5.jpg
Обавештења Датум: 10. април 2018.

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА ВОДЕ II РЕДА

На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС“ број . 30/10, 93/12 и 101/16), члана 3. Одлукe о приступању и изради Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда („Службени лист Града Ниша“ број 39/11),

По прибављеном Мишљењу Јавног водопривредног предузећа „СРБИЈАВОДЕ“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, бр. 2814/1 од 22.03.2018. год.,

Градско веће Града Ниша, на седници од 30.03.2018.године, донело је

 ОПЕРАТИВНИ ПЛАН

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА ВОДЕ II РЕДА

ЗА 2018. ГОДИНУ

  1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Опширније >>
Обавештења Датум: 3. април 2018.

Усвојен ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА НИША ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу члана 20 став 1 тачка 20 Закона о локалној самoуправи (“Службени гласник РС“ бр.129/07), члана 60 став 2, 3 и 4 Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС“, број 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015 и 80/17), и члана 56 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08 и 143/16), прибављене претходне Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број 320-11-2493/2018-14 од 30.03.2018. године, и  позитивног мишљења  Комисије за давање мишљења на предлог годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Ниша број 10-15/2018-9 од  29.03.2018.године,

            Градско веће Града Ниша, на седници одржаној _____________2018. године,  донело је

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ

ЗАШТИТЕ , УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ

 ГРАДА НИША ЗА 2018. ГОДИНУ

            Годишњим Програмом заштите, уређења и коришћења државног пољопривредног земљишта за 2018.годину утврђују се: врста и обим радова које треба извршити у 2018. години, динамика извођења радова и улагања средстава. Програмом су приказани подаци о  пољопривредном земљишту у државној својини на територији Града Ниша, по катастaрским општинама, класама и културама, подаци о стању заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, програм радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта и план коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Србије.

Погледај цео „Godisnji_program_zastite_uredjenja_i_koriscenja_poljoprivrednog_zemljista_za_teritoriju_Grada_Nisa_za_2018

Погледај „Godisnji program zemljista Nis-GP-2018

Обавештења Датум: 20. март 2018.

Зимска школа пољопривредних произвођача

У организацији Секретаријата за пољопривреду Града Ниша 15.08.2018. год. у великој сали Дома културе у Доњем Међурову одржана је Зимска школа пољопривредних произвођача намењена произвођачима поврћа.

Уводну реч испред организатора за пољопривреду дао је спец. инж. пољ. Ненад Стојиљковић, поздравио све присутне како учеснике тако и предаваче  и отворио Зимску школу. Опширније >>

Воћарство Датум: 20. март 2018.

Загађење земљишта у виноградима бакром

Бакар је означен као „тврдоглав“ метал који се дуготрајно задржава у површинском слоју земљишта (0-15 цм) са великим афинитетом везивања за органску материју и тако једном унет има могућност акумулације веома дуги низ година. Површине које су биле под виноградима у далекој прошлости (пре више и од 50 година) а данас се користе као баште, њиве и пашњаци и даље имају значајно повишен садржај бакра у односу на релевантну контролу.

У циљу добијања високог и стабилног приноса грожђа, опште је познато да је произвођачима, поред примене осталих мера агротехнике, најважнији задатак превенција болести винове лозе. Од 1885. године у виноградима Француске препарат Бордовска чорба (Ca(OH)2 + CuSO4) Опширније >>

Наша школа заштите биља Датум: 14. март 2018.

Зимска школа за повртаре

У организацији Секретаријата за пољопривреду – Града Ниша одржаће се предавање  дана 15.03.2018. године са почетком у 1800 часова  у   Сали  Домa културе  Месне заједнице Доње Међурово, са следећим темама по распореду:

   « Зимска школа пољопривредних произвођача»

18:00 – 18:15

 Уводна реч организатора

18:15 – 18:25

 Програм осигуравајуће куће Дунав осигарање – Тамара Милосављевић

18:25 – 18:35

 Програм осигуравајуће куће Делта Ђенерали осигурање- Ненад Војиновић

18:35 – 19:20

 Технологија производње повртарских култура у почетној фази пораста – дипл.инг.пољ.  Горан Радовановић  Агромаркет

19:20 – 19:30  Пауза
19:30 – 20:00  Хемијска заштита биља – дипл.инг.пољ.  Горан Радовановић Агромаркет

Циљ одржавања зимске школе да се пољопривредним произвођачима  представе новине у области производње повртарских култура у почетној фази пораста, хемијска заштита биља  као и програм осигурања у пољопривреди.

Млађи саветник за пољопривреду

Ненад Стојиљковић