10. јула 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Градско веће града Ниша, на седници одржаној 28.03.2019. године,  донело је:

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ
ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ

                Годишњим Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију Града Ниша за 2019.годину утврђени су врста и обим радова које треба извршити у 2019. години, динамика извођења радова и улагања средстава. Програмом су приказани подаци о  пољопривредном земљишту у државној својини на територији Града Ниша, по катастaрским општинама, класама и културама, подаци о стању заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, програм радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта и план коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Србије.

Табеларни приказ Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију Града Ниша за 2019.годину, може се погледати/преузети на следећем линку:

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ