5.jpg

Заштита од поплава

На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС“ број . 30/10, 93/12 и 101/16), члана 3. Одлукe о приступању и изради Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда („Службени лист Града Ниша“ број 39/11), Секретаријат за пољопривреду сваке године израђује Оперативи плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда. На основу поменутог плана, након усвајања истог, изводе се радове на уређењу решних корита  у складу са Планом.

Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда у 2016. години:

 1. Велепољска река – кроз село Горња Трнава, у дужини L=1320м;
 2. Суводолски поток – од пруге низводно до центра у дужиниод L=450м;
 3. Габровачка река – од моста код кафане „Бољи Живот“ у дужини од L=340м;
 4. Матејевачка река – насеље Доња Врежина, од магистралног пута Ниш-Сврљиг до аутопута у дужини од L=308м;
 5. Малчанска река, код Mалчанске петље у дужини од 100м у зони моста;
 6. Мраморски поток – узводно од моста на магистралном путу Ниш-Прокупље у дужини L=1500м.

Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда у 2015. години:

У складу са Оперативним планом одбране од поплава на територији Града Ниша за воде  II реда за 2015. год., изведени су радови на санцији речних водотокова II реда на следећим локацијама:

 1. Хумски поток – узводно и низводно од моста у ул. Младости у дужини L=500м;
 2. Суводолски поток – узводно од пруге у дужини L=1.100м;
 3. Топла река – Нишка Бања поред обданишта дужини L=150м;
 4. Матејевачка река – насеље Доња Врежина у дужини L=1.550м;
 5. Јелашничка река – Јелашница  у дужини L=100м;
 6. Мраморски поток – низводно од пропуста у селу Мраморски поток у дужини L=300м.

Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда у 2014. години:

У складу са Оперативним планом одбране од поплава на територији Града Ниша за воде  II реда за 2014. год., изведени су радови на санцији речних водотокова II реда на следећим локацијама:

 1. Хумски поток – узводно од Булевара 12. фебруар у дужини L=200м;
 2. Рујнички поток – узводно од ауто-пута у дужини L=250м;
 3. Малчанска река – у селу Малча (потез “Мастина“) 600 м узводно од ушћа Црвеног потока у Малчанску реку у дужини L=50м;
 4. Малчанска река – код Малчанске петље у дужини L=40м;
 5. Бренички поток – у селу Бреница – чишћење  пропуста на асфалтном путу;
 6. Бренички поток – у зони моста на путу за Каменицу, узводно у дужини L=200м и низводно у дужини L=200м;
 7. Каменичка река (притока Матејевачке реке)- узводно од моста на путу за Доњи Матејевац у дужини L=200м;
 8. Матејевачка река – у зони моста, код цркве Св. Петка испод споменика Чегар узводно у дужини L=30м и низводно у дужини L=200м;
 9. Матејевачка река – у зони пропуста у Каменици, узводно у дужини L=30м и низводно у дужини L=20м;
 10. Кнезселски поток – у зони и низводно од пропуста на путу за Малчу у дужини L=300м;
 11. Кнезелски поток – низводно на изласку из села у дужини L=340м;
 12. Кованлучки поток – од ушћа у Нишаву до асфалтног пута испод хотела „Радон“ у дужини L=740м;
 13. Јелашничка река – 100 m низводно од моста у Чукљенику  у  дужини L=100 m;
 14. Суводолски поток – испод гробља низводно у дужини L=150м, код фудбалског игралишта и аутобуске окретнице у дужини L=350м;
 15. Габровачка река – узводно од расадника у дужини L=150м.

Извођач радва “ ЦД ХИС“ Ниш. Радови завршени закључно са месецом новембар.

Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда у 2013. години:

Град Ниш, преко Управе за пољопривреду и развој села, издвојио је средства за извођење радова за спровођење одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда, за 2013.годину, на основу Оперативног плана бр.446-29/2013-03 од 27.03.2013.године., на следећим локацијама:

 1. Интервенција на санацији – чишћењу корита Рујничког потока у зони моста код школе у дужини од 300м. –Вредност радова је 392.940,00 дин., радови су завршени, а извођач радова је “ ЦД ХИС “ д.о.о. Ниш;
 2. Интервенција на санацији – чишћењу корита Хумског потока у зони Тимошенкове улице у дужини од 200м –Вредност радова је 197.838,00 дин., радови су завршени, а извођач радова је “ ЦД ХИС “ д.о.о. Ниш;
 3. Интервенција на санацији – чишћењу корита Бреничког потока у Бреници у зони пропуста на асфалтном путу у дужини 300м. –Вредност радова је 187.770,00 дин., радови су завршени, а извођач радова је “ АНГРУС “ д.о.о. Ниш;
 4. Интервенција на санацији – чишћењу корита Матејевачке реке (Бањица) у зони моста у  Матејевцу узводно у дужини од 20м и низводно у дужини од 20м. –Вредност радова је 97.550,00 дин., радови су завршени, а извођач радова је “ АНГРУС “ д.о.о. Ниш;
 5. Интервенција на санацији – чишћењу корита Јелашничке реке у зони моста у Чукљенику узводно у дужини од 100м и низводно у дужини од 100м. – Вредност радова је 396.770,00 дин., радови су завршени, а извођач радова је ДВП “ ЕРОЗИЈА “ Ниш;
 6. Интервенција на санацији – чишћењу корита Мраморског потока у зони пропуста у селу Мраморски поток у дужини од 150м. –Вредност радова је 133.071,00 дин., радови су завршени, а извођач радова је “ МД градња инжењеринг транспорт “ д.о.о. Ниш;
 7. Интервенција на санацији – чишћењу корита Јелашничке реке у Јелашници у дужини од 300м. –Вредност радова је 188.975,00 дин., радови су завршени, а извођач радова је “ МД градња инжењеринг транспорт “ д.о.о. Ниш;
 8. Интервенција на санацији – чишћењу корита Црвеног потока (Малчанске реке), у зони мостова на путу за Сврљиг у дужини од 320м. –Вредност радова је 128.858,00 дин., радови су завршени, а извођач радова је “ МД градња инжењеринг транспорт “ д.о.о. Ниш.