НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Дана 15.01.2018. године расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Нишу. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у […]

Даље...

Министарство пољопривреде расписало је конкурс за доделу средстава за набавку нове опреме за наводњавање и ископ бунара. Рок за подношење пријава министарству је до 16. октобар, а заинтересовани пољопривредници све информације могу добити у Пољопривредној саветодавној и стручној служби. Више шансе на конкурсу имаће они, који ће систем за наводњавање поставити на већој површини земље, […]

Даље...

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ СПРОВОЂЕЊУ МЕРА РАВНОМЕРНОГ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КРОЗ УЧЕШЋЕ ДРЖАВЕ У ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИМ ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ОСНИВАЊЕ НОВИХ ЗАДРУГА И ИHВЕСТИЦИОНЕ ПРОЈЕКТЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЗАДРУГА у 2017. години НАРОЧИТО у НИШАВСКОМ, ТОПЛИЧКОМ, ПИРОТСКОМ, ЈАБЛАНИЧКОМ и ПЧИЊСКОМ УПРАВНОМ ОКРУГУ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Законом о  буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 99/16), у члану 8. […]

Даље...

             Обуставља се даљи пријем захтева за меру „Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинастава“ у оквиру Конкурса  за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину број 863/2017-01 од 22.03.2017. годину закључно са 20.04.2017. године.             Средства у износу од 12.400.000 динара

Даље...

На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 88/2008  и 143/2016) и члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 90/2013 и 98/2015) Градоначелник Града Ниша расписује  К О Н К У Р С за избор корисника средстава Буџетског фонда […]

Даље...