НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Агроменаџмент у руралном туризму

Циљ семинара је да се кроз предавања и практичне вежбе подигне ниво знања учесника, потребан за укуључивање у активности које обухватају бављење руралним туризмом.

Семинар је намењен свим лицима са подручја Града Ниша, заинтересованим за стицање нових знања из ове области , без обзира на претходно знање и искуство. Организатор ће међу пријављеним кандидатима одабрати  100 учесника, на основу процене о њиховој способности да у буду укључени у развој руралног туризма.

Учесници семинара ће се упознати са:

  • стандардима за бављење сеоским туризмом,
  • практичним вештинама планирања, оснивања и управљања етно рестораном и етно пансионом,
  • вођењем пословне документације, административним обавезама према гостима, држави, локалној самоуправи, туристичкој инспекцији, туристичким агенцијама и другим организацијама које се баве руралним туризмом,
  • практичним вештинама за организовање пословних удружења и кластера етно ресторана и пансиона.

Предавачи ће бити еминентни професори универзитета из Србије, као и представници организација и установа, који ће представити примере добре праксе функционисања руралног туризма.

Похађање семинара је бесплатно.

НАЧИН ПРИЈАВЕ

Заинтересована лица треба да попуне образац који се налази у прилогу и доставе га до 20. фебруара 2012. године Управи за пољопривреду и развој села Града Ниша на меил uprs@gu.ni.rs, поштом или лично на адресу:

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша: Лесковачка 4, Ниш
За све додатне информације позовите нас на телефон 018/290-242.