4. августа 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Пролећна сетва на територији града Ниша завршена је у оптималном року. Услови за сетву били су добри. Сетва кукуруза почела је у првој декади месеца априла.

Предсетвена припрема земљишта је обаављена добро и на време.

У сетвеном слоју земљишта било је довољно влаге, па кукуруз, који је засејан у првој декади априла налази се у фази трећег листа, док кукуруз засејан касније налази се у фази ницања.

У сетви кукуруза доминирају домаћи хибриди, јер су полјопривредни произвђчи поштовали савете стручних служби.

Преглед засејаних површина у пролећној сетви 2011. на територији града   Ниша по културама у ha

Гр. Општина             кукуруз      јечам      овас    поврће   крм.биље       укупно

Црвени

Крст                              4000          600         100      800           500                  6000

Пантелеј                       1600          200         100      350           200                  2450

Палилула                     1800           200         100      600          400                   3100

Нишка бања                  900             50           50        50           100                  1150

Укупно                        8300          1050         350    1800         1200                12700

Приликом сетве пољопривредни произвођачи користили су хибриде из групе ФАО 400 и 500 за брдско планинске терене, а за равничарске терене и групе ФАО 600 и 700.

Склоп биљака креће се од 42000 – 45000 по хектару.

С обзиром на цену вештачког ђубрива произвођачи су применили 150 – 200 кг по хектару.

Ове количине нису довољне за развој биљака и постизања вњћих приноса по јединици површине.

Минералног ђубрива је било довољно на тришту.

Цена семенског кукуруза кретала се око 6000 дин по хектару.

Употреба хербицида з ачисте и здружене усеве обављена је на време.

Засејаном структуром пролећних усева, уз просечан принос обезбеђују се довољне количине за исхрану сточног фонда.

Карактеристика овогодишње пролећне сетве је пораст производње у затвореном простору (пластеници), као и интересовање за садњу воћа и сетву поврћа на отвореном простору.

Калкулација за сетву кукуруза по једном хектару:

– основна обрада …………………………………………………….    10.000

– тањирање          ……………………………………………………..     3.000

– дрљање             ……………………………………………………..      2.000

– сетва                 ………………………………………………………     3.000

– семе                  ………………………………………………………     6.000

– ђубрење           ……………………………………………………….    2.000

– заштита           ……………………………………………………….     2.000

– ђубриво НПК  ……………………………………………………….   13.200

– ђубриво КАН  ……………………………………………………….     8.500

– пестициди       ………………………………………………………..     3.000

Укупно              ————————————————–  52.700

Стање озимих усева је добро, а киша, која је пала током Првомајских празника је веома погодна за усеве.

Пшеница и јечам су у фази класања.

За луцерку се препоручује вршење првог откоса, док косидбу ливада и мешавина трав треба да буде урађена крајем месеца маја.

Овогодишња пролећна сетва је скупља у односу на 2010. за 60%.

У Нишу                                                             Управа за пољопривреду и

05. 05. 2011.                                                                  развој села

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ