1.jpg

РАДОВИ НА ОПЕРАТИВНОМ ПЛАНУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

Радови у Горњој Трнави

Град Ниш, преко Секретаријата за пољопривреду, према чл. 55. (став 5) Закона о водама („Службени гласник РС“ број 30/10, 93/12 и 101/16), надлежан је за спровођење поступака Одбране од поплава на водотоцима II реда на територији Града Ниша.

У складу са усвојеним Оперативним планом одбране од  поплава на водотоцима II реда на територији Града Ниша, изводе се радови на чишћењу и осигурању обала речних корита на следећим локацијама  :

  1. Радови на Јелашничком потоку

    Јелашничка река кроз Јелашницу у дужини од Л=1635 м.

  2. Река Студена у Горњој Студени  у дужини од Л=150 м.
  3. Кованлучки поток, низводно од Н.Бање до ушћа у Нишаву у дужини од  Л=388 м.

    Радово на Кованлучком потоку

  4. Хумски поток, регулисана деоница, у зони моста у Тимошенковој и у зони аутопута
  5. Велепољска река у Горњој Трнави, деоница на улазу у село, Л= 50 м

Уговорена вредност радова је  6.495.809,57 дин. без ПДВ-а  7.794.971,00 дин. са ПДВ-ом.  Извођач радова ВПД “ ЕРОЗИЈА“ Ниш