25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Велики број птица је користан, међутим неке врсте птица наносе штету воћњацима, повртњацима и  ратарским културама. У пролеће, након сетве кукуруза, фазани, вране, дивљи голубови и друге врсте птица ископавају посејано семе, клијанце и откидају врхове младих биљака , чиме ремете задати склоп и директно утичу на принос зрна. У време ницања један фазан може […]

Даље...

Важно је знати да сваке године долази до пропадања просечно 20% глобалне производње пшенице услед напада болести и штеточина. Током 2014. године код нас у производњи су такође настали велики губици због напада рђе пшенице. Како болести утичу на род житарица? Уколико до напада болести дође на листу се смањује активна површина листа за фотосинтезу […]

Даље...

Унапређење производње хране на пашњацима је могуће постићи Мелиорацијом природних травњака, Заснивањем сејаних травњака. Мелиорација природних травњака подразумева поправку постојећег травног покривача без његовог разоравања, применом техничких и агротехничких мера. Од техничких мера најважније су: одводњавање, наводњавање, чишћење камења, а од агротехничких: ђубрење, подсејавање, уништавање корова и биолошка мелиорација травњака. У склопу агротехничких мера, највећи […]

Даље...

Дрљање Обавља се лаким дрљачама са кратким зубима, како се не би оштетиле биљке. Обавља се касно у пролеће после првог откоса. Циљ је аерација у површинским слојевима земљишта како би се подстакло формирање нових изданака Фрезовање Растресање површинскок слоја земљишта, стварају повољни услови за раст нових изданака.Повећава се принос сена у првом откосу за […]

Даље...

СОЛАРИЗАЦИЈА као биолошка метода стерилизације заштићеног простора у циљу сузбијања земљишних патогена и корова У повртарској производњи у заштићеном простору један од највећих проблема je појавa патогена и корова у пластеницима.  Честа производња поврћа у монокултури, односно без адекватног плодореда доприноси такође, појави земљишних патогена, који се задржавају у земљишту. Све ово отежава настојања да […]

Даље...