2.jpg

АТАРСКИ ПУТЕВИ 2018

Радови на атарском путу Малча-Пасјача

Секретаријат за пољопривреду је, у оквиру реализације годишњег Програма  заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију Града Ниша, инвеститор за радове на уређењу и одржавању атарских путева.

Радови се изводе на сеоском подручју Града Ниша.

Уговорена вредност радова на уређењу атарских путева у укупној дужини од 5.500 м је  7.629.300,00 динара. Извођач радова је “ CD HIS’’ Д.О.О. Ниш. Уговорена вредност радова на одржавању атарских путева у укупној дужини од 13.000 м је 2.569.560,00дин. Извођач радова је “ CD HIS’’ Д.О.О. Ниш

Арарски пут у Палиграцу

Извођење радова на атарском путу Малча-Пасјача