2.jpg
Обавештења Датум: 5. октобар 2018.

Набавка противградних ракета

Противградне ракете које су набављене средствима буџета Града, данас су стигле у Ниш и предате као донација Републичком хидрометеоролошком заводу Србије – надлежном органу за организовање, управљање, руковођење и спровођење одбране од града на територији Републике Србије. Ова донација је резултат подршке Града Ниша, али и заједничких активности са РХМЗ-ом, на пословима противградне заштите. Опширније >>

Обавештења Датум: 28. септембар 2018.

АТАРСКИ ПУТЕВИ 2018

Радови на атарском путу Малча-Пасјача

Секретаријат за пољопривреду је, у оквиру реализације годишњег Програма  заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију Града Ниша, инвеститор за радове на уређењу и одржавању атарских путева.

Радови се изводе на сеоском подручју Града Ниша.

Уговорена вредност радова на уређењу атарских путева у укупној дужини од 5.500 м је  7.629.300,00 динара. Извођач радова је “ CD HIS’’ Д.О.О. Ниш. Уговорена вредност радова на одржавању атарских путева у укупној дужини од 13.000 м је 2.569.560,00дин. Извођач радова је “ CD HIS’’ Д.О.О. Ниш Опширније >>

Обавештења Датум: 21. септембар 2018.

Берба кукуруза

Кукуруз је једногодишња биљка јарог типа развића, а његова дужина вегетације од ницања до пуне зрелости зависи од особине сорте, односно хибрида са једне стране и начина гајења са друге стране. По дужини вегетације све хибриде можемо поделити у ране, средње ране и касне вегетације.  Под веома раним хибридима подразумевају се хибриди с временом вегетације од 90-110 дана, а под средње раним с вегетацијом од 120-135 дана а касним 135-145 дана. Време бербе кукуруз Опширније >>

Обавештења Датум: 20. септембар 2018.

РАДОВИ НА ОПЕРАТИВНОМ ПЛАНУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

Радови у Горњој Трнави

Град Ниш, преко Секретаријата за пољопривреду, према чл. 55. (став 5) Закона о водама („Службени гласник РС“ број 30/10, 93/12 и 101/16), надлежан је за спровођење поступака Одбране од поплава на водотоцима II реда на територији Града Ниша.

У складу са усвојеним Оперативним планом одбране од  поплава на водотоцима II реда на територији Града Ниша, изводе се радови на чишћењу Опширније >>

Савети стручњака Датум: 14. септембар 2018.

Дан поља кукуруза

У организацији ПССС Ниш, дана 13.09.2018. године на газдинству Зорана Митровића из нишког села Бубањ, одржана је презентација „Дан поља кукуруза“.  40 заступњених хибрида  из седам селекционарских кућа презентовали су саветодавци ПССС Ниш и промотери семенских кућа. Презентовани хибриди били су заступљени у огледима.

У сарадњи са произвођачем Зораном Митровићем презентовано је све о примењеној сортној агротехници  у огледу, о агроеколошким условима у току производње кукуруза, са напоменом да Опширније >>