25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Фебруар као последњи зимски месец у години одликује се по великим разликама дневних и ноћних температура које у се нашим условима крећу од минуса па до температура преко 15 степени целзијуса. Мало је падавина са појачаним ветровима и доста сунчаних дана.                           

Радње које се морају предузети раде се брзо и веома лагано без великог узнемиравања а кошницу треба што краће држати отворену како не би смо изазвали прехлађивање легла а самим тим и успорили равој читаве заједнице.

Пчелињак под снегом

Пчелиње клубе се услед високих температура помера навише а самим тим повећава потрошњу меда а то у овом месецу у просеку износи око 2,5 до 3 килограма.  Приликом отварања кошнице неопходно је утврдитида ли у кошници има довољно хране која није потрошена у зимском периоду да се не би десило да друштво у знатној мери може бити  блокирано а то буде препрека у развоју ако се таквом друштву  додају шећерно медне погаче а друштво не користи храну из полодишта. Код таквих друштава се прибегава отклапање меда како би смо убрзали трошење као и премештање рамова са медом чиме би смо ослободили простор за залегање и развој легла. Ако су дневне температуре преко 15 степени целзијуса пчелар може брзим прегледом утврдити да ли су пчеле пробиле медну капу и уједно да интревенише додавањем шећерно медних погача или додавањем рамова са медом изнад сатоноша. У изузетним случајевима рамове са медом приближити клубету односно рамовима које је матица већ запосела.  Пчелари који сами праве погаче морају водити рачуна да додају добро осушен и очуван полен уз додавање витамина “Б” или обезмашћено сојино брашно.  Пчеле ретко угину од хладноће али зато не ретко страдају због лоше хране или глади те је изузетно важaн опрез приликом справљања погача.

 Уколико се утврди да је дошло до угинућа кошницу уклонити са пчелињака и утврдити узрок, из кошнице извадити рамове са саћем, очистити и дезинфиковати. Веома је битно извршити ране прегледе пчелињих заједница евентуално у зависности од јачине извршити сужавање легла ради постизања што већег легла на рамовима уједно стимулисати пчеле да троше мед са рамова на којима већ има легла као и на рамовима које треба елиминисати из плодишта који нису погодни за залегање.

Кошнице код којих су подњаче биле отворене треба затворити и додатно утоплити јер се у фебруару могу наћи два до три рама са леглом различитог узраста што наравно зависи од спољне температуре, јачине пчелиње заједнице, количине хране као и од старости матице. Како се легло јаче развија то је и неопходна потреба за водом те је неопходно обезбедити довољне количине воде у хигијенским појилицама. Ако су предузете све ове мере као што су чишћење подњаче, затварање и утопљавање, додавање хране ,санирање кошница где је дошло до угинућа, обезбеђење довољне количине чисте воде, мирно се могу дочекати топлији дани и наставак са интензивнијим радовима на пчелињаку.

МЕДНО.

                                                                                                     Текст припремио
Дипл.инг.сточарства  Љубиша Стојановић

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ