4. августа 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

СИЛАЖА И СЕНАЖА услов рентабилне сточарске производње УВОД Крмно биље може да се користи на два начина: у зеленом стању (напасањем и косидбом и доношењем у стају) и конзервисана (сено, силажа, сенажа и брашно дехидрираних биљака)

Даље...

Стаја треба да буде окречена, проветрена, сува, светла и чиста. Храњење животиња и чишћење објекта треба обавити најмање један сат пре муже. Чишћење и прање крава треба вршити између две муже. Поступак муже код крава, као и код других животиња које се музу, мора протећи што брже, мирније и  безболније.

Даље...

Правилан избор вишегодишњих/једногодишњих трава обавља се уз консултовање стручне службе.

Даље...

Закон о добробити животиња је донет јуна 2009. године са основним чланом који гласи:

Даље...