30. септембра 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“ бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 и 25/2020) и члана 2 […]

Даље...

УВОЂЕЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ НА ГАЗДИНСТВУ, имовина и обавезе пољопривредног газдинства Пољопривредно газдинство мора да се конценрише на сву имовину и све обавезе како би се сагледало стање пољопривредног газдинства у одређеном временском тренутку. Имовина и обавезе деле се на текуће (краткорочне) и дугорочне (дуготрајне). Краткорочна имовина је она која се лако може претворити у готов […]

Даље...

Секретаријат за пољопривреду Градске управе Града Ниша је и током ове недеље организовао и спровео стручна предавања за пољопривреднике и то, за произвођаче меда и других пчелињих производа и за произвођаче из повртарске производње. Учесницима предавања из области пчеларства, одржаног  у просторијама Секретаријата за пољопривреду, дана 25.02.2020. године, представљена су актуелна дешавања из ове области […]

Даље...