НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Луцерка се гаји на свим континентима а од европских земаља  највећи произвођач је Француска. За исхрану домаћих животиња може се користити у зеленом стању испашом и кошењем, као сено, силажа и брашно. Корен је вретенастог облика продире дубоко у земљишту (око 5 метара) али највећа маса налази се у ораничном слоју до (30 см дубине). […]

Даље...

Циљ сушења је да се зрну кукуруза смањи влагa на потребан ниво за латентни живот семена. Из тог разлога сушење има значајну улогу у складиштењу кукуруза , нарочито ако је влага у зрну изнад 30%. Начин сушења зависи од намене зрна. Ако се зрно користи за исхрану, сушењем се мора очувати хранљива вредност зрна. Ако […]

Даље...

Плугови се користе за основну обраду земљишта и са њима треба да се обезбеди најповољнији услови за раст и развој биљака. Раони ношени плуг састоји се из низа међусобно повезаних делова, који на тај начин чине једну функционалну целину. Основни задатак плуга је да врши орање земљишта. Под орањем се подразумева хоризонтално и вертикално одсецање […]

Даље...

Гајење једногодишњих биљака захтева адекватну припрему земљишта. Зависно од начина, обраде земљишта, обраду делимо на основну и допунску. Основна обрада земљишта је пре свега орање, а у неким случајевима обухвата и подривање односно риголовање. Основна обрада се углавном спроводи у јесен када се убере усев са њиве, са циљем да се окрене бразда на дубину […]

Даље...

Секретаријат за пољопривреду Градске Управе Града Ниша наставља са зимском школом за пољопривреднике која је кренула фебруара месеца 2020. године и у марту месецу. Предавања ће бити подељена према области производње, отвореног су типа, а теме и термине предавања можете видети у приложеној табели: Сва предавања ће се одржати у просторијама секретаријата за пољопривреду улица […]

Даље...