25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 и 63/2021) и […]

Даље...

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а Град НишГрадска управа за имовину и одрживи развојСектор за привреду, пољопривреду и заштиту животне средине Одсек за пољопривредно земљиште, водопривреду и руралну инфраструктуруБрој: 237-14/2021-04Датум: 17.06.2021. године ЈАВНИ ПОЗИВЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА […]

Даље...

Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а Град НишГрадска управа за имовину и одрживи развојСектор за привреду, пољопривреду и заштиту животне средине Одсек за пољопривредно земљиште, водопривреду и руралну инфраструктуруБрој: 237-15/2021-04Датум: 17.06.2021. године ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ […]

Даље...

На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 88/2008  и 143/2016 и 18/2019), члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 90/2013,  98/2015, 138/2017),  Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2021. годину […]

Даље...

„У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон)  и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 и 25/2020), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и […]

Даље...