25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Документа за преузимање

 1. Захтев за издавање потврде органа ЈЛС да за предметну инвестицију подносилац захтева не користи подстицаје из буџета ЈЛС
 2. Водна дозвола
  1. Захтев за издавање водне дозволе за објекте, односно радове за које је издата употребна дозвола а није издата водна сагласност
  2. Захтев за издавање решења о воднoj дозволи за објекте, односно радове за које је издата водна сагласност или водна дозвола
  3. Прописани образац О-6
 3. Водна сагласност
  1. Захтев за издавање решења о воднoj сагласности за објекте који се граде или се врши реконструкција
  2. Захтев за издавање решења о воднoj сагласности за Сађење дрвећа и жбунастог биља и њихова сеча у кориту за велику воду и на обали на водама II реда
  3. Прописани образац О-3
 4. Водни услови
  1. Захтев за издавање решења о водним условима за објекте који се гради или се врши реконструкција
  2. Захтев за издавање решења о водним условима за Сађење дрвећа и жбунастог биља и њихова сеча у кориту за велику воду и на обали на водама II реда
  3. Прописани образац О-1
 5. Захтев за експлоатацију минералних сировина (глине, шљунка, песка, тресета, камена и др.) или извођења радова на одлагању материјала на пољопривредном земљишту
 6. Захтев за ослобађање од обавезе плаћања накнаде за промену намене пољопривредног земљишта
 7. Захтев за промену намене пољопривредног земљишта и плаћања накнаде ради изградње стамбено-пословног објекта