1. октобра 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Политика руралног развоја је све значајнија компонента Заједничке пољопривредне политике (CAP). Заједничка пољопривредна политика промовише одрживи развој у Европским руралним областима, који се односи на економска, социјална и питања животне средине. Више од половине становника ЕУ живи у руралним областима, које обухватају 90% територије ЕУ (ЕУ-25, 25 земаља чланица). Скраћеница LEADER (Liaison entre actions de […]

Даље...

Према начину прераде пчелињи восак се дели на четири врсте: Восак са пчелињака, тј. восак који се топи на разним топионицима за восак, или се цеди помоћу примитивних преса непосредно на пчелињацима. Овај се восак обично добија из саћа за претапање које је богато воском. Зато восак са пчелињака спада у ред најбољег воска. Пресовани […]

Даље...

Зелена салата се од давнина користи у људској исхрани али последњих година код потрошача је приметно веће интересовање за ову повртарску културу. Захтев тржишта диктира производњу, тако је и производња зелене салате све заступљенија на пољопривредним газдинствима. Такође, производња ове културе је интересантна јер уз одређене услове може се гајити преко целе године, а посебно […]

Даље...

Добра произвођачка пракса (Good Manufacture Practices, GMP) први пут је примењена у пољопривреди и прехрамбеној индустрији осамдесетих година прошлог века. Она је дефинисала упутства минималних стандарда и услова у процесу прераде и чувања пољопривредних и прехрамбених производа. Сматра се да се она треба применити у свим фазама рада од набавке сировина до паковања и декларисања […]

Даље...

Редукована обрада земљишта у последње време се све више примењује при гајењу ратарских и крмних култура. У приватном сектору јужне и централне Србије лимитирајући фактор за примену редуковане обраде био је коришћење тзв. лаке механизације. Просечан пољопривредник је обрађивао 3-5 ха. Комерцијална газдинства која обрађују по више десетина хектара и  некомерцијална газдинства, која производе углавном […]

Даље...