НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Ових дана на нашим пољима, једну од актуелних агротехничких мера свакако представља међуредна култивација. Овом мером постиже се неколико ефеката, значајних за кукуруз. Пре свега, то је проветравање површинског слоја земљишта, поготово  у условима високе влаге земљишта, односно забаривања. У нормалним условима, на овај начин се чува влага у дубљим слојевима, јер се култивацијом прекида […]

Даље...

Стаја треба да буде окречена, проветрена, сува, светла и чиста. Храњење животиња и чишћење објекта треба обавити најмање један сат пре муже. Чишћење и прање крава треба вршити између две муже. Поступак муже код крава, као и код других животиња које се музу, мора протећи што брже, мирније и  безболније.

Даље...

Променљиво  време захтева наставак третирања, како од болести тако и од штеточина. Код воћака плодови су већ формирани  и сада су у фази раста.

Даље...

Правилан избор вишегодишњих/једногодишњих трава обавља се уз консултовање стручне службе.

Даље...

Закон о добробити животиња је донет јуна 2009. године са основним чланом који гласи:

Даље...