25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

У заштићеном простору (пластеници и стакленици) производња поврћа се обично обавља на истој површини више година. Понекад, а врло ретко, и поред адекватне смене култура, након одређеног временског циклуса од више година гајења повртарских култура  у истом простору, долази до пораста штетних организама и корова који могу штетно утицати на квалитетну и успешну производњу. Долази до повећаног присуства Fusarium spp., Pythium spp., Botrytis spp., Rhyzoctonia spp.,Verticilium spp., Bremia spp., Phythopthora spp., као и нематоде, пужева, баштенског паука (T.urticae) који презимњава у земљишту,, калифорнијски трипс (F.occidentalis), који хризалидира у горњем слоју земљишта, семена корова итд. Све то утиче на повећане трошкове производње, смањен принос и профитабилност производње.

Како би смо на неки начин спречили да се ово догоди потребно је или преместити пластеник или гајењем ратарских култура ,,одморити,, земљиште. Ово је врло често немогуће, па се управо из тог разлога треба приступити дезинфекцији земљишта у заштићеном простору. Под дезинфекцијом земљишта пре свега се мисли на излагање земљишта дејству хемијских или физичких чинилаца и на тај начин уништити штетне организме који се налазе у њему.

Пре спровођења мера било какве дезинфекције потребно је уклонити и уништити преостале биљне остатке из заштићеног простора ( стакленици, пластеници), који садрже велику количину инокулума патогена.

Дезинфекција земљишта се може обављати физичким, биолошким и хемијским путем. Метода дезинфекције земљишта физичким путем спроводи се на начин излагања земљишта пари високе температуре, међутим ову методу је тешко извести на већим површинама. Биолошка метода је примена Соларизације односно  излагање земљишта високој температури помоћу сунчеве енегије (инсолација земљишта кроз прозрачну малч фолију), односно хватање сунчеве енергије и претварању исте у топлотну испод малч фолије. Ова метода је још увек алтернативна на нашим просторима. Најчешћа метода која се спроводи је хемијска, где се за дезинфекцију користе хемијски препарати, контактни фунгициди или фумиганти.

Контактни фунгициди самим својим додиром делују на патогене у земљишту. Међутим њихова примена је ограничена само на паразите који се налазе у површинском слоју земљишта. Фунгициди се примењују растурањем самог препарата по површини земљишта, мешањем са земљом, као и самим заливањем биљака и земљишта суспензијом препарата.

Препарати који се најчешће користе за ову намену су на бази каптана или раствор пропамокарб худроксида и fosetil-Al. Ови препарати не делују на штетне инсекте као и на семе коровских биљака.

Фумиганти својом гасном фазом делују на патогене, нематоде, инсекте, као и на семена коровских биљака. Најчешће примењивани препарат је на бази a.m.dazomet. и користи се за дезинфекцију земљишта у затвореном простору као и на отвореном пољу. Примена препарата се најчешће користи  у количини од 30 до 60 гр/м2.  Приликом примене фумигације потребно је добро припремити земљиште, добро га уситнити, јер уколико остану крупнији делови  дазомет не може да продре у њега. Такође, пожељно је да приликом спровођења ове мере температура земљишта на дубини од 10-20 цм буде око 10C.  Уколико је температура нижа неће се ослобађати довољна количина гаса и уколико је земљиште суво потребно је навлажити га до 60-70% водног капацитета. Фумигант се равномерно наноси на површину припремљеног земљишта, затим се земљиште уситни фрезирањем, залије водом и прекрије пластичном фолијом. Грануле фумиганта се активирају за око 2 сата од доласка у контакт са влагом. Након свега овог, пластеник се затвара, а фолија држи од 10 до 35 дана, у зависности од температуре. Уколико је температура виша гас се брже ослобађа а земљиште је раније спремно за обраду. Након истека овог периода фолија се уклања и потребно је сачекати 2-3 дана, а потом извршити обраду земљишта на дубину на којој је вршена инкорпорација препарата. После третирања земљишта на овај начин пре садње у пластеник, потребно је урадити био тест клијавости који се ради са семеном салате. Био тест се ради упоредо са земљом која није третирана. У оптималним условима салата ниче за дан-два и уколико семе клија земљиште је спремно за нови усев.

Обзиром да су фумиганти јаки отрови потребно је бити изузетно пажљив у раду са њима. При примени фумиганата у затвореном, али такође и на отвореном простору, треба водити рачуна да је дазомет изузетно растворљив и живи свет га усваја па је фитотоксичан за биљке. Из ових разлога, пластеници, парцеле или леје у пољу које се третирају дазометом морају бити изоловане од људи, али и других усева. Дазомет делује само на дубину земљишта на којој се инкорпорира, а најбоље време примене је јесен када су још високе температуре и када је време деловања на штетне организме краће.

Ову методу дезинфекције земљишта можемо поновити сваке треће године.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ