4.jpg

Јавне установе

ГРАД НИШ, ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ

Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 48, 18000 Ниш
Телeфон: 018/224-984, 224-964
Е-пошта: kcnis@eunet.yu
Интернет страна: www.kcnis.co.yu

ВОЈНА БОЛНИЦА НИШ

Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића бб, 18000 Ниш
Телeфон: 018/508-910, 523-754

УСТАНОВЕ ПРИМАРНОГ ЗДРАВСТВА:

ДОМ ЗДРАВЉА НИШ
Адреса: Војводе Танкосића 15, 18000 Ниш
Телeфон: 018/503-503, 241-047
Е-пошта: info@domzdravljanis.co.rs
Интернет страна: www.domzdravljanis.co.rs

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ

Адреса: Војислава Илића бб, 18000 Ниш
Телeфон: 018/232-801, 224-878, Факс: 018/237-990
Е-пошта: medrada@eunet.rs
Интернет страна: www.medradanis.rs

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НИШ

Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 52а, 18000 Ниш
Телeфон: 018/232-852

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ

Адреса: Војислава Илића бб, 18000 Ниш
Телeфон: 018/529-000 (централа);

Факс: 018/232-483
Е-пошта: hitnanis@ninet.rs
Интернет страна: www.hitnanis.org

АПОТЕКА НИШ

Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 6, 18000 Ниш
Телeфон: 018/512-281, 512-296, 512-297
Е-пошта: aunis@bankerinter.net
Интернет страна: www.apotekarskaustanovanis.nadlanu.com

ЗАВОД ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ НИШ

Адреса: Булевар др Зорана Ђинђића 83, 18000 Ниш
Телeфон: 018/537-607

* Извор података Управа за пољопривреду и развој села

ГРАД НИШ, УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ:

УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ – „МАРА“

Адреса: Сестре Баковић, 18000 Ниш
Телeфон: 018/516-577

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Адреса: Светозара Марковића, 18000 Ниш
Телeфон: 018/241-140

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР

Адреса: Радних Бригада 15, 18000 Ниш
Телeфон: 018/233-173

* Извор података Управа за пољопривреду и развој села

ГРАД НИШ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:

ГРАДСКА ОПШТИНА МЕДИЈАНА НИШ

Председник: Драгослав Ћирковић

Адреса: Париске Комуне бб

Телефон: 018/532-992

Факс: 018/532-992

Е-пошта: www.medijana.com

Интернет страна: www.medijana.com

ГРАДСКА OПШТИНА НИШКА БАЊА

Председник: Зоран Видановић

Адреса: Синђелићева 3

Телефон: 018/4548-108, 4548-130, 4548- 132, 548-133

Факс: 018- 4548-629

Е-пошта: pitanja@goniskabanja.org.rs

Интернет страна: www.goniskabanja.org.rs

ГРАДСКА OПШТИНА ПАЛИЛУЛА

Председник: Игор Новаковић

Адреса: Бранка Радичевића 1

Телефон: 018/290-600, 290-601

Факс: 018/290-604

Е-пошта: www.palilula.eu

Интернет страна: www.palilula.eu

ГРАДСКА OПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ

Председник: Славиша Динић
Адреса:
Гутенбергова 4а, 18103 Ниш

Телефон: 018/ 201 240, 201 260, 201 280, 201 320

Факс: 018/ 201 281

Е-пошта: pantelej@org.rs

Интернет страна: pantelej@org.rs

ГРАДСКА OПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ

Председник: Др. мед. Лелица Костић
Адреса:
Булевар 12. фебруар 89

Телефон: 018/583- 700, 583- 701

Факс: 018/582- 224

Е-пошта: pvladimir@gu.ni.rs

Интернет страна: naissus.info/crvenikrst.asp

ГРАД НИШ, УПРАВЕ:

УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Начелник: Миодраг Брешковић

Адреса: Николе Пашића 24
Телeфон: 018/504-488, 504-489
Е-пошта: bmiodrag@gu.ni.rs
Интернет страна: www.ni.rs

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Начелник: Снежана Јовановић

Адреса: Николе Пашића 24
Телeфон: 018/504-511, 504-512
Е-пошта: јsnezana@gu.ni.rs
Интернет страна: www.ni.rs

УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Начелник: Иван Никовић

Адреса: Пријездина 2
Телeфон: 018/504-477, 504-476
Е-пошта: nivan@gu.ni.rs
Интернет страна: www.ni.rs

УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ И СПОРТ

Начелник: Ненад Гашевић                                                          

Адреса: Вожда Карађорђа 16
Телeфон: 018/504-523, 504-524
Е-пошта: gnenad@gu.ni.rs
Интернет страна: www.ni.rs

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

Начелник: Дејан Јовановић

Адреса: Генерала Транијеа 11а
Телeфон: 018/504-533, 296-066
Е-пошта: jdejan@gu.ni.rs
Интернет страна: www.ni.rs

УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

Начелник: Мирјана Пешић                                                         

Адреса: Генерала Транијеа 10
Телeфон: 018/504-461
Е-пошта: pesmirjana@gu.ni.rs
Интернет страна: www.ni.rs

УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Начелник: Љубиша Јанић

Адреса: Николе Пашића 24
Телeфон: 018/504-444
Е-пошта: jaljubisa@gu.ni.rs
Интернет страна: www.ni.rs

УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Начелник: Драган Карличић

Адреса: Николе Пашића 24
Телeфон: 018/504-455, 504-456
Е-пошта: jaljubisa@gu.ni.rs
Интернет страна: www.ni.rs

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

Начелник: Александра Брзаковић

Адреса: Лесковачка 4
Телeфон: 018/290-242, 290-243
Е-пошта: baleksandra@gu.ni.rs
Интернет страна: www.ni.rs

* Извор података Управа за пољопривреду и развој села