29. маја 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА

ТЕРИТОРИЈУ  ГРАДА  НИША

ЗА 2017. ГОДИНУ

Ниш, март 2017. године

У прилогу је документ који је усвојило Годишњи_Програм_зрмљишта_за_2017_годину

Програм_Земљишта 2017 ГРАД НИШ_табеларни_приказ

 

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ