НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017, 111/2017 и 18/2019) и члана 2 Одлуке о одређивању надлежног […]

Даље...
Даље...

Обуставља се даљи пријем захтева за меру „Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинастава“ у оквиру Конкурсa за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2018. годину, број 1461/2018-01  од 26.04.2018. године закључно са 07.06.2018. године.  Средства у износу од 25.500.000,00 динара

Даље...

Овде можете преузети захтеве: Захтев прерада на газдинству 2018 Захтев водокорисници 2018 Захтев манифестације 2018 Захтев регрес за ВО 2018 Захтев за подстицаје у физичку имовину за 2018 Захтев за подстицаје за осигурање 2018 Захтев за сертификацију 2018 Захтев за суфинансирање камате 2018 На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број […]

Даље...

Дана 15.01.2018. године расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Нишу. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у […]

Даље...