28. јануара 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Унапређење производње хране на пашњацима је могуће постићи Мелиорацијом природних травњака, Заснивањем сејаних травњака. Мелиорација природних травњака подразумева поправку постојећег травног покривача без његовог разоравања, применом техничких и агротехничких мера. Од техничких мера најважније су: одводњавање, наводњавање, чишћење камења, а од агротехничких: ђубрење, подсејавање, уништавање корова и биолошка мелиорација травњака. У склопу агротехничких мера, највећи […]

Даље...

Инвестиционе одлуке доносе са собом одређене ризике. Техничка и економска анализа сваког инвестицијског улагања представља основ за доношење инвестиционе одлуке. Сваки објекат за млечна грла (фарма) треба задовољити следеће услове:– осигурати животињама удобност, ради искоришћења својих производних капацитета;– омогућити производњу млека задовољавајућег квалитетета;- осигурати састав сточне хране који ће животињама омогућити добијање потребних количина сточне […]

Даље...

У  сагледавању стања и формулисању нових стандарда услова гајења, добробити и планова биосигурносних мера примењују се: индекс потреба животиња, индикатори понашања животиња, метаболички и биохемијски индикатори, индикатори здравственог стања, индикатори продуктивности, индикатори микроклиматских услова, индикатори за процену примене биосигурносних мера. (индикаторе процене биоризика и критичних контролних тачака) и индикаторе хигијене и квалитета производа. Индекс потреба […]

Даље...

Микроклиматски услови Температура ваздуха у стајама (деловање на организам), Осветљеност стаје-сунчево зрачење са светлосним ултравиолетним и топлотним спектром (деловање на организам, колико је доступно светлости у односу на величину простора и број животиња), Топлотно зрачење (од животиње и споља), Састав ваздуха-концентрација надражујућих гасова (угљен-диоксид, сумпорводоник, амонијак и др.), Релативна влажност ваздуха (колико је већа од […]

Даље...

Лактацијска млечност и стандардна лактација Пожељно је да лактација у краве траје 10 месеци. Период засушености је 2 месеца. Сервис период (време од тељења до следеће оплодње краве) тада је у границама од 85 до 90 дана. (може да траје и знатно дуже, што доводи до смањења производње млека, нарочито после 10 месеци лактације). Лактацијска […]

Даље...