2.jpg

Атарски путеви

Секретаријат за пољопривреду је од 2012 год. инвеститор за радове на санацији/ревитализацији атарских путева на сеоском подручју Града Ниша. Средства за радове, обезбеђују се делом из буџета Града Ниша, а делом из средстава Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управа за пољопривредно земљиште, а на основу конкурса које поменуто Министарство расписује сваке године.
Избор путева на којима се изводе радови одвија се на основу приоритета достављених од стране градских општина у сараднњи са секретаријатом за пољопривреду.

Атарски путеви 2016. година:

 • ГО ЦРВЕНИ КРСТ
  1. Чамурлија дужина 700 м;
  2. Хум – бунар ка Каменици дужина 2700 м;
  3. Поповац – Трупале дужина 1900 м;
  4. Вртиште дужина  1170 м.

Атарски путеви 2015. година:

 • ГО ПАНТЕЛЕЈ
  1. Кнез село – Г. Врежина  дужина 480 м;

Атарски путеви 2014. година:

 • ГО ПАЛИЛУЛА
  1. Паси пољана – Черкерски пут дужина 1500 м;
  2. Мрамор – Мраморски поток  дужина 2500 м;
  3. Габровац: Камаре – Широка падина дужина 2500 м;
  4. Ново Село: Брестовачка – Кључ дужина 1100 м;
  5. Доње Власе – Манастир у Габровцу дужина 1428м;
  6. Доње Власе – Ћурлина  дужина 800 м.
 • ГО НИШКА БАЊА
  1. Сићево – Малча дужина 1500 м;
  2. Насеље Никола Тесла – гробље дужина 850 м;
  3. Прва Кутина – гробље дужина 600 м;
  4. Сићево – Островица  дужина 2355м;
  5. Јелашница – Раутово 2300 м (извршен само ископ земље).
 • ГО ПАНТЕЛЕЈ
  1. Д. Матејевац – Криви луг;
  2. Малча – Сићево;
  3. Петља Матејевац – Кнез село – Малча дужина  5600 м.
 • ГО ЦРВЕНИ КРСТ
  1. Д. Комрен – касарна;
  2. Мезграја – Трупале;
  3. Г. Трнава;
  4. Сечаница – гробље дужина 1600м.