НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Активна пчеларска сезона почиње у марту месецу и радови на пчелињаку у овом месецу су веома важни за развој пчелиње заједнице.

Пчелиње друштво у марту месецу пролази кроз један од критичних периода развоја:

  1. у пчелињем гнезду има доста легла и температуру  му треба одржавати на константном нивоу без обзира на временске промене у марту
  2. врши се замена пчела новим, смањује се број зимских пчела, а летње још увек се нису излегле у довољном броју и то ствара критичну ситуацију коју успешно издржавају само јаке заједнице;
  3. од краја марта матица почиње да полаже јаја за пчеле које ће учествовати у багремовој паши, те је врло важно да их је што више.

Зазимљена јака друштва, биће таква и крајем зиме и уколико је  вароа успешно оборена са пчела. У јаким и здравим друштвима матица може да постигне свој максимални капацитет ношења јаја. Током марта број излеглих младих пчела је већи од броја угинулих зимских пчела, па ће друштво крајем марта бити јаче него на његовом почетку, и то за око 10%. Јака друштва су током зиме трошила мање хране по једној пчели и зато су способнија да успешно дочекају април месец, наравно само уз довољне залихе квалитетне хране.

Друштва мање снаге, каква се обично у нашим условима добијају радом једне матице, крајем зиме биће много слабија. Пчеле су изнуреније, јер су по јединици пчела трошиле много више хране. Поред овога, слабија друштва у јесен дуже, а у пролеће раније негују легло, што их додатно исцрпљује. Матица у таквим пчелињим друштвима носи 30–40% мање јаја него у јаким друштвима. Одржавање константне температуре легла је компромитовано. Из ових разлога, током марта код таквих заједница број угинулих зимских пчела много већи од броја излеглих летњих пчела, тако да таква друштва крајем марта имају мањи, или у најбољем случају исти број пчела као почетком месеца.

Помоћ таквим заједницама, пчелар може пружити почетком марта месеца:

  • сужавањем гнезда на број рамова поседнутих пчелама;
  • заштитом лета од ветрова;
  • постављањем хигијенске појилице;
  • чишћењем подњаче;
  • евентуалним стављањем оплемењене погаче изнад плодишта, ако се укаже потреба.

Овим мерама се постиже одржавање потребне микроклиме,  стварање бољих услова за полагање јаја и боља нега легла. Међутим, матица ни у оваквим условима неће моћи да полаже онолики број јаја, као што је то у јаким друштвима.

Крајем марта, кад процвета џанарика, важно је да друштва имају најмање до једног килограма хране по улици пчела и уколико то није случај,  храна се мора додати прихрањивањем оплемењеним шећерним сирупом. Ако се потребна количина хране не обезбеди на почетку воћне паше, развој ће бити успорен, а стимулативно прихрањивање неће дати ефекте, чак и ако је друштво јако.

Код јаких друштава, обратити пажњу на могуће блокирање матице у полагању јаја у том периоду (нарочито када су временски услови повољни, а унос значајнији), те гнездо треба благовремено проширити, на начин прилагођен типу кошнице.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ