7. јула 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО
Савремени пластеник

Кукуруз је најважнија биљна врста и култура која се код нас сеје на највећим пољопривредним површинама. Са сетвом кукуруза треба почети већ око 5. априла уколико земљишни услови то дозволе. Оптимално време за сетву је када се температура земљишта на дубини сетве (5-7цм) устали на 10-12 степени. На подручју нишавског округа у просечним годинама ови услови се испуњавају око 15. априла. Како је ова година специфична по много чему (дужи период ниских температура и осцилације у току дана и ноћи) препорука је да се са сетвом крене од 15. априла. Велике проблеме за сетву представљају и поплављене површине, тј. високи ниво подземних вода који још увек прекривају наше оранице. Уколико се не одабере право време сетве, може доћи до неуједначеног ницања, труљења семена, напада жичара, што све касније утиче на смањење оптималног склопа биљака по хектару што је у директном односу смајења приноса по јединици површине. Вишегодишња испитивања су показала да ранија сетва у већем броју година даје боље приносе, па препоручујемо пољопривредницима да са сетвом крену чим се постигну неопходни услови.

јесење орање пред припрему за пролећну сетву
Јесење орање пред припрему за пролећну сетву

Дубина сетве кукуруза код добро припремљених парцела се креће од 5 до 7 сантиметара. Уколико се сеје плиће семе у већини случаја нема довољно влаге за ницање па долази до сушења биљчица, или иако никне корен биљке је веома плитко и формираће се већи број бочних (вегететативних) коренова који су важни за укорењавање биљке, али не и за главну исхрану биљке. Такве биљке касније закржљају, донесу мали клип, или чак и немају клип па долази до смањења приноса. Уколико се пак семе сеје дубље од 7 сантиметара добар део семена неће успети да никне јер је потребна велика енергија клијања која се губи док се клица пробија до изласка из земље.

Препоручујем дубину сетве око 5 сантиметара и уколико је могуће ваљање лаким ваљцима након сетве.

Сетва кукуруза

Приликом одабира хибрида треба водити рачуна да се сеју два или више хибрида, зависно од планиране површине за сетву. Такође треба водити рачуна и о предиспозицијама терена као и спољашним условима који могу негативно да утичу на усев (високе температуре у време цветања, суша у време наливања итд.), а могу се десити у производњи. Треба водити рачуна и о планираном наредном усеву на истој парцели (време скидања кукуруза за јесењу сетву). За висок принос и чување кукуруза у клипу треба одабрати хибриде ФАО 500 и 600 групе зрења, а за  низак проценат влаге и комбајнирање зрна хибриде ФАО 300 и 400 групе зрења. Уколико се ради о знатно већим површинама под кукурузом треба сејати више различитих ФАО група како се скидање усева може урадити правовремено.

Густина сетве (број биљака по јединици површине тј. “склоп”) је такође један од важних сегмената када причамо о сетви кукуруза и добром приносу. За правилну густину сетве морамо имати информације о анализи земљишта, зимским падавина, о могућности њиве, нивоу агротехнике, хибриду, о намени за коју се сеје кукуруз (за силажу обично око 10% гушће сејати).

Густина сетве: 70x ? Густину сетве, оносно будући број биљака по јединици површине опредељује растојање биљака у реду, пошто се кукуруз код нас сеје на међуредни размак од 70 цм. Густина сетве треба да буде примерена потенцијалу године, нивоу агротехнике, потенцијалу њиве и хибрида који се сеје.

  • Препорука за хибриде ФАО 500 и 600 групе зрења треба сејати на истоку и југу Србије на 70 x 24-30 цм;
  • Препорука за хибриде ФАО 300 и 400 групе зрења треба сејати на истоку и југу Србије на 70 x 20-25 цм.

Зависно од конкретних услова може бити одступања.

Идеална препорука за све услове не постоји.

дипл. инж. ратарства и повртарства
Слободан Дудић

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ