2.jpg

Програм земљишта за 2017. годину

ЈАВНИ ПОЗИВ - ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ НИШУ;

Јавни оглас – за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини;

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ  ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА НИША ЗА 2017. ГОДИНУ;