4. августа 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

за избор корисника средстава Буџетског фонда за
пољопривреду и рурални развој
Града Ниша за 2019. годину

У Конкурсу  за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2019. годину број 2112/2019-01од 10.06.2019. године, у складу са Другом изменом и допуном Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2019. годину, број 947-2/2019-03 од 03.10.2019. године, мења се:

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ