10. јула 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов; (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 25/18 од 30. марта 2018. године). Право на подстицаје имају правно лице,предузетник ифизичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства Лица која имају право на подстицаје морају да испуњавају услове прописане […]

Даље...

Оглас_за_прикупљање_писанох_понуда_за_давање_у_закуп_и_на_коришћење_пољопривредног_земљишта_у_државној_својини_у_Граду_Нишу_2019 поновљен_други круг

Даље...

На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 88/2008  и 143/2016 и 18/2019), члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 90/2013,  98/2015, 138/2017),  Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2019. годину […]

Даље...

за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2019. годину У Конкурсу  за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2019. годину број 2112/2019-01од 10.06.2019. године, у складу са Другом изменом и допуном Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја […]

Даље...

Обуставља се даљи пријем захтева за меру „Подршка младима у руралним подручјима“  у оквиру  Конкурсa за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2019. годину, број 2112/2019-01 од 10.06.2019 године.  Средства у износу од 5.915.890,00 динара,  која су Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града […]

Даље...