29. маја 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Секретаријат за пољопривреду Градске Управе Града Ниша наставља са зимском школом за пољопривреднике која је кренула фебруара месеца 2020. године и у марту месецу. Предавања ће бити подељена према области производње, отвореног су типа, а теме и термине предавања можете видети у приложеној табели: Сва предавања ће се одржати у просторијама секретаријата за пољопривреду улица […]

Даље...

Биомаса је органска супстанца биљног или животињског порекла и представља један од извора обновљиве енергије који се користи у процесима сагоревања или се конвертује у системима за производњу енергије  (топлотне и електичне). Биомаса се јавља у природи као споредан производ човекових делатности у више појавних облика од којих су неки, отпад биљног порекла из пољопривреде […]

Даље...

pH  вредност је по дефиницији   концетрација водоникових јона (Н+)  у раствору и говори нам о степену киселости. Зависно о  степену киселости земљишта постоје пет класа и то:  < 4,5 – Веома Кисела,  4,5 – 5,5 – Кисела,  5,6 – 6,7- Умерено кисела, 6,8 – 7,2 Неутрална,  > 7,2-Алкална (базна). Већина пољопривредних култура најбоље услове за […]

Даље...

Према расположивим подацима у Нишком атару ове јесени планирана је сетва пшенице на око 6500 хектара. За добар принос у производњи пшенице треба да се примени одговарајућа технологија производње и то благовремена и квалитетна основна обрада и предсетвена припрема земљишта, заоравање НПК ђубрива, сетва декларисаног семена, квалитетна сетва на дубини од 4-6 см,  правилна сетвена […]

Даље...

Стајњак је мешавина измета домаћих животиња и простирке. Састав стајњака зависи од врсте домаћих животиња, начина њихове исхране и врсте простирке. Просечни садржај макро и микро елемената у свежем стајњаку (%)

Даље...