29. маја 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Град Ниш у 2011. години улаже 30 милиона динара у сеоске водоводе и канализацију

Ниш, 29. април 2011. године

Нишко Градско веће усвојило је програм изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју за 2011. годину. Програмом су обухваћена насељена места у нишким општинама Пантелеј, Палилула, Нишка Бања и Црвени Крст. Овим Програмом, у складу са договором о заједничком решавању питања водоснабдевања  са општином Дољевац, обухваћена су и насељена места Кнежица, Перутина и Ћурлина.

Од око 250.000 становника на подручју Града Ниша, једна трећина живи у селима. Комунално уређење, а посебно стање водоводне и канализационе мреже, значајно утичу на квалитет њиховог живота. Град ће у току 2011. години из буџета уложити 24,5 милиона динара у комуналну инфраструктуру на сеоском подручу. Ова средства представљају подршку пројектима који, кроз самофинасирање, покрећу сами грађани. Преосталих 5,5 милиона намењено је насељеним местима у општини Дољевац. Према Програму, 20 милиона динара је опредељено за суфинансирање у изградњи водовода а 10 милиона за изградњу канализације.

Управа за пољопривреду и развој села сносиће у потпуности трошкове припремних активности. Средства у износу од три милона динара биће утрошена на дефинисање трасе, израду пројектне документације, прибављање услова и дозвола. Током године биће припремљени радови на водоводној мрежи у Бреници, насељу 9. мај, Мрамору, Крушцу и Радикиној Бари и канализацији у још 14 насељених места.

Средства за изградњу комуналне инфраструктуре биће усмеравана преко Фонда за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана. Активност изградње обухватају спровођење поступка јавне набавке, уговарање, пријаву и извођење радова, технички преглед и прибављање употребне дозволе. За ову намену из буџета Града опредељено је 21,5 милиона динара. Приоритет у добијању ових средстава имају локалне заједнице, спремне да кроз сопствено учешће дају допринос изради инфраструктуре. Током 2011. године биће изграђени водоводи у Пасјачи, Малчи, Бањи Топило, Вукманову и Радикиној Бари док ће канализациона мрежа биће израђена у Горњем и Доњем Матејевцу, Поповцу, Горњем Комрену, Доњем и Горњем Међурову као и  селу Бубањ.

Управа за пољопривреду и развој села је носилац свих активности и пружиће сву неопходну помоћ у реализацији ових пројеката.

Град Ниш се определио за равномеран и одржив развој свих својих делова. У том циљу издвајају се средства и за развој сеоских подручја. Та средства су првенствено намењена економском јачању села и унапређењу ресурса у пољопривреди. Поред тога, Град пружа помоћ у ревитализацији деградираног и ерозијом угроженог земљишта, едукацији пољопривредника, гранском повезивању произвођача, организацији изложби, семинара и кроз низ других активност. Циљ је да се постепено, уз домаћински однос према ресурсима, унапреди економски положај села.

Уз побољшање економског положаја свакако иде и унапређење услова живота на сеоском подручју, нарочито кроз развој и изградњу комуналне инфраструктуре. Управа за пољопривреду и развој села, уз подршку свих градских и општинских структура, чини напоре да пољопривредна производња и нишко село постану један од брендова града. За то је, поред новца, потребно и пуно ентузијазма. Сарадња Управе са локалним заједницама и заједничка улагања представљају добар пут на постизању тог циља.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ