29. маја 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

На принос кукуруза утичу многи чиниоци а посебно: климатске прилике,  плодност тла,  изабрани хибрид,  доступна количина макро и микро елемената у земљишту, склоп,  режим влажност земљишта и примењена агротехника.

Даље...

После завршетка жетве, пољопривредници прво што треба да ураде на својим парцелама је заоравање (љуштење) стрништа. Заоравање се врши на дубини од 10 до 15 центиметара. Основни разлог због чега је потребно извршити заоравање жетвених остатака је спречавање губитка воде из површинског слоја земљишта.

Даље...

Ових дана на нашим пољима, једну од актуелних агротехничких мера свакако представља међуредна култивација. Овом мером постиже се неколико ефеката, значајних за кукуруз. Пре свега, то је проветравање површинског слоја земљишта, поготово  у условима високе влаге земљишта, односно забаривања. У нормалним условима, на овај начин се чува влага у дубљим слојевима, јер се култивацијом прекида […]

Даље...

Престанак падавина пољопривредни произвођачи су са нестрпљењем дочекали, јер су у заостатку са радовима у пољу.

Даље...

Да би се обезбедили оптимални приноси неопходно је пшеницу заштитити од корова, биљних болести и штеточина.

Даље...