НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

(Програм Фонда за развој пољопривреде , субвенција 2.2.4, Конкурс од 30.08.2010. године) Комисије за праћење спровођења Програма Фонда за развој пољопривреде града Ниша у области сточарства  на основу увида у документацију достављену приликом пријаве на конкурс, као и на основу непосредног увида при обиласку пољопривредника који су конкурисали за доделу средстава одлучила је да се […]

Даље...

Konkurs-telad 2010; Zahtev-telad; К О Н К У Р С за доделу средстава за субвенционисану набавку  квалитетних приплодних женских телади

Даље...