5.jpg

Регистрација пољопривредног газдинства

Регистровање пољопривредног газдинства се врши у филијали Управе за трезор Министарства финансија, које се у Нишу налази у Улици генерала Милојка Лешјанина 19.

Газдинсво могу регистровати физичка и правна лица као и предузетници који имају најмање пола хектара пољопривредног земљишта. За обављање сточарске, виноградарске или повртарске производње (стакленици и пластеници), односно за обављање других облика производње (узгој рибе, гајење печурака, пужева, пчела и друго), довољно је коришћење и мање повшине од пола хектара. Сама регистрација и обнова регитрације су бесплатни.

Све потребне информације могу се наћи на сају Управе за трезор www.trezor.gov.rs.

Детаљно упутство са прописима и обрасцима може се наћи на линку:

http://www.trezor.gov.rs/rpg-cir.html