДА

ЗА 2018. ГОДИНУ

  1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Погледај документ – преузми: