27. јануара 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Температура у објектима за краве је оптимална 12-14ºЦ, (10-15ºЦ) (8-18 ºЦ). Ипак мора се знати да је термички комфор за краве у распону 10-20ºЦ (проширене вредности 9-26 ºЦ). Распон за програм би требао да буде од 4-22ºЦ, јер испод ове две вредности долази до повећане или смањење конзумације хране и утицаја на продуктивност животиња. Иначе […]

Даље...

Унапређење производње хране на пашњацима је могуће постићи Мелиорацијом природних травњака, Заснивањем сејаних травњака. Мелиорација природних травњака подразумева поправку постојећег травног покривача без његовог разоравања, применом техничких и агротехничких мера. Од техничких мера најважније су: одводњавање, наводњавање, чишћење камења, а од агротехничких: ђубрење, подсејавање, уништавање корова и биолошка мелиорација травњака. У склопу агротехничких мера, највећи […]

Даље...

Инвестиционе одлуке доносе са собом одређене ризике. Техничка и економска анализа сваког инвестицијског улагања представља основ за доношење инвестиционе одлуке. Сваки објекат за млечна грла (фарма) треба задовољити следеће услове:– осигурати животињама удобност, ради искоришћења својих производних капацитета;– омогућити производњу млека задовољавајућег квалитетета;- осигурати састав сточне хране који ће животињама омогућити добијање потребних количина сточне […]

Даље...

У  сагледавању стања и формулисању нових стандарда услова гајења, добробити и планова биосигурносних мера примењују се: индекс потреба животиња, индикатори понашања животиња, метаболички и биохемијски индикатори, индикатори здравственог стања, индикатори продуктивности, индикатори микроклиматских услова, индикатори за процену примене биосигурносних мера. (индикаторе процене биоризика и критичних контролних тачака) и индикаторе хигијене и квалитета производа. Индекс потреба […]

Даље...

Микроклиматски услови Температура ваздуха у стајама (деловање на организам), Осветљеност стаје-сунчево зрачење са светлосним ултравиолетним и топлотним спектром (деловање на организам, колико је доступно светлости у односу на величину простора и број животиња), Топлотно зрачење (од животиње и споља), Састав ваздуха-концентрација надражујућих гасова (угљен-диоксид, сумпорводоник, амонијак и др.), Релативна влажност ваздуха (колико је већа од […]

Даље...