НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 88/2008  и 143/2016 и 18/2019), члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 90/2013,  98/2015, 138/2017),  Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2019. годину […]

Даље...

за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2019. годину У Конкурсу  за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2019. годину број 2112/2019-01од 10.06.2019. године, у складу са Другом изменом и допуном Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја […]

Даље...

Обуставља се даљи пријем захтева за меру „Подршка младима у руралним подручјима“  у оквиру  Конкурсa за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2019. годину, број 2112/2019-01 од 10.06.2019 године.  Средства у износу од 5.915.890,00 динара,  која су Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града […]

Даље...

На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 88/2008  и 143/2016 и 18/2019), члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 90/2013,  98/2015, 138/2017),  Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2019. годину […]

Даље...

Република Србија Град НишГрадска управаСекретаријат за пољопривредуБрој: 10-39/2019-14Датум: 11.06. 2019. године ЈАВНИ ПОЗИВЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ/ГРАДА НИША ЗА 2020. ГОДИНУ У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015 и 80/17) и Правилником о условима и поступку […]

Даље...