НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Ниш, 20.12.2011. године

У Нишу је у уторак одржан састанак учесника прекограничног пројекта „Развој одрживог управљања и коришћења шума“. Састанку су присуствовали представници Управе за пољопривреду и развој села, Регионалног директората за шуме из Софије и ЈП „Србија-шуме“-Шумско газдинство Ниш.

Овај пројекат финасира Европска унија са 200.000 евра а партнери у његовој реализацији су Град Ниш и Регионални директорат за шумарство из Софије.

На састанку су договоренe конкретне активности, које ће, у неколико наредних месеци, бити реализоване на терену. Идеја је да се кроз кампању „Шуме-наше благо“ у програм заштите укључиће сви корисници шума. Посебно пажња биће посвећена унапређењу капацитета институција.

Пројекат се реализује заједнички са партнерима из Бугарске јер еколошки системи не познају државне границе. У процесу заштите шума, посебно у области заштите од природних катастрофа неопходна је блиска сарадња и усаглашавање приступа. Проблеми са обе стране граница су слични а њихово решавање тражи промену односа према шумама и подизање еколошке свести.

На подручју Града Ниша ЈП „Србијашуме“ газдује са око 30% свих шума. Ово јавно предузеће има велику одговорност у заштити нашег еко-система и модерно управљање овим вредним ресурсом је један од његових приоритета. Размена знања и искустава са партнерима из Бугарске повољно ће утицати на подизање капацитета овог јавног предузећа, посебно у области познавања међународних протокола за управљање шумама.

Пројекат ће, поред комерцијалних корисника шума, обухватити и рекреативце. Посебна пажња ће бити посвећена и туристичким потенцијалима шума.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ