НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Није довољно само произвести сточну храну, много је важније сачувати је без губитака до момента храњења. Начини конзервисања кабасте сточне хране: конзервисање методом сушења (припрема сена), највећи проблем (непријатељ) је вода, влага. конзервисање методом силирања (силажа и сенажа), највећи проблем (непријатељ) је ваздух. Припрема сена од првог и последњег откоса зелене луцерке, услед повремених лоших […]

Даље...

Медоносне пчеле за разлику од других инсеката не замиру зими, него активно производе одређени ниво топлоте за живот. Топлота једне пчеле недовољна је да би се она изборила са зимском хладноћом. Више хиљада пчела скупљених у маси, концетрују своју енергију, а посебна структура те масе обезбеђује им чување топлоте, те тако могу да издрже и […]

Даље...

Потребе у силажи на годишњем нивоу за одређене врсте животиња: крава музара … 5,0 тона, јуница ………….. 2,6 тона, јунад у тову …… 1,8 тона, овца ……………… 0,6 тона Пример:

Даље...

Услови смештаја – температура, – влажност, – светлост, – густина насељавања, – простирка, – храњење и напајање.  Припрема објекта и опреме за насељавање

Даље...

Стајњак је мешавина измета домаћих животиња и простирке. Састав стајњака зависи од врсте домаћих животиња, начина њихове исхране и врсте простирке. Просечни садржај макро и микро елемената у свежем стајњаку (%)

Даље...