27. маја 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

У многим пределима Србије, почетком маја месеца наступа прва главна паша (багремова паша). Пчелар треба да омогући пчелама њено максимално искоришћење, тако што ће помоћи да се друштава довољно развију. Јака пчелиња друштва одликују се не само великим бројем пчела, већ и повећаним квалитетом сваке од њих.

  • Пчелиње друштво које у главну пашу улази са мање од 25 000 пчела (2,5 кг или 10–11 пуних улица пчела у ДБ плодишту) неће бити у стању да ту пашу искористи. Утврђено је да је поменути број пчела потребан да одгаја легло једне добре матице, док вишка пчела за медобрање практично нема. Такво или слабије друштво све своје потенцијале током главне паше усмерава ка развоју, гајењем велике количине легла, а пашу не може да искористи како би ми то желели,
  • Главну пашу могу искористити само она друштва чија је јачина на њеном почетку изнад 25 000 пчела. Принос ће бити већи уколико је заједница јача. Овде важи следећа законитост до постизања оптималне снаге, а то је да, са повећањем јачине пчелињег друштва расте и апсолутна продуктивност (мерена у килограмима меда), и специфична продуктивност (мерена у килограмима меда по 1 кг пчела у пчелињем друштву),
  • У мају постоје сви услови неопходни за лучење воска и интензивну изградњу саћа, пчела има много, унос цветног праха је обилан, унос нектара задовољавајући, а температурни услови погодни. Пре багремове паше треба ове погодности максимално искористити, тим пре што је познато да пчеле у тихој паши изграђују правилно радиличко саће намењено за смештај легла. Осим тога, у тихој паши (унос до 1 кг на дан) лучење воска и градња саћа не снижава летну активност пчела и не смањује количину донетог нектара,
  • Кад наступи главна паша, пчелиња друштва, по правилу, не би требало ангажовати да изграђују плодишно саће, јер тада пчеле веома брзо изграђују саће, спремајући га првенствено за тренутне потребе, тј. одлагање нектара и за такве потребе, правилност ћелија уопште није битна и зато, у таквом саћу има много неправилних (будућих трутовских) ћелија., затим, због много пчела у кошници и релативно високих температура подложни су деформисању и сатна основа и младо тек изграђено саће убрзано напуњено нектаром (медом) и често се дешава да се такво (неочврсло) саће под оптерећењем покида („сроза“) и у интензивној паши биће напуњено медом (уместо леглом) и дужи период играће улогу преградне даске, односно делиће гнездо на два дела, матица ће залегати у једном од њих, а у други део, по правилу, неће прелазити, и као последње, за изградњу саћа током интензивне паше анагажује се велики број пчела које би иначе доносиле нектар и прерађивале га, што може утицати на смањење искоришћења паше и повећање губитака.

Медишни простор и искоришћавање паше

  • Почетком маја, на јаким производним друштвима, изнад плодишта, налази се обично по један медишни наставак. Он је постављен крајем априла, најчешће у некој интензивнијој воћној (јабуковој) паши, кад је плодишни простор довољно испуњен пчелама,
  • Током главне паше, кад пчеле довољно попуне плодиште, нектар носе и у медиште. Треба учесталије пратити напуњеност саћа. Када је напуњено око 70%, то медиште треба подићи, а између њега и плодишта убацити нови медишни наставак.
  • Подизање медишта врши се из више разлога, нагомилане залихе меда се удаљавају од плодишта, те се код пчела ствара утисак да још нису спремиле довољну зимницу, па и даље интензивно доносе нектар, подизање првог медишта омогућава лакшу прераду нектара у „подбаченим“ наставцима, јер мед прерађују махом млађе пчеле, које се најчешће не удаљавају од плодишта, у подигнутом (првом) медишту лако се утврђује степен напуњености медом и лако се одузима,
  • Донесеним нектаром пчеле пуне ћелије до 1/3 запремине распоређујући га по дну и зидовима ћелија, ради бржег ослобађања сувишне воде. Зато је пчелама у главној паши потребна велика количина празног саћа, три пута већа од количине саћа коју ће он испунити након прераде. Оскудица у медишном саћу узрокује губитак меда. Ако се у главној паши у медишту налази само изграђено саће, паша ће бити потпуно искоришћена. Ако је 1/3 рамова са сатним основама, губитак ће бити 5%. Ако је удео сатних основа 50%, губитак је 30%. Ако медиште чине искључиво сатне основе, губитак је 43%. Он је узрокован највећим делом зато што пчеле не могу да брзо изграде саће када им је потребно, а добрим делом и због ангажовања извесног броја пчела на градњи саћа. Медишно саће (као и плодишно) зато треба изграђивати у тихој паши (пре или после главне).
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ