НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017, 111/2017 и 18/2019) и члана 2 Одлуке о одређивању надлежног […]

Даље...

Задружни савез Србије организовао је посету међународном сајму у  Италији –Римини,  „MACFRUT 2019 Fruit & Professional Show“, у периоду од 07-11.05. 2019. године,  за представнике из области пољопривредне производње и прераде и друге актере руралног развоја са југа Србије. Представници пољопривредних задруга, малих и средњих предузећа, представници локалне самоуправе, међу којима и представници Секретаријата за […]

Даље...

Није довољно само произвести сточну храну, много је важније сачувати је без губитака до момента храњења. Начини конзервисања кабасте сточне хране: конзервисање методом сушења (припрема сена), највећи проблем (непријатељ) је вода, влага. конзервисање методом силирања (силажа и сенажа), највећи проблем (непријатељ) је ваздух. Припрема сена од првог и последњег откоса зелене луцерке, услед повремених лоших […]

Даље...

Poštovani, Savez pčelarskih organizacija Srbije, NALED i RSJP pokrenuli su javnu kampanju “Mesec zaštite pčela” sa ciljem da se tokom marta kroz otvoreni dijalog pčelara, poljoprivrednika, lokalnih i nacionalnih institucija, stručne javnosti i potrošača dođe do zajedničkog rešenja za zaštitu pčela u Srbiji. Pčele su najznačajniji oprašivač u prirodi i oprašivanjem povećavaju prinose poljoprivrednih kultura […]

Даље...

Градско веће града Ниша, на седници одржаној 28.03.2019. године,  донело је: ГОДИШЊИ ПРОГРАМЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊАПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ                 Годишњим Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију Града Ниша за 2019.годину утврђени су врста и обим радова које треба извршити у 2019. години, динамика извођења радова и улагања […]

Даље...