2.jpg

Месне канцеларије

Месне канцеларије врше послове који се односе на: лична стања грађана, (вођење матичких књига и издавања извода и уверења, састављање смртовница, вршење пописа имовине и др.), вођење бирачких спискова, оверу рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о чињеницама када је то одређено Законом, као и друге послове које им из своје надлежности повери општинска управа.

Р. Бр.
Месна канцеларија Телефон
1.
БОЖИДАР АЏИЈА 018/4521-656
2.
БРАНКО БЈЕГОВИЋ 018/581-499
3.
БРАНКО МИШИЋ КАМЕНКО 018/215-810
4.
БРАЋА ТАСКОВИЋ 018/235-596
5.
БУБАЊ 018/266-281
6.
ГАВРИЛО ПРИНЦИП 018/265-868, 018/295-608
7.
12. ФЕБРУАР 018/247-820
8.
ДЕЛИЈСКИ ВИС 018/233-868
9.
ДУШКО РАДОВИЋ 018/247-838
10.
ЛЕДЕНА СТЕНА 018/265-864
11.
ЂУКА ДИНИЋ 018/264-101
12.
МЕДИЈАНА 018/530-532
13.
МИЈА СТАНИМИРОВИЋ 018/538-463
14.
ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ 018/242-143
15.
ПАЛИЛУЛА 018/255-882
16.
РАСАДНИК 018/240-223
17.
МОША ПИЈАДЕ 018/216-966
18.
РАТКО ЈОВИЋ 018/585-377
19.
РАТКО ПАВЛОВИЋ 018/213-581
20.
СТАНКО ПАУНОВИЋ 018/247-658
21.
ЋЕЛЕ КУЛА 018/232-866, 018/225-600
22.
ФИЛИП КЉАЈИЋ 018/243-782
23.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 018/234-649, 018/234-762
24.
ЧАИР 018/240-164
25.
НИШКА БАЊА 018/548-107
26.
НИКОЛА ТЕСЛА 018/541-121
27.
9. МАЈ 018/262-348
28.
БРЗИ БРОД 018/542-069
29.
ДОЊА ВРЕЖИНА 018/213-282
30.
ВЕЛЕ ПОЉЕ, Палиграце 018/601-537
31.
ГАБРОВАЦ, Вукманово, Бербатово, Доње Власе 018/232-122
32.
ГОРЊА ВРЕЖИНА 018/661-288
33.
ГОРЊА ТОПОНИЦА, Берчинац, Мезграја, Паљина 018/601-435
34.
ГОРЊЕ МЕЂУРОВО 018/4266-724
35.
ДОЊА СТУДЕНА, Горња Студена, Чукљеник 018/640-088
36.
ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ 018/651-071
37.
ДОЊА ТРНАВА, Горња Трнава, Доња Топоница 018/601-966
38.
ДОЊИ КОМРЕН, Горњи Комрен, Чамурлија 018/580-835
39.
ДОЊЕ МЕЂУРОВО, Село Бубањ 018/4267-734
40.
ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ 018/651-439
41.
ЈЕЛАШНИЦА, Просек- Манастир, Банцарево, Куновица 018/640-051
42.
КАМЕНИЦА, Бреница, Церје 018/651-598
43.
КНЕЗ СЕЛО 018/653-336
44.
КРАВЉЕ 018/
45.
ЛАЛИНАЦ 018/691-051
46.
МАЛЧА, Јасеновик, Пошта, амбуланта 018/661-006
47.
МЕДОШЕВАЦ 018/262-167
48.
МРАМОР, Мраморски поток, Крушце 018/694-310
49.
ОРЕОВАЦ, Пасјача, Врело 018/671-271
50.
ОСТРОВИЦА, Равни До 018/681-212
51.
ПОПОВАЦ 018/568-197
52.
ПАСИ ПОЉАНА 018/4563-933
53.
ПРВА КУТИНА, Лазарево Село, Радикина Бара, Амбуланта 018/541-985
54.
СИЋЕВО, Пошта 018/671-695, 018/671-099
55.
СЕЧАНИЦА, Суповац 018/601-479, 018/601-486
56.
ТРУПАЛЕ, Пошта 018/691-122, 018/691-399
57.
ХУМ, Рујник, Лесковик 018/693-030, 018/693-310
58.
ЧОКОТ 018/4262-950
59.
МИЉКОВАЦ, школа 018/601-733, 018/601-277
60.
МИЛКА ПРОТИЋ 018/
61.
ВРТИШТЕ 018/4691-494
*Извор података Управа за грађанска стања и опште послове