5.jpg

Берба кукуруза

Кукуруз је једногодишња биљка јарог типа развића, а његова дужина вегетације од ницања до пуне зрелости зависи од особине сорте, односно хибрида са једне стране и начина гајења са друге стране. По дужини вегетације све хибриде можемо поделити у ране, средње ране и касне вегетације.  Под веома раним хибридима подразумевају се хибриди с временом вегетације од 90-110 дана, а под средње раним с вегетацијом од 120-135 дана а касним 135-145 дана. Време бербе кукуруза је условљено садржајем влаге у зрну.

При ручној као и берби берачима берба кукуруза берба се обавља у пуној зрелости.  Пуна зрелост се одређује на основу најнижег садржаја влаге у зрну, односно при количини влаге која омогућава безбедно чување кукуруза у кошевима. Са измереном влагом од  26%  берач кукуруза може у њиву,  док за комбајнирање у зрну влага треба да буде на 15% да би се кренуло у бербу кукуруза.   Берба кукуруза у Нишу је на самом почетку, а већ сада се предвиђа добар принос по хектару  за разлику од прошле године када је најраспрострањенију ратарску кулруру уништила суша.  Просечан принос ове године је релативно добар и креће се до 6 тона по хектару.   На Нишким пољима засејан  је  широк спектар хибрида разних семенских кућа фао група зрења од 300 до 700. Поред агротехнике, обавезно би требало посветити пажњу избору декларисаног семена, то семе поседује све неопходне карактеристике које ће условити добар принос као што је напр. енергија клијања и заштита која је примењена на њему.

Младен Гвозденовић