2.jpg

Контакт

Секретаријат за пољопривреду

ул. Кеј Мике Палигорића 18А (бивша зграда Грчког конзулата), 18000 Ниш

Телефон: 018 505 699
Факс: 018 290 243
Е-маил: Gordana.Stojanovic@gu.ni.rs

Руководећи запослени у Секретаријату за пољопривреду:

Саша Стоиљковић, секретар Секретаријата за пољопривреду
Контакт: Sasa.Stoiljkovic@gu.ni.rs

Љубиша Стојановић, помоћник секретара за Сектор за пољопривредну производњу, прераду и агроекономију
Контакт: Ljubisa.Stojanovic@gu.ni.rs

Игор Ђорђевић, помоћник секретара за Сектор за буџетски фонд и поверене послове пољопривредног земљишта и водопривреде
Контакт: Igor.Djordjevic@gu.ni.rs

Маја Ђорђевић, шеф одсека за пољопривредно земљиште, водопривреду и сеоску инфраструктуру
Контакт: Maja.Djordjevic@gu.ni.rs

Дејана Раденковић, шеф одсека за послове буџетског фонда за пољопривреду, агроекономију и оперативно-стручне послове
Контакт: Dejana.Radenkovic@gu.ni.rs

Иван Антић, шеф одсека за пољопривредну производњу и прераду
Контакт:
Ivan.Antic@gu.ni.rs