24. новембра 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 и 25/2020) и члана 2 […]

Даље...

Превентивни радови на исправљању тока Кутинске реке  узводно од моста на излазу из Лазаревог Села према Гаџином Хану У циљу професионалне и ефекасне реализације  послова везаних за  заштиту територије Града Ниша од поплава на водотоцима другог реда, Град Ниш је закључио  уговор  за радове по налогу Градског штаба за ванредне ситуације број  уговора 14/2020-01 од […]

Даље...

Панелисти су представници релевантних градских органа. Разговор води новинарка и уредница портала Медиа реформ центар Ниш, Тамара Милојевић. Испред Секретаријата за пољопривреду у разговору учествује Марина Каралеић. Разговор можете погледати на следећем линку: Погледај разговор

Даље...

Политика руралног развоја је све значајнија компонента Заједничке пољопривредне политике (CAP). Заједничка пољопривредна политика промовише одрживи развој у Европским руралним областима, који се односи на економска, социјална и питања животне средине. Више од половине становника ЕУ живи у руралним областима, које обухватају 90% територије ЕУ (ЕУ-25, 25 земаља чланица). Скраћеница LEADER (Liaison entre actions de […]

Даље...

1. Локалне развојне стратегије засноване на областима Приступ заснован на једној области, узима мале, хомогене, социјално кохерентне територије, које се често карактеришу заједничким традицијама, локалним индентитетом, заједничким потребама и очекивањима, као циљане области за спровођење политике. 2. Приступ “одоздо – према горе” Приступ “одоздо-према горе” значи, да локални учесници умају учешћа у доношењу одлука о […]

Даље...