10. јула 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Може се поделити на:                              

 • исхрану коза за време лактације,                              
 • исхрану гравидних коза,
 • исхрану јаради и
 • исхрану јарчева.

Исхрана коза за време лактације

1) у зимском периоду оброк (за козу тешку 50 кг и млечности 2,5 кг):

 • квалитетно сено 1,5 кг
 • силажа (1/3 од количине сена) 0,5 кг
 • сточна репа 0,2 кг                      
 • пивски троп 0,3 кг
 • мекиње 0,1 кг

2) у летњем периоду оброк :

 • испаша 6-7 кг
 • 300 гр концентрата

Исхрана гравидних коза

1) исхрана у прва 3 месеца гравидности оброк:  исти као и код коза у лактацији

2) исхрана у задња 2 месеца гравидности оброк:

 • сено 2,5 кг
 • 300 гр концентрата

Исхрана јаради

Техника исхране јаради до 3 месеца старости:

 • јарад старости до 3 дана у 3 оброка укупно 1,5 кг колострума
 • јарад старости 3 до 31 дан у 3 оброка укупно 1,5 кг козјег млека а од 7 дана квалитетно сено и концентрат по вољи
 • јарад старости 32 дана у 2 оброка укупно 1,0 кг козјег млека, квалитетно сено и концентрат по вољи
 • јарад старости 32-42 дана у 1 оброку 0,5 кг козјег млека, квалитетно сено и концентрат по вољи
 • јарад старости 42-90 дана одбијање, квалитетно сено или паша по вољи, концентрат до 350 гр

Исхрана одбијене јаради

 • јарад старости 3-5 месеци паша 2,6 кг/дан и концентрат 0,3 кг/дан
 • јарад старости 6-7 месеци паша 4,0 кг/дан и концентрат 0,2 кг/дан
 • јарад старости 7-9 месеци паша 5,5 кг/дан

Исхрана јарчева

Oброк јарчева у зависности од годишњег доба и репродукционих активности

 • лети, када су активни паша 6,0 кг/дан, концентрат 0,6 кг/дан
 • лети, када мирују паша 5,0 кг/дан, концентрат 0,2 кг/дан
 • зими, када мирују паша 1,5 кг/дан, сено 2,0 кг/дан, концентрат 0,3 кг/дан
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ