4.jpg

Складиштење кукуруза

Чување кукуруза у клипу, архивска фотографија

Велики број пољопривредних произвођача у Србији складишти кукуруз чекајући најповољнију цену за продају. Стога треба  скренути пажњу на меру чување и складиштење кукуруза ради очување квалитета. Ранијих година  прегледом  усева кукуруза евидентирано је присуство гљива која проузрокују различите врсте плесни (Fusarium spp, Aspergillus spp, Penicillium spp, Cladosporium spp), зато је важно правилно руковање усевом, јер ове гљиве настављају свој развој и у повољним условима складишта. Поредприсуства плесни, регистрована су и оштећења од инсеката (кукурузни пламенац-– Ostrinia nubilalis и памукова совица- Helicoverpa armigera). Инсекти, поред директних штета које причињавају на клиповима, отварају пут за

Чување кукуруза у зрну на газдинству, архивска фотографија

инфекције различитим врстама плесни. Потребно је  подсетити произвођаче да време беребе одређују на основу влаге зрна. Бербу кукуруза у клипу почети кад је влага зрна 25%, а при комбајнирању до  15% влаге, потребно је још и добро подесити комбајн да што мање ломи зрно, механички оштећује клипове и ствара велику количину нечистоће. Пре уношења кукуруза, складишне просторе (кош, чардак, складишта) треба темељно очистити и истретарити против складишних штеточина. Обавезно одвојити прошлогодишњи род од овогодишњег, одбацити оштећене и болесне клипове. Најпре уносити кукуруз мање влаге, а у горњим слојевима складиштити влажнији. Складишни простор треба да има неометан проток ваздуха и уколико је могуће контролисати температуру и влагу током времена складиштења.

 Младен Гвозденовић