НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Плугови се користе за основну обраду земљишта и са њима треба да се обезбеди најповољнији услови за раст и развој биљака. Раони ношени плуг састоји се из низа међусобно повезаних делова, који на тај начин чине једну функционалну целину. Основни задатак плуга је да врши орање земљишта. Под орањем се подразумева хоризонтално и вертикално одсецање […]

Даље...

Гајење једногодишњих биљака захтева адекватну припрему земљишта. Зависно од начина, обраде земљишта, обраду делимо на основну и допунску. Основна обрада земљишта је пре свега орање, а у неким случајевима обухвата и подривање односно риголовање. Основна обрада се углавном спроводи у јесен када се убере усев са њиве, са циљем да се окрене бразда на дубину […]

Даље...

Интензиван тов младе телади млеком – код кога се телад напаја великим количинама млека, по вољи. Тако храњена телад са 60-65 дана постижу масу од 100-110 кг, што значи да је дневни прираст 1-1,2 кг. За килограм прираста потребно је 9-10 кг млека. Укупно се у оваквом тову утроши 600-700 кг млека по грлу. Шема […]

Даље...

Одгој телади – трошак или инвестиција Одгоју телади често се не поклања довољна пажња зато што телад ништа не производе. Њихов одгој за произвођача је улагање времена и пара, које се понекад, зависно од цене на тржишту, не могу адекватно вратити. Међутим, ако се жели одгајити добра и квалитетна јуница, онда са правилним одгојем треба […]

Даље...

Краставац је једна од најзаступљенијих гајених повртарских врста. Гледано са стране произвођача може се рећи да се сваки други повртар бави производњом краставаца, за чију производњу је заслужно и тржиште јер се краставац користи као салата од пролећа до јесени, чак и у току зимских месеци као део зимнице. Пре почетка производње треба се одлучити […]

Даље...