1.jpg

Статистика насеља

СТАТИСТИКА НАСЕЉА

Графички приказ индекса миграције и броја становника по попису:

Места у ГО Медијана и ГО Пантелеј

Места у ГО Нишка Бања

Места у ГО Палилула

Места у ГО Црвени Крст